fbpx

Robotická rehabilitace na Vesně

 

Léčba a terapii dětí s využitím nových moderních přístrojů

Při léčbě a terapii dětí v Dětské léčebně Vesna v Janských Lázních využívají zdejší odborníci nové moderní přístroje a další vybavení. Během letošního roku jej pořídili díky projektu, který je podpořen grantem z Norska.

Jeho cíl – umožnit ucelenou terapii dětí s perinatálním postižením (vztahuje se k období před porodem dítěte a krátce po něm) – byl naplněn. Svoji činnost nově také zahájil klinický psycholog, který pracuje s dětmi a poskytuje odlehčení a pomoc i rodičům postižených dětí.

Špičkové zařízení pro rehabilitaci ruky a prstů – robotická ruka GLOREHA

Novým velkým pomocníkem pro malé pacienty i fyzioterapeuty je například špičkové zařízení pro rehabilitaci ruky a prstů – robotická ruka GLOREHA.

Ergoterapeutka Kateřina Kořínková právě navléká šestileté pacientce rukavici s prsty, na které nasadí kolíky, napojené na ovládací panel. „Rukavice je lehká a umožňuje plynulý pohyb pro různá cvičení,“ říká a spouští program pro sevření a rozevření jednotlivých prstů. Malá slečna sleduje simulované pohyby své vlastní ruky jako „robota“ na obrazovce počítače ve 3D programu a dostává pokyny: „Katko a teď zavíráme prsty – ukazováček, prsteníček, každý zvlášť.“ Ruka připomíná střihorukého Edwarda z filmu a děvčátko, které se zde léčí po komplikované zlomenině, to baví.

Děti s její pomocí cvičí při léčbě těžkých pohybových, neurologických a onkologických onemocnění.

Nový přístroj EXTREMITER na oddělení elektroléčby

Další nový přístroj EXTREMITER na oddělení elektroléčby využívají k léčbě otoků končetin malých pacientů.

Díky závěsném systému REDCORD pomáháme zlepšovat motorické schopnosti

Až 16 dětí denně může nyní cvičit na závěsném systému REDCORD, díky kterému jim zde pomáhají zlepšovat motorické schopnosti.

Mechanický závěsný systém s posuvnou stropní konstrukcí je vybaven sadou různých popruhů a lan. Ve cvičebnách jich přibylo dalších šest a pro děti je to vítaná změna. „S pacienty od útlého věku zde můžeme aktivně cvičit způsobem, který děti baví a motivuje, říká fyzioterapeut Jan Vízek. „Když jim pomocí závěsu odlehčíme tělo, mohou se hýbat v rozsahu, jaký jim běžně jejich nemoc nedovolí. Když mají například v případě dětské mozkové obrny zkrácené svaly z dlouhodobého sezení na vozíku, mohou po sérii cvičení natáhnout nohy, aniž bychom jim násilím protahovali svaly. Takže vlastní aktivitou zlepšují svůj stav. Je to motivace k radosti, cvičení provádíme zábavnou formou a moc je baví, říkají si o ně samy.“

Dětská léčebna Vesna patří mezi zařízení poskytující ucelenou terapii

„Dětská léčebna Vesna již dlouhodobě patří mezi zařízení poskytující ucelenou terapii pro děti s perinatální zátěží a díky této dotaci ho doplňujeme o nejmodernější rehabilitační přístroje a metody,“ uzavírá ředitel lázní Rudolf Bubla.

Dotace z Norských fondů 2009-14

Dotace z Norských fondů 2009-14 na projekt „Zkvalitnění péče o děti s perinatální zátěží v Dětské léčebně Vesna“, program CZ11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“. Projekt byl zahájen v lednu 2015, celkové náklady přesahují 7,5 mil. Kč a z toho dotace z Norských fondů činila 80 %, tj. přes 6 mil. Kč.

Cílem Norských fondů je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů

Celkovým cílem Norských fondů je přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů a posílit bilaterální vztahy mezi Českou republikou a subjekty z Norska. Informace o poskytovateli a programu lze získat mimo jiné i na webu klikněte zde.

Zdroj: Pražský deník

grant

 

Skip to content