Přehled vybraných procedur pro děti

zajímavé procedury z nabídky Janských Lázní

Bemer

Léčebný přístroj, který díky speciálním impulsům působí na buňky v těle, zlepšuje a obnovuje poškozenou mikrocirkulaci.

Slouží k výraznému urychlení hojení ran, významně pomáhá po úrazech a operacích i při léčbě zánětů, podporuje regeneraci a zvyšuje imunitu. Zlepšením prokrvení tkáně je umožněn lepší přísun živin do tkáně a rovněž odvádění škodlivin z těla.

Bimeo Pro

Intenzivní rehabilitace horní končetiny s biofeedbackem. Efektivní terapie horní končetiny a kognitivních funkcí u neurologických a posttraumatických pacientů.

Jako jediný systém umožňuje cvičení s podporou zdravé končetiny, přičemž následně vyhodnotí a graficky znázorní, jak velká dopomoc je během cvičení vyžadována.

Bioptronová lampa

Léčebný přístroj využívající polarizované světlo, které povzbuzuje regenerační procesy organismu, posiluje imunitní systém, zmírňuje bolesti a podporuje hojení ran a jizev. Pomáhá také v léčbě popálenin.

Cvičení podle metody SM-Systém MUDr. Smíška

Cvičení vhodné pro děti od 7 let s bolestmi zad, napomáhá také k prevenci a léčbě poruch velkých kloubů.

Metoda je rovněž využívána sportovci jako kondiční trénink s cílem zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení a degeneraci páteře a velkých kloubů při sportu.

Elektrostimulace

Je jedna z metod elektroléčby a využívá různé elektrostimulační proudy.

Konkrétní druhy elektrostimulace volíme podle daných zdravotních problémů. Pomáhá léčit utlačený nebo denervovaný nerv, také prokrvovat tkáň, uvolnit napětí ve svalech nebo naopak zvětšit sílu svalu a jeho funkčnost. Ulevuje také od bolestí a zánětů. Je často přínosná pro pacienty, kteří jsou po operaci pohybového aparátu.

Elektroléčba – Extremiter

Přístroj pro vakuově-kompresní terapii horní nebo dolní končetiny.

Střídáním podtlaku a přetlaku dochází ke zlepšení prokrvení, vyživování tkání, podporuje se opětovné otevírání cévních spojení a zmenšení otoků. Využití najdeme zejména po zlomeninách a popáleninách.

Ergoterapie

Nácvik běžných denních činností, hrubé a jemné motoriky, kognitivních funkcí (paměť, logické myšlení). Cílem je dosažení či udržení co možná největší soběstačnosti klienta.

Fyzioterapie

Terapie zaměřená na navrácení pohybových funkcí, obnovy svalové rovnováhy, odstranění či zmírnění bolestí a především instruktáž klienta a jeho doprovodu, jakým způsobem předcházet potížím.

Gloreha

Robotický systém pro rehabilitaci ruky a prstů, podporuje obnovu kloubní a funkční hybnosti ruky.

Lehká a komfortní rukavice umožňuje dětskému pacientovi od 5 let s minimální výškou odpovídající věku zcela svobodný pohyb. Díky této vlastnosti lze pasivní cvičení kombinovat s aktivním funkčním cvičením.

Inhalace

Léčebný postup spočívající ve vdechování par minerálních vod, roztoků léků nebo jejich aerosolů účinný při léčbě astmatu a jiných onemocněních dýchacích cest.

Innowalk

Robotický přístroj pro pasivní pohybovou terapii dolních končetin a trenažer pro horní končetiny je přínosem pro pacienty s hypotonií či jiným typem postižení pohybové soustavy, s diagnózou DMO, s nervosvalovými onemocněními, po operacích a traumatech. 

Asistovaný pohyb ve vzpřímené pozici stimuluje motorické funkce a umožňuje bezpečný pohyb. Nevyžaduje schopnost samostatného stoje a chůze, podpora pacienta v oblasti hrudníku, pánve, bérců napomáhá korekci těla. Je určen pacientům od 100 – 140 cm, do 75 kg.

Interaktivní terapie

Systém aktivních videoher, který pomocí senzorů snímá tělo a přenáší jej do vybraného interaktivního tréninkového prostředí.

Pacient na obrazovce sleduje pohyby svého těla a zapojuje se jimi do videotréninku zábavnou formou. Terapie má významné uplatnění v neurorehabilitaci, je vhodná pro pacienty od 5 let v dobré mentální kondici.

Kryoterapie

Chladová terapie studenými parami dusíku pomocí speciálního zařízení.

