PLP - příspěvková lázeňská péče pro dospělé

Postaráme se o vaše zdraví v příjemném lázeňském prostředí.

Níže pro vás máme důležité informace ohledně vaší rezervace, ubytování, stravování, ceníky doplatků, možnosti doprovodu a praktické informace...

Rezervace

Termín nástupu do lázní určují lázně dle svých kapacitních možností. Je však možné rezervovat si nástup na pobyt v konkrétním kalendářním měsíci (konkrétní den v měsíci určí lázně). 

Tato možnost je určena jak klientům, jejichž schválený návrh na komplexní léčebnou péči byl doručen lázním, tak i pro klienty kteří pouze důvodně očekávají, že jim bude návrh na komplexní lázeňskou léčbu vystaven a schválen. 

Zde naleznete bližší informace o rezervaci pobytu v kalendářním měsíci.

Ubytování

Zdravotní pojišťovna vám hradí pouze náklady na léčebnou a ošetřovatelskou péči. Stravování a ubytování si klient hradí sám. Dle platné legislativy je nutné absolvovat léčebnou péči včetně ubytování v lázeňském zařízení a není tedy možné ubytovat se mimo lázeňské zařízení nebo na léčbu docházet z domova.

Ubytování poskytujeme v hlavní lázeňské budově Janský Dvůr a v lázeňském hotelu Terra*** Superior, umístěných v samotném centru Janských Lázní, a dále v lázeňských dependancích, umístěných v těsné blízkosti centra. Lázeňskou budovu a typ pokoje určují primárně lázně na základě vašeho zdravotního stavu s přihlédnutím k aktuální obsazenosti. Přejete-li si však ubytování v konkrétní budově či typu pokoje (např. jednolůžkový, nadstandardní apod.), obraťte se prosím co nejdříve na naši přijímací kancelář, která Vám sdělí aktuální možnosti.

Více o ubytování naleznete zde.

Ceny ubytování, stravování a služeb jsou uvedeny v ceníku doplatků pro rok 2024.

Stravování

Stravování pro klienty je zajištěno v jídelně v budově Centrum, umístěné vedle kavárny Kolonáda, a v jídelnách v hlavních budovách Lázní. Pro klienty ubytované v hotelu Terra*** Superior je stravování zajištěno přímo v hotelu.

V den příjezdu je oběd podáván v době od 13:00 do 14:00 hodin a večeře od 16:45 do 17:45 hodin. V den odjezdu končí vaše stravování snídaní. Od třetího dne pobytu je umožněn individuální výběr ze dvou druhů jídla u oběda a večeře (s výjimkou diet). 

Diety

Lázně připravují též stravu dle různých léčebných diet. Zde je k nahlédnutí lázeňský dietní systém pro dospělé. Základní diety (racionální) a speciální diety (zejm. šetřící, redukční, diabetická, diabetická šetřící, bezlepková a bezlaktózová) předepsané lékařem hradí klientům zdravotní pojišťovna. Cena speciálních diet pro doprovody či klienty, kterým nebyly předepsány lékařem, je uvedena v ceníku pro rok 2024.

Váš požadavek na speciální dietu (předepsanou i nepředepsanou lékařem) prosím sdělte neprodleně po obdržení předvolání nutriční terapeutce na telefonním čísle 499 860 161.

Ceník doplatků

Zdravotní pojišťovna vám hradí léčebnou a ošetřovatelskou péči. Ceník ubytování, stravování a dalších doplňkových služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou pro klienty příspěvkové lázeňské péče je k dispozici níže.

Ceník platný od 1. 1. 2024 je k dispozici zde.

Doprovod

Byl-li vám pojišťovnou schválen doprovod, pak standardní ubytování a stravu doprovázející osobě hradí zdravotní pojišťovna. Doprovod vám pak musí být k dispozici a pomáhat vám po celou dobu vašeho pobytu. Doprovodem může být pouze dospělá osoba způsobilá k právním úkonům a musí být klientovi k dispozici a pomáhat mu po celou dobu jeho pobytu. Není-li klient způsobilý k právním úkonům vůbec, či jen částečně, pak doprovodem musí být opatrovník klienta, či osoba, které opatrovník udělil plnou moc. Vzor plné moci je ke stažení zde.

Přejete-li si strávit pobyt v lázních s doprovodem, přestože vám nebyl pojišťovnou schválen, pak si doprovázející osoba sama hradí ubytování a stravování dle nabídky hotelového ubytování, která je k dispozici zde.

Ubytování doprovázející osoby společně s klientem je možné pouze v případě volné kapacity. V případě zájmu o ubytování doprovodu prosím kontaktujte obchodní oddělení na emailové adrese sales@janskelazne.com.

Praktické informace pro přijíždějící

Chystáte se k nám na příspěvkový lázeňský pobyt? Řadu praktických informací ohledně příjezdu, pobytu v lázních, tipů, co sbalit s sebou, a dalších užitečných informací naleznete zde.

Skip to content