Vše o léčbě dospělých

Postaráme se o vaše zdraví v příjemném lázeňském prostředí.

Přečtěte si více o způsobech a možnostech vaší léčby v Janských Lázních. Máme pro vás prvotřídní lékařskou péči, výborné léčebné výsledky, jedinečné procedury a mnoho dalšího...

O léčbě

V Janských Lázních úspěšně léčíme nemoci pohybového aparátu, včetně stavů po úrazech a operacích, nervová a nervosvalová onemocnění, obrny a roztroušenou sklerózu. Výborných výsledků dosahujeme také v léčbě nemocí dýchacího ústrojí jako je astma, či stavů po operacích dýchacích cest. Dále léčíme poruchy látkové výměny a žláz s vnitřní sekrecí a stavy po ukončené léčbě různých typů onkologických onemocnění. 

Přírodními léčivými zdroji Janských Lázní jsou termální minerální voda a lokální podhorské klima, které jsou využívány v léčebné terapii. Nezanedbatelným faktorem zdárného léčení je také okolní příroda Krkonošského národního parku, poskytující našim klientů nepřeberné možnosti procházek a dalších aktivit

Základem léčby je individuální cvičení s fyzioterapeutem podle doporučení lékaře a aktuálního zdravotního stavu klienta. Využíváme komplexní certifikované metody jako reflexní lokomoci prof. Vojty, Kabatovu metodu PNF, Bobath koncept, basální podprogramy podle Čápové, SM-systém MUDr. Smíška, cvičení v závěsném systému Redcord, McKenzie metodu, analytické protahování a posilování podle svalového testu či vyšetření spasticity aj. Tyto metody doplňujeme specificky zaměřeným skupinovým cvičením a fyzikální terapií, jako je elektroléčba včetně elektrostimulace, magnetoterapie a fototerapie (laser, biolampa).

V našich lázních nabízíme nejmodernější přístrojovou a robotickou rehabilitaci. Přístroj Alter G je určený pro nácvik chůze s programovatelným odlehčením klienta spočívající v antigravitačním efektu, kdy odlehčená chůze evokuje chůzi po Měsíci. Přístroj LiteGait umožňuje nácvik chůze s nastavitelným odlehčením pomocní závěsného zařízení, kdy měřící senzory bezdrátově přenášejí data do tabletu k jejich analýze. Systém Ness L300 Plus reedukuje svalstvo dolní končetiny u klientů s její sníženou motorickou funkcí, např. po mozkových mrtvicích.

Do léčebného plánu zařazujeme masáže a vodoléčebné procedury (vanové koupele, plavání a cvičení v bazénech). K těmto procedurám v balneoprovozu využíváme termální minerální vodu z pramenů Janský a Černý. Složení a teplota vody mají výborné terapeutické účinky. Tímto přírodním léčivým zdrojem je také plněn rehabilitační bazén v lázeňském Aquacentru.

Dalšími léčebnými prostředky, se kterými pracujeme, jsou rašelinové zábaly, parafín, plynové injekce a kineziotaping (aplikace elastických pásek opatřených pryskyřicovým lepidlem, které mohou výrazně zlepšit rozsah pohybu, snížit bolest a otoky). Důraz klademe také na ergoterapii s nácvikem každodenních činností a logopedickou péči. V léčebně je k dispozici klinický logoped, psycholog a sociální pracovník. Naši klienti mají možnost čerpat z širokého spektra procedur předepsaných nebo doporučených lázeňským lékařem, ale také si mohou, podle svého zvážení, vybrat z volně prodejných procedur využívajících přírodního léčivého zdroje nebo prováděných zkušenými terapeuty a maséry.

Ubytování našim klientům nabízíme v lázeňských budovách, které „dýchají“ atmosférou lázeňského klidu a pohody. Většina lázeňských budov je v centru lázeňského města, ale vzhledem k poloze v malebném úzkém krkonošském údolí, je to i z těch nejvzdálenějších dependancí do centra lázní jen pár minut chůze. Téměř všechna zařízení v našich lázních jsou bezbariérová a přizpůsobená imobilním klientům.

V Lázních je klientům k dispozici zdravotně-sociální pracovník, který pomůže s řešením problémů, které vznikly v souvislosti s jejich onemocněním. Lázně umožňují též poskytování duchovních služeb ve speciální meditační místnosti, která je klientům volně přístupná. Duchovní služby jsou poskytovány dle individuální dohody s duchovními jednotlivých církví. Bližší informace a kontakty Vám sdělí na recepci.

