fbpx

Léčba dětí a dětská léčebna Vesna

Místo, pro kde jsou vaše děti v rukou kvalitní odborné lékařské péče

Dětská léčebna Vesna Je umístěna v klidném prostředí obklopeném lesy, z lázeňského centra je vzdálena pouze 8 minut chůze. 

Všechny složky léčebné péče, ubytování i stravování jsou situovány v jednom objektu, který je plně bezbariérový.

Níže najdete informace o typech lázeňské péče, doprovodech a návštěvách, škole i volném čase a možnostech ubytování.

cerebrocon

KLP - Komplexní lázeňská péče

Termín nástupu do lázní určují lázně dle svých kapacitních možností. Je však možné rezervovat si nástup na pobyt v konkrétním kalendářním měsíci (konkrétní den v měsíci určí lázně). Tato možnost je určena jak klientům, jejichž schválený návrh na komplexní léčebnou péči byl doručen lázním, tak i pro klienty kteří pouze důvodně očekávají, že jim bude návrh na komplexní lázeňskou léčbu vystaven a schválen.

Ubytování dětí je realizováno přímo v budově dětské léčebny Vesna. Děti s respiračními onemocněními a lehčími pohybovými diagnózami mohou být ubytovány též v lázeňské dependanci Réva. Lázeňskou budovu a typ pokoje určují primárně lázně na základě zdravotního stavu dítěte s přihlédnutím k aktuální obsazenosti. Přejete-li si však ubytování v konkrétní budově či kategorii pokoje, obraťte se prosím co nejdříve na naši přijímací kancelář, která Vám sdělí aktuální možnosti.

Zdravotní pojišťovna hradí ubytování kategorie standard, tedy lůžko v pokoji bez nadstandardního vybavení. Nadstandardní ubytování případně vybavení je možné objednat za příplatek uvedený v ceníku doplatků pro rok 2024. Počet nadstandardních pokojů v budově Vesna je prozatím omezený.

Podrobné informace o ubytování naleznete v záložce ubytování.

Stravování pro klienty je zajištěno v jídelně v budově Vesna či Réva, dle místa ubytování. V den příjezdu je oběd podáván v době od 11:30 do 14:00 hodin a večeře od 17:00 do 17:30 hodin. V den odjezdu končí stravování snídaní. Od třetího dne pobytu je umožněn individuální výběr ze dvou druhů jídla u oběda a večeře (s výjimkou diet).

Lázně připravují též stravu dle různých léčebných diet. Zde je k nahlédnutí lázeňský dietní systém pro děti a doprovod. Základní diety (racionální) a speciální diety (zejm. šetřící, redukční, diabetická, diabetická šetřící, bezlepková a bezlaktózová) předepsané lékařem hradí klientům (nikoli doprovodům) zdravotní pojišťovna. Cena speciálních diet pro doprovody či klienty, kterým nebyly předepsány lékařem, je uvedena v ceníku pro rok 2024.

Váš požadavek na speciální dietu (hrazenou i nehrazenou pojišťovnou) prosím sdělte neprodleně po obdržení předvolání nutriční terapeutce na telefonním čísle 499 860 609.

Zdravotní pojišťovna hradí léčebnou a ošetřovatelskou péči a ubytování a stravování na standardní úrovni. Ceník nadstandardních a doplňkových služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou pro klienty komplexní lázeňské péče je k dispozici níže.

Ceník pro rok 2024 je k dispozici zde.

Chystáte se k nám na komplexní lázeňský pobyt? Řadu praktických informací ohledně příjezdu, pobytu v lázních, tipů, co sbalit s sebou, a dalších užitečných informací naleznete zde.

KLP - Komplexní lázeňská péče

Termín nástupu do lázní určují lázně dle svých kapacitních možností. Je však možné rezervovat si nástup na pobyt v konkrétním kalendářním měsíci (konkrétní den v měsíci určí lázně). Tato možnost je určena jak klientům, jejichž schválený návrh na komplexní léčebnou péči byl doručen lázním, tak i pro klienty kteří pouze důvodně očekávají, že jim bude návrh na komplexní lázeňskou léčbu vystaven a schválen. Zde naleznete bližší informace o rezervaci pobytu v kalendářním měsíci.

