Přehled vybraných procedur pro děti

zajímavé procedury z nabídky Janských Lázní

Bemer

Léčebný přístroj, který díky speciálním impulsům působí na buňky v těle, zlepšuje a obnovuje poškozenou mikrocirkulaci.

Slouží k výraznému urychlení hojení ran, významně pomáhá po úrazech a operacích i při léčbě zánětů, podporuje regeneraci a zvyšuje imunitu. Zlepšením prokrvení tkáně je umožněn lepší přísun živin do tkáně a rovněž odvádění škodlivin z těla.

Bimeo Pro

Intenzivní rehabilitace horní končetiny s biofeedbackem. Efektivní terapie horní končetiny a kognitivních funkcí u neurologických a posttraumatických pacientů.

Jako jediný systém umožňuje cvičení s podporou zdravé končetiny, přičemž následně vyhodnotí a graficky znázorní, jak velká dopomoc je během cvičení vyžadována.

Bioptronová lampa

Léčebný přístroj využívající polarizované světlo, které povzbuzuje regenerační procesy organismu, posiluje imunitní systém, zmírňuje bolesti a podporuje hojení ran a jizev. Pomáhá také v léčbě popálenin.

Cvičení podle metody SM-Systém MUDr. Smíška

Cvičení vhodné pro děti od 7 let s bolestmi zad, napomáhá také k prevenci a léčbě poruch velkých kloubů.

Metoda je rovněž využívána sportovci jako kondiční trénink s cílem zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení a degeneraci páteře a velkých kloubů při sportu.

Elektrický chodník

Terapeutický přístroj, na kterém je možné trénovat stereotyp chůze a kondici.

Elektrostimulace

Je jedna z metod elektroléčby a využívá různé elektrostimulační proudy.

Konkrétní druhy elektrostimulace volíme podle daných zdravotních problémů. Pomáhá léčit utlačený nebo denervovaný nerv, také prokrvovat tkáň, uvolnit napětí ve svalech nebo naopak zvětšit sílu svalu a jeho funkčnost. Ulevuje také od bolestí a zánětů. Je často přínosná pro pacienty, kteří jsou po operaci pohybového aparátu.

Extremiter

Přístroj pro vakuově-kompresní terapii horní nebo dolní končetiny.

Střídáním podtlaku a přetlaku dochází ke zlepšení prokrvení, vyživování tkání, podporuje se opětovné otevírání cévních spojení a zmenšení otoků. Využití najdeme zejména po zlomeninách a popáleninách.

Ergoterapie

Nácvik běžných denních činností, hrubé a jemné motoriky, kognitivních funkcí (paměť, logické myšlení). Cílem je dosažení či udržení co možná největší soběstačnosti klienta.

Gloreha

Robotický systém pro rehabilitaci ruky a prstů, podporuje obnovu kloubní a funkční hybnosti ruky.

Lehká a komfortní rukavice umožňuje dětskému pacientovi od 5 let s minimální výškou odpovídající věku zcela svobodný pohyb. Díky této vlastnosti lze pasivní cvičení kombinovat s aktivním funkčním cvičením.

Individuální fyzioterapie

Terapie zaměřená na navrácení pohybových funkcí, obnovy svalové rovnováhy, odstranění či zmírnění bolestí a především instruktáž klienta a jeho doprovodu, jakým způsobem předcházet potížím.

individuální fyzioterapie

Inhalace

Léčebný postup spočívající ve vdechování par minerálních vod, roztoků léků nebo jejich aerosolů účinný při léčbě astmatu a jiných onemocněních dýchacích cest.

Innowalk

Robotický přístroj pro pasivní pohybovou terapii dolních končetin a trenažer pro horní končetiny je přínosem pro pacienty s hypotonií či jiným typem postižení pohybové soustavy, s diagnózou DMO, s nervosvalovými onemocněními, po operacích a traumatech. 

Asistovaný pohyb ve vzpřímené pozici stimuluje motorické funkce a umožňuje bezpečný pohyb. Nevyžaduje schopnost samostatného stoje a chůze, podpora pacienta v oblasti hrudníku, pánve, bérců napomáhá korekci těla. Je určen pacientům od 100 – 140 cm, do 75 kg.

Interaktivní terapie

Systém aktivních videoher, který pomocí senzorů snímá tělo a přenáší jej do vybraného interaktivního tréninkového prostředí.

Pacient na obrazovce sleduje pohyby svého těla a zapojuje se jimi do videotréninku zábavnou formou. Terapie má významné uplatnění v neurorehabilitaci, je vhodná pro pacienty od 5 let v dobré mentální kondici.

Kryoterapie

Chladová terapie studenými parami dusíku pomocí speciálního zařízení.

Využívá se k léčbě onemocnění pohybového aparátu, kdy zmírňuje bolesti, snižuje aktivitu zánětlivého procesu, snižuje svalové napětí a zmenšuje otoky, ale také k léčbě popálenin. Terapie zkracuje dobu léčby a omezuje používání léků proti bolesti a zánětu.

Laser

Laserová aplikace spočívá v aplikaci laserového světla, které má protizánětlivé, biostimulační a hojivé účinky na tkáně. Nejčastěji se využívá k urychlení hojení, na oblast jizev a na místa bolesti.