Využívá se k léčbě onemocnění pohybového aparátu, kdy zmírňuje bolesti, snižuje aktivitu zánětlivého procesu, snižuje svalové napětí a zmenšuje otoky, ale také k léčbě popálenin. Terapie zkracuje dobu léčby a omezuje používání léků proti bolesti a zánětu.

Laser

Laserová aplikace spočívá v aplikaci laserového světla, které má protizánětlivé, biostimulační a hojivé účinky na tkáně. Nejčastěji se využívá k urychlení hojení, na oblast jizev a na místa bolesti.

Logopedická diagnostika a terapie

Logopedická terapie je terapie zabývající se nápravou vad a poruch řeči, rovněž poruchami hlasu a polykání.

Logopedická diagnostika je východiskem pro volbu metod logopedické péče, ale také pro stanovení diagnózy, která se zaměřuje na vyšetření vad a poruch řeči, hlasu a polykání.

Lymphastim

Jedná se o moderní přístroj fyzikální terapie, který funguje na principu přístrojové komprese.

Primárně je terapie cílena na léčbu lymfedému končetin a zlepšení jejich prokrvení mimo jiné urychluje proces léčení a má pozitivní vliv na léčbu obezity. Přístrojová lymfodrenáž je nedílnou součástí moderní rehabilitační a regenerační péče.

Magnetoterapie

Šetrná metoda léčby, kdy působením pulzního magnetického pole dochází k ovlivňování tkání lidského těla.

To v konečném důsledku vede k úplnému odstranění určitých zdravotních potíží, případně alespoň k jejich potlačení.

Medi Tutor

Rehabilitační systém MediTutor optimalizuje pacientovy motorické, senzorické a kognitivní schopnosti. 

Využívá se k terapii jak na dolních tak i na horních končetinách, kdy se používají speciální ortézy. Lze využívat i k tréninku stability. Vedle neurologických diagnóz je velmi dobře využitelný pro dětské pacienty po operaci, kdy motivačně pomáhá k rozcvičení jednotlivých kloubů. Je určen pacientům od 4 let věku.

Motodlaha

Rehabilitační pomůcka, která zajišťuje pasivní pohybovou léčbu kloubů a zvětšuje rozsah pohybu.

Muzikoterapie

Terapeutický přístup z oblasti art kreativní terapie.

Jde o použití hudby nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie), za účelem usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a další.

Nordic walking

Dynamická chůze se speciálními holemi vhodná pro děti od 8 let trpící bolestmi zad či dětskou obezitou.

Z klasické chůze se tak stává vysoce účinný trénink celého těla, který zlepšuje fyzickou kondici.

Plavání v termálním bazénu

Zdrojem vody pro plnění velkého bazénu je termální voda z přírodního léčivého zdroje Janský pramen.

Velkým přínosem je posuvné dno, kdy lze regulovat výšku dna na 90 cm, 120 cm a 150 cm a tím načasovanou proceduru adekvátně přizpůsobit ,,plaveckým´´ potřebám našich pacientů. Kapacita velkého bazénu je 25 osob a ohřev bazénové vody je na teplotu 32°C.

Psychologická diagnostika a terapie

Psychologická diagnostika se sestává z činností, postupů a technik umožňujících stanovit diagnózu, kterou je psychický stav člověka.

Psychologická terapie je terapie zabývající se optimálním rozvojem osobnosti člověka, která směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života.

Skupinová cvičení

Cílem skupinových cvičení je motivovat dětské pacienty, aby pečovali o svůj pohybový systém, buď preventivně, nebo v rámci terapie.

Skupinové cvičení probíhá pod vedením zkušených fyzioterapeutů. Zaměřeno na korekci vadného držení těla a zlepšení celkové koordinace a stability. V průběhu cvičení se využívají i různé cvičební pomůcky, jakými jsou například cvičení s overbally, nebo s gymnastickými míči.

Snoezelen

Cílem je multismyslová stimulace a podpora rozvoje osobnosti dítěte, redukce stresu a uvolnění.

Speciálně upravená místnost se světelnými a zvukovými prvky pro děti s vývojovými poruchami, mentálním a tělesným postižením, poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, po traumatickém poranění mozku.

Vířivá/perličková koupel

Při koupeli se využívá masážního účinku vody na celé tělo, dochází tak k prokrvení a uvolnění svalů, kloubů a k látkové výměně ve tkáních.

Procedura je vhodná u onemocnění pohybového aparátu, při problémech s páteří, bolestech kloubů, u svalových atrofií a k odstranění pocitu únavy.

Vážení hosté, z technických důvodů bude bazén v pátek dne 23. 9. 2022 uzavřen. Omlouváme se za komplikace.

Skip to content