Ubytování dětí je realizováno přímo v budově dětské léčebny Vesna. Děti s respiračními onemocněními a lehčími pohybovými diagnózami mohou být ubytovány též v lázeňské dependanci Réva. Lázeňskou budovu a typ pokoje určují primárně lázně na základě zdravotního stavu dítěte s přihlédnutím k aktuální obsazenosti. Přejete-li si však ubytování v konkrétní budově či kategorii pokoje, obraťte se prosím co nejdříve na naši přijímací kancelář, která Vám sdělí aktuální možnosti.

Zdravotní pojišťovna hradí ubytování kategorie standard, tedy lůžko v pokoji bez nadstandardního vybavení. Nadstandardní ubytování případně vybavení je možné objednat za příplatek uvedený v ceníku doplatků pro rok 2023. Počet nadstandardních pokojů v budově Vesna je prozatím omezený.

Podrobné informace o ubytování naleznete v záložce ubytování.

Stravování pro klienty je zajištěno v jídelně v budově Vesna či Réva, dle místa ubytování. V den příjezdu je oběd podáván v době od 11:30 do 14:00 hodin a večeře od 17:00 do 17:30 hodin. V den odjezdu končí stravování snídaní. Od třetího dne pobytu je umožněn individuální výběr ze dvou druhů jídla u oběda a večeře (s výjimkou diet).

Lázně připravují též stravu dle různých léčebných diet. Zde je k nahlédnutí lázeňský dietní systém pro děti a doprovod. Základní diety (racionální) a speciální diety (zejm. šetřící, redukční, diabetická, diabetická šetřící, bezlepková a bezlaktózová) předepsané lékařem hradí klientům (nikoli doprovodům) zdravotní pojišťovna. Cena speciálních diet pro doprovody či klienty, kterým nebyly předepsány lékařem, je uvedena v ceníku pro rok 2023.

Váš požadavek na speciální dietu (hrazenou i nehrazenou pojišťovnou) prosím sdělte neprodleně po obdržení předvolání nutriční terapeutce na telefonním čísle 499 860 609.

Zdravotní pojišťovna hradí léčebnou a ošetřovatelskou péči a ubytování a stravování na standardní úrovni. Ceník nadstandardních a doplňkových služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou pro klienty komplexní lázeňské péče je k dispozici níže.

Ceník pro rok 2023 je k dispozici zde.

Chystáte se k nám na komplexní lázeňský pobyt? Řadu praktických informací ohledně příjezdu, pobytu v lázních, tipů, co sbalit s sebou, a dalších užitečných informací naleznete zde.

OLÚ - Odborný léčebný ústav

Chcete zjistit více informací o Odborném léčebném ústavu a jeho možnostech pro Vás a Vaše děti? Připravili jsme Vám přehledné vysvětlení typů péče, kterou nabízíme v Janských Lázních našim dětským a dospělým klientům.

Více informací

(Neurorehabilitace jsou jedním z řady programů, OLÚ nabízí také další možnosti, více zde.)

Informace o programu

Program je určen pro dětské pacienty do 18 let věku s diagnózou dětské mozkové obrny, které mají vyřízen návrh na léčebně rehabilitační péči v odborném léčebném ústavu (OLÚ).

Předmětem tohoto programu je komplexní intenzivní zdravotní péče v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie a klinická psychologie poskytovaná celkově v minimálním rozsahu 4 hodiny denně.

Délka pobytu 

Na jeden návrh OLÚ jsou předepisovány 2 pobyty, každý v délce trvání 28 dní.

Oba dva musí být realizované v období nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců s minimálním odstupem 6 měsíců. Tyto dva pobyty tvoří jeden cyklus komplexní intenzivní léčebně-rehabilitační péče. Oba pobyty musí být absolvovány v dětské léčebně Vesna.

Kritéria pro zařazení pacienta

Pacient je schopen přijímat požadovaný objem komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče v rozsahu minimálně 4 hodin denně v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie, klinická psychologie.