Logopedická diagnostika a terapie

Logopedická terapie je terapie zabývající se nápravou vad a poruch řeči, rovněž poruchami hlasu a polykání.

Logopedická diagnostika je východiskem pro volbu metod logopedické péče, ale také pro stanovení diagnózy, která se zaměřuje na vyšetření vad a poruch řeči, hlasu a polykání.

Lymphastim

Jedná se o moderní přístroj fyzikální terapie, který funguje na principu přístrojové komprese.

Primárně je terapie cílena na léčbu lymfedému končetin a zlepšení jejich prokrvení mimo jiné urychluje proces léčení a má pozitivní vliv na léčbu obezity. Přístrojová lymfodrenáž je nedílnou součástí moderní rehabilitační a regenerační péče.

Magnetoterapie

Šetrná metoda léčby, kdy působením pulzního magnetického pole dochází k ovlivňování tkání lidského těla.

To v konečném důsledku vede k úplnému odstranění určitých zdravotních potíží, případně alespoň k jejich potlačení.

Medi Tutor

Rehabilitační systém MediTutor optimalizuje pacientovy motorické, senzorické a kognitivní schopnosti. 

Využívá se k terapii jak na dolních tak i na horních končetinách, kdy se používají speciální ortézy. Lze využívat i k tréninku stability. Vedle neurologických diagnóz je velmi dobře využitelný pro dětské pacienty po operaci, kdy motivačně pomáhá k rozcvičení jednotlivých kloubů. Je určen pacientům od 4 let věku.

Motodlaha

Rehabilitační pomůcka, která zajišťuje pasivní pohybovou léčbu kloubů a zvětšuje rozsah pohybu.

Motomed

Motorem poháněný léčebný přístroj určený k pasivnímu asistovanému i aktivnímu procvičování dolních a horních končetin.

Přístroj umožňuje procvičovat nohy nebo ruce, ale také trénink svalové síly. Lze na něm plynule nastavitelnou dopomocí „šlapat na kole“ nebo trénovat paže u pacientů, kteří bez dopomoci nemohou podobný pohyb vykonávat.

Muzikoterapie

Terapeutický přístup z oblasti art kreativní terapie.

Jde o použití hudby nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie), za účelem usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a další.

Nordic walking

Dynamická chůze se speciálními holemi vhodná pro děti od 8 let trpící bolestmi zad či dětskou obezitou.

Z klasické chůze se tak stává vysoce účinný trénink celého těla, který zlepšuje fyzickou kondici.

Plavání v termálním bazénu

Zdrojem vody pro plnění velkého bazénu je termální voda z přírodního léčivého zdroje Janský pramen.

Velkým přínosem je posuvné dno, kdy lze regulovat výšku dna na 90 cm, 120 cm a 150 cm a tím načasovanou proceduru adekvátně přizpůsobit ,,plaveckým´´ potřebám našich pacientů. Kapacita velkého bazénu je 25 osob a ohřev bazénové vody je na teplotu 32°C.

Psychologická diagnostika a terapie

Psychologická diagnostika se sestává z činností, postupů a technik umožňujících stanovit diagnózu, kterou je psychický stav člověka.

Psychologická terapie je terapie zabývající se optimálním rozvojem osobnosti člověka, která směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života.

Rotoped

Terapeutický přístroj pro zlepšení kondice. Pravidelný trénink má pozitivní vliv na kardiovaskulární systém.

Skupinová cvičení

Cílem skupinových cvičení je motivovat dětské pacienty, aby pečovali o svůj pohybový systém, buď preventivně, nebo v rámci terapie.

Skupinové cvičení probíhá pod vedením zkušených fyzioterapeutů. Zaměřeno na korekci vadného držení těla a zlepšení celkové koordinace a stability. V průběhu cvičení se využívají i různé cvičební pomůcky, jakými jsou například cvičení s overbally, nebo s gymnastickými míči.

Stepper

Přístroj na posílení dolních končetin, především stehen, hýždí a boků. Jedná se o aktivitu, která simuluje chůzi do schodů.

VAS 07

Distanční elektroterapie, která regeneračně a analgeticky ovlivňuje bolestivé stavy, podporuje hojení tkání pohybového aparátu a léčbu kůže (bércové vředy, diabetické ulcerace atd.). To vše bez nutnosti přikládání kontaktních elektrod na tělo pacienta.

Snoezelen

Cílem je multismyslová stimulace a podpora rozvoje osobnosti dítěte, redukce stresu a uvolnění.

Speciálně upravená místnost se světelnými a zvukovými prvky pro děti s vývojovými poruchami, mentálním a tělesným postižením, poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, po traumatickém poranění mozku.

Vířivá, perličková koupel

Vířivá/perličková koupel

Při koupeli se využívá masážního účinku vody na celé tělo, dochází tak k prokrvení a uvolnění svalů, kloubů a k látkové výměně ve tkáních.

Procedura je vhodná u onemocnění pohybového aparátu, při problémech s páteří, bolestech kloubů, u svalových atrofií a k odstranění pocitu únavy.

Skip to content