fbpx

Jak do lázní

NOVINKA: Od roku 2022 Vám návrh KLP i OLÚ může vypsat nejen praktický lékař, ale i ambulantní specialista. Vždy musí být přiloženo doporučení na lázeňskou nebo rehabilitační péči.

Jak se pacient dostane do lázní

Doporučení na lázeňskou nebo rehabilitační péči (OLÚ) pacientovi podle svého uvážení a zdravotního stavu napíše odborný lékař / lékař specialista (ortoped, RHB lékař, neurolog, chirurg atd.).

Je možné, že pacient bude muset absolvovat nezbytná lékařská vyšetření. PLDD (praktický lékař nebo ambulantní specialista) na základě doporučení odborného lékaře vystaví příslušný návrh (poukaz), ve kterém navrhne typ péče (komplexní, rehabilitační v OLÚ) a vhodné léčebné zařízení. Pokud jste si vybrali naši léčebnu, sdělte lékaři, aby jako navrhované léčebné zařízení na prvním místě uvedl Janské Lázně.

PLDD/ambulantní specialista následně odešle návrh spolu s povinnou zdravotnickou dokumentací zdravotní pojišťovně pacienta ke schválení. V indikovaných případech je možné schválit i doprovod.

V případě, že se jedná o překlad z lůžka na lůžko, se o návrh kompletně postará ošetřující lékař ve zdravotnickém zařízení, kde je pacient hospitalizován.

Po odeslání návrhu a výše uvedených dokumentů na zdravotní pojišťovnu, rozhoduje o schválení či neschválení konkrétního typu péče a případného doprovodu zdravotní pojišťovna. Na své rozhodnutí má 30 kalendářních dnů. Zdravotní pojišťovna vás bude o schválení či neschválení návrhu písemně informovat. Jestliže vám pojišťovna návrh schválí, je odeslán z pojišťovny přímo k nám do lázní (popřípadě do jiných, vámi zvolených lázní).

O samotném přijetí či nepřijetí k léčbě pacienta rozhoduje vedoucí lékař léčebny na základě aktuální obsazenosti v době platnosti návrhu. Platnost návrhu je 6 měsíců ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou.

Bude-li návrh ze strany léčebny přijat, zašleme obvykle do týdne od obdržení návrhu od zdravotní pojišťovny první informace k pobytu společně s ceníkem doplňkových služeb. Samotné předvolání k léčbě zasíláme obvykle 1−2 týdny před nástupem k pobytu.

Skip to content