U pacienta jsou provedena následující hodnocení, a to vždy 1x na začátku prvního pobytu a 1x na konci druhého pobytu v těchto oblastech:

  • Motorika a mobilita (hodnocení Gross Motor Function Measure – GMFM-88),
  • Kognitivní a exekutivní funkce
  • Poruchy komunikace a polykání – klinické vyšetření klinickým logopedem (u dětí s poruchami řeči nebo polykání)

Na konci druhého pobytu bude provedeno přehodnocení a při splnění stanovených hodnot může být pacient zařazen do dalšího cyklu dvoupobytového systému.

Postup pro vyřízení neurorehabilitace pro pacienty s DMO

Návrh na tento typ léčebného programu předepisuje pediatr, jako návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně (OLÚ) na základě doporučení ošetřujícího lékaře – ambulantního specialisty.

  1. Lékař na návrhu doporučí dětskou léčebnu Vesna v Janských Lázních, kde je možno čerpat léčbu, a zasílá návrh na zdravotní pojišťovnu pacienta. Na návrhu vyznačí, že se jedná o ošetřovací den OD 00035.
  2. Revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny posuzuje splnění všech podmínek pro schválení návrhu. Případně upravuje platnost návrhu a zařízení, kde je možno léčbu čerpat. Pojišťovna zasílá schválený návrh přímo do zařízení uvedené v seznamu na prvním místě, tedy do dětské léčebny Vesna.
  3. Péče v OLÚ musí být zahájena nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu lékařem, pokud neurčí revizní lékař jinak.
  4. Termín nástupu určuje léčebné zařízení v závislosti na volné kapacitě a platnosti návrhu. Klienta vyzývá písemně nejpozději 14 dnů před nástupem zvacím dopisem s termínem nástupu.

Rezervace termínu pobytu v odborném léčebném ústavu bohužel není možná.

Ubytování dětí je realizováno přímo v budově dětské léčebny Vesna. Typ pokoje určují primárně lázně na základě zdravotního stavu dítěte s přihlédnutím k aktuální obsazenosti.

Zdravotní pojišťovna hradí ubytování kategorie standard, tedy lůžko v pokoji bez nadstandardního vybavení. Nadstandardní vybavení je možné objednat za příplatek uvedený v ceníku doplatků pro rok 2024.

Podrobné informace o ubytování naleznete v záložce ubytování.

Stravování pro klienty je zajištěno v jídelně v budově Vesna.
V den příjezdu je oběd podáván v době od 11:30 do 14:00 hodin a večeře od 17:00 do 17:30 hodin. V den odjezdu končí stravování snídaní. Od třetího dne pobytu je umožněn individuální výběr ze dvou druhů jídla u oběda a večeře (s výjimkou diet).

Lázně připravují též stravu dle různých léčebných diet. Zde je k nahlédnutí lázeňský dietní systém pro děti a doprovod. Základní diety (racionální) a speciální diety (zejm. šetřící, redukční, diabetická, diabetická šetřící, bezlepková a bezlaktózová) předepsané lékařem hradí klientům (nikoli doprovodům) zdravotní pojišťovna. Cena speciálních diet pro doprovody či klienty, kterým nebyly předepsány lékařem, je uvedena v ceníku pro rok 2024.

Váš požadavek na speciální dietu (hrazenou i nehrazenou pojišťovnou) prosím sdělte neprodleně po obdržení předvolání nutriční terapeutce na telefonním čísle 499 860 609.

Zdravotní pojišťovna hradí léčebnou a ošetřovatelskou péči a ubytování a stravování na standardní úrovni. Ceník nadstandardních a doplňkových služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou pro klienty komplexní lázeňské péče je k dispozici níže. 

Ceník pro rok 2024 je k dispozici zde.

Chystáte se k nám na léčebně rehabilitační pobyt? Řadu praktických informací ohledně příjezdu, pobytu v lázních, tipů, co sbalit s sebou, a dalších užitečných informací naleznete zde.

Pobyt bez doprovodu

Pojede-li vaše dítě k nám samo, pak základní pokyny a praktické informace naleznete zde.

