OLÚ – Odborný léčebný ústav

Dětská léčebna Vesna - Místo, pro kde jsou Vaše děti v rukou kvalitní odborné lékařské péče

Dětská léčebna Vesna Je umístěna v klidném prostředí obklopeném lesy, z lázeňského centra je vzdálena pouze 8 minut chůze. Všechny složky léčebné péče, ubytování i stravování jsou situovány v jednom objektu, který je plně bezbariérový.

Níže pro Vás máme důležité informace ohledně léčby, ubytování, stravování, ceníků doplatků a další praktické informace.

Co je Odborný léčebný ústav

Chcete zjistit více informací o Odborném léčebném ústavu a jeho možnostech pro děti nebo dospělé? Připravili jsme Vám přehledné vysvětlení typů péče, kterou nabízíme v Janských Lázních našim dětským a dospělým klientům.

Neurorehabilitace pacientů s DMO v dětské léčebně Vesna

(Neurorehabilitace jsou jedním z řady programů, OLÚ nabízí také další možnosti, více zde.)

Informace o programu

Program je určen pro dětské pacienty do 18 let věku s diagnózou dětské mozkové obrny, které mají vyřízen návrh na léčebně rehabilitační péči v odborném léčebném ústavu (OLÚ).

Předmětem tohoto programu je komplexní intenzivní zdravotní péče v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie a klinická psychologie poskytovaná celkově v minimálním rozsahu 4 hodiny denně.

Délka pobytu 

Na jeden návrh OLÚ jsou předepisovány 2 pobyty, každý v délce trvání 28 dní.

Oba dva musí být realizované v období nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců s minimálním odstupem 6 měsíců. Tyto dva pobyty tvoří jeden cyklus komplexní intenzivní léčebně-rehabilitační péče. Oba pobyty musí být absolvovány v dětské léčebně Vesna.

Kritéria pro zařazení pacienta

Pacient je schopen přijímat požadovaný objem komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče v rozsahu minimálně 4 hodin denně v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie, klinická psychologie.

U pacienta jsou provedena následující hodnocení, a to vždy 1x na začátku prvního pobytu a 1x na konci druhého pobytu v těchto oblastech:

  • Motorika a mobilita (hodnocení Gross Motor Function Measure – GMFM-88),
  • Kognitivní a exekutivní funkce
  • Poruchy komunikace a polykání – klinické vyšetření klinickým logopedem (u dětí s poruchami řeči nebo polykání)

Na konci druhého pobytu bude provedeno přehodnocení a při splnění stanovených hodnot může být pacient zařazen do dalšího cyklu dvoupobytového systému.

Postup pro vyřízení neurorehabilitace pro pacienty s DMO

Návrh na tento typ léčebného programu předepisuje pediatr, jako návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně (OLÚ) na základě doporučení ošetřujícího lékaře – ambulantního specialisty.

  1. Lékař na návrhu doporučí dětskou léčebnu Vesna v Janských Lázních, kde je možno čerpat léčbu, a zasílá návrh na zdravotní pojišťovnu pacienta. Na návrhu vyznačí, že se jedná o ošetřovací den OD 00035.
  2. Revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny posuzuje splnění všech podmínek pro schválení návrhu. Případně upravuje platnost návrhu a zařízení, kde je možno léčbu čerpat. Pojišťovna zasílá schválený návrh přímo do zařízení uvedené v seznamu na prvním místě, tedy do dětské léčebny Vesna.
  3. Péče v OLÚ musí být zahájena nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu lékařem, pokud neurčí revizní lékař jinak.
  4. Termín nástupu určuje léčebné zařízení v závislosti na volné kapacitě a platnosti návrhu. Klienta vyzývá písemně nejpozději 14 dnů před nástupem zvacím dopisem s termínem nástupu.

Rezervace

Rezervace termínu pobytu v odborném léčebném ústavu bohužel není možná.

Ubytování

Ubytování dětí je realizováno přímo v budově dětské léčebny Vesna. Typ pokoje určují primárně lázně na základě zdravotního stavu dítěte s přihlédnutím k aktuální obsazenosti.

Zdravotní pojišťovna hradí ubytování kategorie standard, tedy lůžko v pokoji bez nadstandardního vybavení. Nadstandardní vybavení je možné objednat za příplatek uvedený v ceníku doplatků pro rok 2024.

Podrobné informace o ubytování v budově dětské léčebny Vesna naleznete v odkazu níže.

Stravování

Stravování pro klienty je zajištěno v jídelně v budově Vesna. V den příjezdu je oběd podáván v době od 11:30 do 14:00 hodin a večeře od 17:00 do 17:30 hodin. V den odjezdu končí stravování snídaní. Od třetího dne pobytu je umožněn individuální výběr ze dvou druhů jídla u oběda a večeře (s výjimkou diet).

Lázně připravují též stravu dle různých léčebných diet. Zde je k nahlédnutí lázeňský dietní systém pro děti a doprovod. Základní diety (racionální) a speciální diety (zejm. šetřící, redukční, diabetická, diabetická šetřící, bezlepková a bezlaktózová) předepsané lékařem hradí klientům (nikoli doprovodům) zdravotní pojišťovna. Cena speciálních diet pro doprovody či klienty, kterým nebyly předepsány lékařem, je uvedena v ceníku pro rok 2024.

Váš požadavek na speciální dietu (hrazenou i nehrazenou pojišťovnou) prosím sdělte neprodleně po obdržení předvolání nutriční terapeutce na telefonním čísle 499 860 609.

Ceník doplatků

Zdravotní pojišťovna hradí léčebnou a ošetřovatelskou péči a ubytování a stravování na standardní úrovni. Ceník nadstandardních a doplňkových služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou pro klienty komplexní lázeňské péče je k dispozici níže. 

Ceník pro rok 2024 je k dispozici zde.

Praktické informace pro přijíždějící

Chystáte se k nám na léčebně rehabilitační pobyt? Řadu praktických informací ohledně příjezdu, pobytu v lázních, tipů, co sbalit s sebou, a dalších užitečných informací naleznete zde.

Skip to content