Co je Odborný léčebný ústav?

Lázně - typy péče a jak je získat

Poznejte blíže Odborný léčebný ústav a jeho možnosti pro vás a vaše děti. Připravili jsme vám přehledné vysvětlení typů péče, kterou nabízíme v Janských Lázních našim dětským a dospělým klientům.

Níže se dozvíte:

  • jaké terapie k léčbě používáme,
  • které neduhy umíme léčit či alespoň zmírňovat.

Jsou pro vás lázně vhodné?

Pokud jste vy nebo vaše děti po úrazu nebo řešíte nějaké onemocnění, zdravotní nerovnováhu či handicap, jsou lázně tou správnou volbou. Jestliže jste zdraví, doporučujeme rovněž podpořit léčebnými kúrami svoje tělo, načerpat novou energii a posílit imunitu.

Kdy je pobyt v lázních nejvhodnější?

Nezáleží na roční době, protože lázně mají celoroční provoz. Podstatnější je váš aktuální zdravotní stav. Po úrazech a po prodělání závažných onemocnění je dobré vyhledat péči co nejdříve, abyste zbytečným odkladem nezmeškali možnost rychlého zlepšení. Není výjimečné, kdy k nám jezdí lidé okamžitě po propuštění z nemocnice.

Jaké typy péče od nás můžete dostat?

Máme pro vás dvě možnosti, které zcela nebo částečně hradí zdravotní pojišťovna.

Jedná se o Lázeňskou péči a Léčebně rehabilitační péči (péče v Odborném léčebném ústavu - OLÚ).

Pokud se rozhodnete financovat lázně z vlastních zdrojů, zvolte Lázeňský pobyt pro samoplátce a přímo s námi se domluvte na nástupu, délce a dalších podrobnostech. Určitě můžete využít naše balíčky, které často zaměřujeme na řešení určitého zdravotního problému (bolest zad, podpora imunity).

Jaké druhy lázeňské péče poskytujeme?

Lázeňská péče je buď komplexní nebo příspěvková. Při komplexní lázeňské péči je zdravotní pojišťovnou hrazená léčba, ubytování a stravování a čerpáte ji v rámci nemocenské.

Při příspěvkové lázeňské péči hradí zdravotní pojišťovna pouze léčbu a pacient si hradí ubytování a stravu a na pobyt čerpá dovolenou. Pokud pacientovi nevychází na tři týdny dovolená nebo vlastní finance, lze se s lékařem domluvit na čtrnáctidenním pobytu.

Vířivá, perličková koupel

Kdo může získat lázeňskou péči a jak dlouho trvá?

Financování lázeňské péče schvaluje revizní lékař vaší zdravotní pojišťovny podle takzvaného indikačního seznamu.

V indikačním seznamu jsou kromě indikačních skupin nemocí a jim odpovídajících diagnóz uvedeny typy lázeňské péče, délka léčebného pobytu a možnost lázeňských míst, kde se může pacient léčit. Určeny jsou zde i časové limity, do kdy pacient po operacích, či úrazech i jiných onemocněních musí lázeňskou péči nastoupit.

Indikační seznam není neměnný. V tom nejnovějším nejsou uvedeny některé diagnózy, které dříve obsahoval, např. popáleniny.

Lázeňský pobyt je omezen indikačním seznamem na 3 - 4 týdny pro dospělé a 4 týdny pro dětské pacienty s tím, že opakované pobyty nelze prodloužit.

Proč zažádat o Léčebně rehabilitační péči (OLÚ) a jak se liší od lázeňské péče?

Léčebně rehabilitační péče se neřídí indikačním seznamem a jejím cílem je obnovit maximální kondici pacienta.

Odborné léčebny – rehabilitační ústavy (OLÚ) zajišťují péči především v případě akutních událostí jako jsou úrazy, prodělané operace nebo náhlá ochrnutí. Pacienty s postižením ve stabilizovaném stavu přijímají k léčebným pobytům v případě volné kapacity. Protože oborné léčebny slouží zejména pro doléčení pacientů přijímaných z nemocnic, je v nich o něco přísnější režim než v lázních.

Pobyt bývá delší a závisí na zdravotním stavu pacienta. Obvykle trvá 6 – 8 týdnů dle doporučení ošetřujícího lékaře v léčebně.

Výhodou léčebně rehabilitační péče je možnost opakování. Lze rovněž plynule přejít z lázeňského pobytu na režim rehabilitačního lůžka.

Na rehabilitačních lůžkách mohou být léčeni i pacienti, kteří dříve absolvovali lázeňskou péči, ale nyní jejich diagnóza „vypadla“ z indikačního seznamu.

Je pro vás vhodnější Léčebně rehabilitační péče (OLÚ) nebo Lázeňská péče?

Připravili jsme pro vás srovnání.

Lázeňskou péči zvolte v případě:

  • Vyhovuje vám volnější denní program a nenáročná léčba.
  • Chcete pobyt absolvovat s vlastním doprovodem (platí pro dospělé pacienty).
  • Potřebujete pobyt absolvovat v konkrétním termínu.