Pobyt s doprovodem

Na pobyt s doprovodem mají nárok děti do dovršení šestého roku. Poté je pobyt doprovázející osoby dítěte pojišťovnou hrazen pouze v případě, že byl doprovod dítěti schválen revizním lékařem pojišťovny.

Byl-li dítěti pojišťovnou schválen doprovod, či jedná-li se o doprovod dítěte mladšího 6 let, pak standardní ubytování a stravu doprovázející osobě hradí zdravotní pojišťovna. Doprovod pak musí být dítěti k dispozici, pomáhat mu a vykonávat nad ním dozor po celou dobu pobytu. Doprovodem může být pouze dospělá osoba způsobilá k právním úkonům. Není-li doprovodem zákonný zástupce dítěte, pak musí mít doprovázející osoba u sebe od zákonného zástupce plnou moc. Vzor plné moci je ke stažení zde.

V Odborném léčebném ústavu mohou o schválení doprovodu zažádat pojišťovnu (VZP, Vojenská pojišťovna) též lázně, dospěje-li primář léčebny k závěru, že je pobyt s doprovodem z důvodu zdravotního stavu klienta žádoucí. Domníváte-li se, že je pro Vás pobyt s doprovodem nutný, obraťte se prosím ihned na přijímací kancelář lázní.

Přejete-li si strávit pobyt v lázních se svým dítětem, přestože Vám nebyl doprovod pojišťovnou schválen, obraťte se prosím na přijímací kancelář. V případě volné kapacity může být doprovázející ubytována společně s dítětem a hradí si ubytování a stravování sama. Pro podrobnosti prosím kontaktujte přijímací kancelář na emailové adrese pkdeti@janskelazne.com.

Doprovod dítěte (s výjimkou samoplátců) má nárok na vystavení potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti; toto potvrzení Vám bude na požádání vystaveno lázněmi po Vašem příjezdu. Pracovní neschopnost není možné vystavit, jste-li evidováni na úřadu práce či čerpáte-li rodičovskou dovolenou.

Chcete své děti navštívit během jejich pobytu?

Chcete přijet za svými dětmi na návštěvu do léčebny Vesna během doby jejich léčení?

V případě volné kapacity vám rádi vyhovíme. Informujte se na recepci dětské léčebny Vesna o kapacitních možnostech na čísle 499 860 603.

Ubytovat se můžete rovněž v našich dalších ubytovacích kapacitách – v lázeňské dependanci Réva, nebo dependancích Bellevue či Slovan

Kontaktujte rezervační kancelář na 499 860 303 nebo e-mailem na sales@janskelazne.com.

Škola a volný čas

V budově dětské léčebny Vesna je umístěna základní škola a mateřská škola.

Základní škola při dětské léčebně zajišťuje vzdělávání dětem, které jsou klienty lázní. Do vzdělávacího procesu jsou zařazeny na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce a doporučení ošetřujícího lékaře. Maximální doba vyučování činí 3 hodiny denně.

Vyučují se zde žáci základních škol, základních škol praktických a v samostatných třídách též žáci základních škol speciálních. Ve výuce je postupováno v souladu s požadavky kmenové školy a to tak, aby žáci po návratu mohli volně navázat na probírané učivo. S žákem je pracováno individuálně za použití speciálních metod a forem práce s přihlédnutím ke schopnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka. Žáci mají možnost využívat ve výuce i vlastní speciální pomůcky.

Speciální pedagogové školy jsou schopni zajistit žákům vhodné pracovní prostředí dle jejich diagnózy, pod jejich citlivým vedením se žáci rychleji a lépe adaptují.

Více informací naleznete na webových stránkách školy.

V budově dětské léčebny Vesna je umístěna základní škola a mateřská škola.

Mateřská škola při dětské léčebně zajišťuje předškolní vzdělávání dětem od 3 let. Třídy jsou umístěny přímo v budově dětské léčebny Vesna. Provoz mateřské školy je ve všední dny od 7,00 hodin do 14,30 hodin. Děti mohou mateřskou školu navštívit kdykoliv během provozní doby s ohledem na jejich léčebný režim.

