Jak se pacient dostane do lázní

1. Odborný lékař

 1. Napíše doporučení/lékařskou zprávu na lázeňskou nebo rehabilitační péči podle svého uvážení a pacientova zdravotního stavu.
 2. Specializace lékaře, který péči doporučuje:
  Endokrinologie a diabetologie, foniatrie, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, neurologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, neurochirurgie.

2. Praktický lékař

 1. Vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou podle doporučení odborného lékaře (nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci).
 2. Navrhne typ lázeňské péče (komplexní, příspěvkovou nebo rehabilitační).
 3. Navrhne zařízení vhodné pro léčbu daného onemocnění (podle indikačního seznamu), např. Janské Lázně.

3. Revizní lékař

Komplexní (KLP) nebo rehabilitační (OLÚ) lázeňskou péči:

 1. schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny klienta
 2. zdravotní pojišťovna odešle schválený návrh přímo lázním

Příspěvkovou (PLP) lázeňskou péči:

 1. schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny klienta
 2. návrh na lázeňskou péči je odeslán do lázní prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo klienta

Hlavní kontakty

Naše webové stránky v současné době procházejí inovací a redakční úpravou. Děkujeme za pochopení.
© 2022 Státní léčebné lázně JANSKÉ LÁZNĚ, státní podnik, Česká republika. Všechna práva vyhrazena
Skip to content