Partneři a sponzoři

Vážení sponzoři a dobří lidé,

pokud se rozhodnete pomoci dospělé léčebně nebo dětské léčebně Vesna, můžete tak učinit poskytnutím finančního nebo věcného daru.

K poskytnutí sponzorského daru Vám nabízíme vzory smluv ke stažení.

Srdečně Vám děkujeme!

Vzory smluv k poskytnutí sponzorského daru

Finanční dar

Stáhnout soubor


Věcný dar

Stáhnout soubor

Zdravotnické přístroje

Stáhnout soubor


Ostatní věcné dary

Stáhnout soubor

Partneři slavnostního zahájení lázeňské sezóny 2019

          

                                                   

                grund      horská služba
 makro                                   

Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ

Sponzorské projekty

Realizaci projektu „Mechanické vozíky pro děti s pohybovým omezením dolních končetin“ podpořila Nadace ČEZ .
Tímto Nadaci ČEZ děkujeme.

Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více …než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

Zdroj: MF ČR

Více informací o Norských fondech v Janských lázních nalezenete zde.

SAK akreditace Stezka korunami stromů Krkonoše
Lanová dráha Sněžka Sdružení lázeňských míst Kudyznudy.cz Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka Nadace-cez MICE Hradec Králové Svaz léčebných lázní ČR Vak-logo-TU
Skip to content