Indikační seznam

Pro děti a dorost​

Indikační seznam pro lázeňskou léčebnou péči pro děti a dorost

(délka léčení 28 dní s možností prodloužení)

XXI/1 Zhoubné nádory. Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. KLP-28 dnů.

 • XXIV/2 Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory. Opakování možné 1x za rok, do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázání efektu předchozího pobytu. KLP-28 dnů.

 • XXIV/3 Tyreopatie, stavy po operaci štítné žlázy a benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy. Opakování možné 1x za rok, do 36 měsíců od začátku základního pobytu. KLP-28 dnů.
 • XXV/1 Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení. KLP-28 dnů.

 • XXV/2 Chronická bronchitis a recidivující bronchitis. Opakování možné 1x za rok, do 48 měsíců od začátku základního pobytu. KLP-28 dnů.

 • XXV/3 Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let. KLP-28 dnů.

 • XXV/4 Bronchiektasie. KLP-28 dnů.

 • XXV/5 Asthma bronchiale. KLP-28 dnů.

 • XXV/6 Stavy po operacích a traumatech HCD a DCD, stavy po operacích malformací hrudníku. KLP-28 dnů.

 • XXV/7 Cystická fibróza, intersticiální plicní fibróza, sarkoidóza plic. KLP-28 dnů.
 • XXVI/1 Syndrom periferního motoneuronu (chabé obrny). KLP-28 dnů.

 • XXVI/2 Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění. KLP-28 dnů.

 • XXVI/3 Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových příhod). KLP-28 dnů.

 • XXVI/4 Jiné hybné poruchy centr. původu: hybné poruchy po zánětech CNS, hybné poruchy po CMP a úrazu mozku. KLP-28 dnů.

 • XXVI/5 Kořenové syndromy vertebrogenního původu. KLP-28 dnů.
 • XXVII/1 Juvenilní chronická artritisjiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře. KLP-28 dnů.

 • XXVII/2 Vrozené či získané ortopedické vady. KLP-28 dnů.

 • XXVII/3 Stavy po úrazech a ortopedických operacích do 36 měsíců po úrazu či operaci. KLP-28 dnů.

 • XXVII/4 Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči. KLP-28 dnů.

 • XXVII/5 Osteochondrózy ve stádiu reparačním, Morbus Perthes, primární a sekundární osteoporóza. Nelze opakovat. KLP-28 dnů.

 • XXVII/6 Morbus Scheuermann. Nelze opakovat. KLP-28 dnů.

 • XXVII/7 Vertebrogenní algický syndrom. KLP-28 dnů.

Diagnózy pro léčebně rehabilitační péči

Odborný léčebný ústav pro děti a dorost

Cílem léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně (OLÚ) je obnovení maximální funkční zdatnosti klienta a je určena pacientům s těmito diagnózami:

 • E66 obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů
 • dle základní diagnózy syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny)
 • G71 svalové dystrofie a jiná svalová onemocnění
 • G80 dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení)
 • dle základní diagnózy jiné hybné poruchy centrálního původu, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy
 • degenerativní onemocnění ovlivnitelná rehabilitační léčbou, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových či míšních, po úrazech
  a operacích CNS, hybné poruchy po poranění či postižení míchy
 • metabolické a metabolické nemoci s narušením psychomotorického vývoje
 • dle základní diagnózy nemoci dýchací soustavy J01-04, J06, J10-18, J47, J20-22, J30-31, J35, J37, J39, J41-42, J44-45, J84, J95, J98
 • E84 cystická fibróza
 • dle základní diagnózy stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic
 • dle základní diagnózy vrozené a získané ortopedické vady pohybového aparátu
 • dle základní diagnózy stavy po úrazech a ortopedických operacích, k rehabilitaci nebo ke zhotovení protetické pomůcky, rehabilitační příprava před plánovanými operacemi
 • dle základní diagnózy skoliózy, kyfoskoliózy, kyfózy, hyperlordózy, vadné držení těla
 • dle základní diagnózy Morbus Scheuermann, dorzopatie
 • M87, M89 Perthesova choroba – všechna stádia
 • dle základní diagnózy spondylopatie a jiné dorsopatie včetně kořenových syndromů
 • dle základní diagnózy entezopatie, synovitidy, syndrom hypermobility
 • T20-25,T29-32 stavy po popáleninách

Poznámka: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.

Návrhy, poukazy a dokumenty ke stažení

Návrh na rehabilitační péči (OLÚ) děti a dorost

Návrh na lázeňskou péči (KLP)

Jak se pacient dostane do lázní

 1. Napíše doporučení/lékařskou zprávu na lázeňskou nebo rehabilitační péči podle svého uvážení a pacientova zdravotního stavu.
 2. Specializace lékaře, který péči doporučuje:
  Endokrinologie a diabetologie, foniatrie, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, neurologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, neurochirurgie.
 1. Vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou podle doporučení odborného lékaře (nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci).
 2. Navrhne typ lázeňské péče (komplexní, příspěvkovou nebo rehabilitační).
 3. Navrhne zařízení vhodné pro léčbu daného onemocnění (podle indikačního seznamu), např. Janské Lázně.

Komplexní (KLP) nebo rehabilitační (OLÚ) lázeňskou péči:

 1. schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny klienta
 2. zdravotní pojišťovna odešle schválený návrh přímo lázním

Příspěvkovou (PLP) lázeňskou péči:

 1. schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny klienta
 2. návrh na lázeňskou péči je odeslán do lázní prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo klienta
Skip to content