Typy léčebné péče

V našich lázních poskytujeme tři typy lázeňské péče a záleží zejména na Vašem lékaři a zdravotní pojišťovně, který typ zvolí. Jednotlivé typy péče se liší způsobem proplácení zdravotní pojišťovnou, počtem procedur a odlišným režimem na oddělení. Léčba v rámci Odborného léčebného ústavu (OLÚ) se podobá nemocničnímu režimu, režim lázeňské péče je obecně volnější.

Zdravotní pojišťovna hradí klientovi veškeré náklady na léčebnou a ošetřovatelskou péči, stravování a standardní ubytování. Klient si může připlatit za ubytování nad rámec standardní úrovně. Je-li ošetřujícím lékařem indikována doprava do lázní, pak zdravotní pojišťovna hradí též tuto dopravu. Je-li klientovi schválen zdravotní pojišťovnou i doprovod, pak tomuto doprovodu hradí standardní ubytování a stravu zdravotní pojišťovna. Doprovodem může být pouze dospělá osoba způsobilá k právním úkonům a musí být klientovi k dispozici a pomáhat mu po celou dobu jeho pobytu.

Po dobu komplexní lázeňské péče je klient uznán dočasně práce neschopným (nemusí tedy čerpat dovolenou).

Zdravotní pojišťovna hradí klientovi náklady na léčebnou a ošetřovatelskou péči. Stravování a ubytování a případný doprovod si klient hradí sám. Příspěvkovou lázeňskou péči může dle platné legislativy poskytnout výhradně registrované zdravotnické zařízení lůžkové péče a není možné ji rozdělit na dílčí části, není tedy možné ubytovat se mimo lázeňské objekty nebo na léčbu docházet z domova. Během příspěvkové léčebné péče není klient uznán dočasně práce neschopným (pracuje-li, musí si tedy po dobu pobytu čerpat např. dovolenou).

Léčebnou rehabilitační péči doporučuje ošetřující lékař pacientům ve stádiu stabilizace nemoci, obvykle v průběhu hospitalizace klienta, tj. přímým překladem z lůžkových oddělení nemocnic. Případně ji navrhuje praktický lékař pacientům s chronickými potížemi pohybového aparátu nebo neurologickým onemocněním. V našem zařízení jsou však přednostně přijímáni klienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operacích.

Zdravotní pojišťovna hradí standardní náklady na léčebnou a ošetřovatelskou péči, standardní ubytování a stravování. Klient si může připlatit za ubytování nad rámec standardní úrovně. Je-li ošetřujícím lékařem indikována doprava do lázní, pak zdravotní pojišťovna hradí též tuto dopravu. Byl-li klientovi schválen zdravotní pojišťovnou doprovod, pak standardní ubytování a stravu doprovodu hradí zdravotní pojišťovna. Doprovodem může být pouze dospělá osoba způsobilá k právním úkonům a musí být klientovi k dispozici a pomáhat mu po celou dobu jeho pobytu.

Po dobu léčebné rehabilitační péče je klient uznán dočasně práce neschopným (nemusí tedy čerpat dovolenou).

Pro přijetí k léčbě v OLÚ musí být klient oběhově a metabolicky kompenzovaný, musí spolupracovat (dospělí klienti), musí být schopen zatížení intenzivní rehabilitační léčbou, nesmí mít nosokomiální infekce a je předpoklad zlepšení jeho klinického stavu rehabilitací.

Co je Odborný léčebný ústav?

Chcete zjistit více informací o Odborném léčebném ústavu a jeho možnostech pro Vás a Vaše děti? Připravili jsme Vám přehledné vysvětlení typů péče, kterou nabízíme v Janských Lázních našim dětským a dospělým klientům.

Zjistit více

Procedury

Nabídku poskytovaných procedur lze rozdělit do několika základních oblastí.
 • Léčebná tělesná výchova – skupinové či individuální léčebné rehabilitační cvičení
 • Fyzikální terapie – využívá působení fyzikálních vlastností na lidský organismus
 • Balneoterapie – léčba založená na využití termální vody
 • Ergoterapie – nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
Zde najdete přehled vybraných procedur.

Individuální fyzioterapie

U indikovaných diagnostických skupin je nejdůležitější součástí léčebného plánu. Využívá všech základních metodik používaných v léčebné rehabilitaci – reflexní cvičení dle Vojty, proprioceptivní nervosvalová facilitace dle Kabata (PNF), metodika cvičení dle Mojžíšové, bazální posturální programy dle Jarmily Čápové, měkké techniky dle Lewitta, škola zad, McKenzie metoda, Bobath koncept, metoda Brunkow, UGUL – závěsné zařízení s individuálním přístupem ke klientovi, využití balančních ploch a míčů a cvičení s pružnými tahy.

