Partneři a sponzoři

Vážení sponzoři a dobří lidé,

pokud se rozhodnete pomoci dospělé léčebně nebo dětské léčebně Vesna, můžete tak učinit poskytnutím finančního nebo věcného daru.

K poskytnutí sponzorského daru Vám nabízíme vzory smluv ke stažení.

Srdečně Vám děkujeme!

Vzory smluv k poskytnutí sponzorského daru

Finanční dar

Stáhnout soubor


Věcný dar

Stáhnout soubor

Zdravotnické přístroje

Stáhnout soubor


Ostatní věcné dary

Stáhnout soubor

Sponzorské projekty

Realizaci projektu „Mechanické vozíky pro děti s pohybovým omezením dolních končetin“ podpořila Nadace ČEZ .
Tímto Nadaci ČEZ děkujeme.

Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více …než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

Zdroj: MF ČR

Více informací o Norských fondech v Janských lázních nalezenete zde.

Naši partneři

Stezka korunami stromů Krkonoše
Lanová dráha Sněžka Sdružení lázeňských míst Kudyznudy.cz Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka Nadace-cez MICE Hradec Králové Svaz léčebných lázní ČR  Vak-logo-TU  Kudyznudy.cz  Kudyznudy.cz  Kudyznudy.cz   

Hlavní partner lázeňského kulturního léta

Skip to content