Celý výchovně vzdělávací proces je úzce spojen s léčbou dítěte. Veškeré činnosti jsou přizpůsobeny jeho speciálním potřebám, momentálnímu stavu a jsou zaměřeny na všestranný rozvoj jedince s upřednostněním činností vedoucím ke kompenzaci handicapu a relaxaci mezi léčebnými procedurami. Velký důraz je kladen na adaptaci dětí tak, aby byly během léčebného pobytu spokojené, radostné a bez stresu.

Ke každému dítěti je přistupováno individuálně, se snahou respektovat jeho přání, potřeby a zájmy. Komplexní péče je realizována v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem a rehabilitací, kteří indikují činnosti s ohledem na diagnózu dítěte.

Více informací naleznete na webových stránkách školy.

Nedílnou součástí lázeňské péče je i pestré využití volného času. Program činností se sestavuje s ohledem na individuální a mentální možnosti dětí.

O děti bez doprovodu se v době, kdy tyto děti nemají procedury nebo školní vyučování, starají vychovatelé. 

Vychovatelé připravují pestrou nabídku aktivit, které jsou primárně cíleny na děti bez doprovodu, ale nezapomínáme ani na ostatní děti. Víkendové akce, soutěže a koncerty jsou koncipovány pro všechny klienty.

Při volnočasových aktivitách se snažíme u dětí primárně rozvíjet sociální dovednosti, sekundárně pak návyky pracovní a zájmové. Snažíme se vždy dosahovat maximálního možného rozvoje schopností dětských klientů. 

Velká část nabízených aktivit se zaměřuje na rozvoj hrubé a jemné motoriky. Děti se mohou seznámit se základy různých výtvarných a pracovních technik. Většinu výrobků si děti odváží domů, některé zdobí jednotlivá oddělení.

V letních měsících tráví děti pobyt venku sportováním, vycházkami a túrami v čisté horské přírodě a výlety po okolí. V zimě je volný čas využíván k provozování zimních radovánek – stavění sněhuláků, bobování apod. V budově Vesna je umístěno též kino, které dětem promítá zdarma 2x týdně po celý rok.

Výtvarné a pracovní činnosti

Z volnočasových aktivit se převážně zaměřujeme na oblast výtvarnou a pracovní výchovu, snažíme se podporovat kreativitu dětí. 

Dle aktuálních svátků připravujeme různé výtvarné soutěže, kde jsou děti oceněny ve formě diplomů a drobných dárků. V rámci smysluplného trávení volného času usilujeme o to, aby se děti učily novému, získávaly nové znalosti a dovednosti.

Hudební a vědomostní aktivity

Nezapomínáme na hudební výchovu a vědomostní soutěže. V rámci procedur se děti učí hrát na flétnu. V nabídce volně prodejných procedur je možné zakoupit proceduru i dětem, které nemají tuto proceduru indikovánu. Dle zájmu dětí připravujeme hudební soutěže, kde hledáme „janskolázeňské“ talenty.

Pohybové a herní aktivity

Sportovní aktivity jsou připravovány s ohledem na věk dětí a jejich pohybové možnosti.

U nejmenších dětí se zaměřujeme na herní aktivity. Formou her se v něm děti naučí lépe porozumět světu okolo nás. 

Pro malé děti ve věku 3 až 7 let pořádají vychovatelé karnevalové diskotéky se soutěžemi a cenami. Na výrobě masek se podílejí kromě vychovatelů, učitelky z MŠ, zdravotní personál a velice rádi se zapojují i rodiče. Děti jsou od přírody soutěživé a rády si poměřují svoje dovednosti.

Pro střední věkovou skupinu připravujeme různé vědomostní soutěže, konají se turnaje v šachu, dámě, stolním tenise, skládání puzzle. 

K oblíbeným soutěžím patří soutěže v Boccie (podobné petangu), kde se mohou děti zapojit bez rozdílu věku a postižení, kombinujeme i skladbu týmů. Budujeme pozitivní vztah dětí ke sportu a podporujeme radost z pohybu.