Léčebná tělesná výchova – skupinová

Do skupin vybíráme klienty se stejnou či podobnou diagnózou, čímž docilujeme přiměřeného zatížení a ideální náplně cvičební jednotky. Využíváme zde např. SM-Systém MUDr. Smíška, senzomotoriku, dechová cvičení, školu zad apod. Skupinová chůze Provádíme nácvik kvalitnějšího chůzového stereotypu u mobilnějších klientů, skupiny jsou opět členěny podle jednotlivých diagnóz. U mobilních klientů je možno volit varianty individuálních procedur v celém léčebném plánu např. individuální chůze pomocí elektrického stimulátoru Bioness či WalkAide, chůze v závěsu v přístroji LiteGait, individuální dechová gymnastika, apod.

Skupinová chůze

Provádíme nácvik kvalitnějšího chůzového stereotypu u mobilnějších klientů, skupiny jsou opět členěny podle jednotlivých diagnóz. U mobilních klientů je možno volit varianty individuálních procedur v celém léčebném plánu např. individuální chůze pomocí elektrického stimulátoru Bioness či WalkAide, chůze v závěsu v přístroji LiteGait, individuální dechová gymnastika, apod.

K základním procedurám léčebné tělesné výchovy jsou dále předepisovány následující procedury:

 • AlterG – antigravitační trenažér pro nácvik chůze s odlehčením vyvinutý v NASA
 • Psychologická terapie
 • logopedická terapie
 • polohování
 • zábaly parafínové či peloidní
 • suché uhličité koupele
 • masáže klasické či lymfatické
 • Nordic Walking
 • rotoped
 • motomed
 • elektrický chodník
 • kineziotaping
 • konzultace se soc. pracovníkem

Fyzikální terapie je součást fyzioterapie, využívající různé formy fyzikálních energií k léčbě a prevenci poruch (jak strukturálních tak funkčních) převážně pohybového systému.

V rámci fyzikální terapie poskytujeme tyto procedury:

 • SIS – super indukční systém
 • motodlaha
 • bioptronová lampa
 • lymfoven
 • diadynamic
 • laser
 • magnetoterapie
 • Phyaction
 • stimulace el. proudy
 • ultrazvuk
 • VAS 07

Balneoterapie neboli vodoléčba je důležitou součástí léčebné péče, zmiňujeme se o ní podrobněji v této části. Balneoterapie v našich lázních je založena na využití termální minerální vody. Zdrojem je Janský a Černý pramen, který vyvěrá přímo pod budovou Lázeňský Dům. Touto léčivou vodou jsou napouštěny všechny bazény v areálu lázní a využívají ji veškeré vodoléčebné procedury.

K vodoléčebným procedurám náleží:

 • perličkové koupele
 • vířivé koupele
 • uhličité koupele
 • částečné vířivé lázně
 • skotské střiky
 • subaquální (podvodní) masáže
 • skupinové cvičení v bazénu

Bazén Lázeňský Dům

Původní historický bazén se nachází v přízemí Lázeňského Domu. Vedle velkého bazénu se nachází ještě malý bazén, sloužící pro cvičení ve vodě. Voda v malém bazénu je přihřívána z důvodu pobytu imobilních klientů.

Bazén Aquacentrum

Aquacentrum se nachází za Lázeňským Domem. Naši hosté mají pohodlný přístup do bazénu výtahem ze spojovací chodby mezi Lázeňským Domem a hotelem Terra nebo přímo z Obchodní ulice. Bazén má asymetrický tvar, jeho vodní plocha je cca 230 m², hloubka od 1,2 do 1,5m. Je zásobován termální vodou z léčivých pramenů Janského a Černého. Součástí bazénu jsou vodní atrakce jako vodní clona, protiproud, masážní a perličková lůžka a dvě vířivky, z nichž jedna je umístěna na venkovní terase.

Tato širokospektrá léčebná metoda činí neoddělitelnou součást lázeňských procedur. Ergoterapie je profese, která se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnávání. Usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti.

Individuální ergoterapii provádí diplomovaný ergoterapeut a postupuje individuálně a cíleně podle potřeb klienta. Soustředíme se na nácvik sebeobsluhy a přesunů samostatnosti při běžných denních činnostech za využití kompenzačních pomůcek. Dle možností klienta probíhá cílený nácvik nebo zdokonalení hrubé a jemné motoriky rukou, a to formou výtvarných a pracovních činností. Využíváme veškerých možných dostupných materiálů a postupů, upravených k potřebám klienta.

K dispozici máme i nejnovější robotický systém – Gloreha, který podporuje obnovu kloubní a funkční hybnosti ruky. Dále používáme interaktivní rehabilitační zařízení SUNBALL a HomeBalance.

Při skupinové ergoterapii využíváme výtvarných a pracovních činností. Používáme veškerých možných dostupných materiálů a postupů, upravených k potřebám klienta.

Skip to content