Poslední věkovou skupinu tvoří děti ve věku od 12 do 19 let. Činnost s nimi je zaměřena na sportovní aktivity a organizaci akcí na Vesně. Tyto děti se snažíme vést k aktivnímu podílení se na tvorbě pořadů a programu jak pro sebe, tak i pro mladší pacienty. Každoročně pomáhají při přípravě „Dětského dne“ a „Kouzelného dne s Krakonošem“, kdy zajišťují chod všech soutěží, ale také se podílejí na vyrábění cen (pečeme perníčky, vyrábíme náramky přátelství, obrázky ze zažehlovacích korálků, šijeme jehelníčky, polštářky, které zdobí výšivky dětí, apod.).

Pro trávení volného času s dětmi je na všech odděleních léčebny Vesna a na dependanci Réva k dispozici dětská herna. 

Na 3. patře budovy Vesna se nachází také interiérové hřiště, které je určeno pro všechny klienty dětské léčebny, včetně těch, kteří jsou ubytováni na dependanci Réva. Před budovou Vesna je umístěno venkovní dětské hřiště.

Pro klimatoterapii (pobyt na čerstvém vzduchu) můžete využít některou z doporučených tras pro klimatoterapii. Mapy s vyznačením těchto tras najdete na nástěnce každého oddělení či na recepci.

V budově Vesna je umístěno též kino, které pro klienty promítá zdarma 2x týdně po celý rok. Program kina, stejně jako aktuální nabídku kulturních akcí, najdete na informačních nástěnkách v budovách Vesna i Réva.

Mimo dobu procedur můžete se svými dětmi také podniknout větší výlety po okolí či využít pestré nabídky blízkých atrakcí. Více o možnostech trávení volného času v zimě i v létě se dozvíte zde.

Akce

V kinosále Vesna nebo v secesní kavárně Kolonáda se konají různé koncerty populární i vážné hudby. 

Připravujeme výlety po Janských Lázních a blízkém okolí. V letních měsících se účastníme Leteckého dne, který je pořádán ve spolupráci Leteckými službami v Hradci Králové, pravidelně pořádáme výlet do ZOO ve Dvoře Králové.

Tyto akce jsou zpravidla podporovány sponzorskými dary. Několikrát ročně k nám přijíždějí hrát „Loutky v nemocnici“, které kromě toho, že se zříkají honoráře, tak rozdávají úsměv i nespočetné dárky. Dle zájmu a individuálních schopností klientů uskutečňujeme také výlety na Černou horu.

Rádi mezi sebou uvítáme známé tváře z oblasti kulturního a sportovního života. Dětem se představil a zahrál na své modré housle Pavel Šporcl, na Kouzelném dni s Krakonošem jsme mohli shlédnout vystoupení Moniky Bagárové nebo Jenny Ciatti (zpěvačka z muzikálu Děti ráje). Děti mohly malovat obrázky se známým malířem Josefem Nesvadbou. V Kolonádě zazpívala představitelka první filmové Popelky Jana Hrušková. V rámci soustředění k nám také zavítali hokejisté ze známého libereckého klubu Bílí tygři.

Ubytování

Léčebna Vesna je umístěna v klidném prostředí obklopeném lesy, z lázeňského centra je vzdálena pouze 8 minut chůze. Všechny složky léčebné péče, aquacentra, ubytování i stravování jsou situovány v jednom objektu, který je plně bezbariérový.

Více o ubytování Vesna

Dependance Réva je komfortní ubytování umístěné 300 metrů od lázeňské centra a 10 minut chůze od Dětské léčebny Vesna. Objekt disponuje výtahem. Stravování hostů probíhá buď v lázeňském v blízkém hotelu Terra nebo přímo v jídelně dependance Révy.

Více o dependanci Réva

Lázeňská dependance Bellevue je cenově dostupné ubytování, které se nachází v klidném prostředí mimo hlavní budovu lázní, pouhých 130 m od hlavních lázeňských domů. Disponuje dvoulůžkovými a jednolůžkovými pokoji typu Standard bez příslušenství. Jednolůžkové pokoje typu Komfort mají vlastní sociální zařízení.

Více o dependanci Bellevue

Kde se nachází dětská léčebna Vesna v Janských Lázních

Skip to content