Vyberte Odbornou léčebnu – rehabilitační ústav (OLÚ):

  • Potřebujete intenzivní rehabilitaci nebo řešíte akutní pohybový či neurologický problém.
  • Chcete v zařízení strávit delší dobu cca 4–6 týdnů.
  • Potřebujete při pobytu asistenci a nemáte vlastní doprovod (platí pro dospělé pacienty).
  • Nemáte v daném roce nárok na pobyt v lázních a příspěvkový pobyt je pro vás příliš drahý.
Janské Lázně

Jaké nemoci nejčastěji trápí děti, o které pečujeme v Janských Lázních?

Nejčastěji se však na nás obrací rodiče dětí s diagnostikovanou dětskou mozkovou obrnou, nervovými poruchami, onemocněními pohybového aparátu, respiračními onemocněními, po onkologické léčbě, s poruchami látkové výměny, s obezitou.

Lze program přizpůsobit individuálním potřebám dítěte?

Snažíme se, aby byl léčebně rehabilitační pobyt pro děti co nejpříjemnější a individuálně nastavený podle potřeb konkrétního dítěte. Rodiče jsou ubytováni s dětmi, mateřská a základní škola se nachází přímo v dětské léčebně Vesna. Všechny prostory jsou bezbariérové a přizpůsobeny potřebám pacientů na vozíku.

individuální fyzioterapie

Jak se do lázní dostat?

Komplexní lázeňskou péči doporučuje pacientovi ošetřující lékař na základě vyjádření specialisty nebo přímo ambulantní specialista. Vyplněný návrh pošle do vaší zdravotní pojišťovny. Tam se formulář dostane na stůl reviznímu lékaři, který posoudí, zda doporučení splňuje podmínky tzv. indikačního seznamu. Schválený návrh pojišťovna odešle do příslušných lázní. Ty vás vyzvou k nástupu lázeňské léčby. V případě schválení návrhu na příspěvkovou lázeňskou léčbu (hradíte si ubytování, stravu a dopravu), je vám předán návrh a vy si dohodnete s určeným lázeňským zařízením termín nástupu léčby.

Pokud chcete absolvovat Léčebně rehabilitační péči – OLÚ (Odborný léčebný ústav), musíte projít podobným schvalovacím řízením jako při žádosti o lázeňskou péči. Praktický lékař nebo ambulantní specialista rovněž podává návrh na léčebně rehabilitační péči na vaši pojišťovnu. Lékař pouze vyplní jiný typ formuláře.

U dětí mladších 6-ti let se o doprovod nežádá, je schvalován automaticky. O doprovod u dětí starších 6-ti let, které ho potřebují, žádají přímo lázně. Je nutné, aby lékař dopsal do formuláře: ambulantní rehabilitace je pro pacienta nedostatečná a nesplnila požadovaný efekt.

Váš lékař odešle formuláře a vy budete čekat, až vám zdravotní pojišťovna oznámí, že byl návrh schválen a poukaz odeslán do Janských Lázní. Platnost poukazu je 6 měsíců. Až vám přijde potvrzený poukaz domů, zavolejte na přijímací kancelář, domluvte se na termínu nástupu a rovnou si zarezervujte svého fyzioterapeuta.

Které metody léčby uplatňujeme v Janských Lázních?

Nejdůležitější součástí léčby je individuální fyzioterapie s širokou škálou postupů a metod. Používáme jak analytické metody, tak syntetické metody založené na propriocepci - na rozvíjení pocitu vlastního pohybu, síly a polohy těla.

Používáme certifikované metody jako je reflexní lokomoce vyvinutá Prof. Vojtou, Kabatova metoda PNF, Bobathův koncept, bazální programy (BPP) podle Čápové, senzomotorická stimulace a dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) vyvinutá Prof. Kolářem.

Tyto metody doplňují specificky zaměřená skupinová cvičení a fyzikální terapie, jako je elektroléčba včetně elektrostimulace, magnetoterapie a fototerapie (laser, biolampa), elektroakupunkturní neuromuskulární facilitace, kryoterapie, robotické procedury: Bimeo Pro, Gloreha, Meditutor, Innowalk. Důraz je kladen také na ergoterapii s každodenním cvičením a logopedii. Vhodným doplňkem je též snoezelen. Nově jsme zavedli program intenzivní neurorehabilitace pro pacienty s DMO (Dětská mozková obrna).

Součástí léčebného plánu jsou také masáže, inhalační terapie a vodoléčebné procedury (koupele, plavání a cvičení v bazénu). Přírodní léčivý zdroj - termální minerální voda z Janského pramene - je využíván v bazénu s posuvným dnem, což umožňuje měnit hloubku bazénu podle výšky pacientů. Mezi další používané léčebné procedury patří zábaly, parafín, polohování a muzikoterapie.

Rada na závěr

Nedejte se odradit neochotou nebo neznalostí. Dopřejte svým dětem nebo sobě lázeňskou péči či léčebně rehabilitační péči. Zdraví je příliš cenné. Včasná a kvalitní pomoc specialistů vám přinese do života nové možnosti a pokroky.

Pečujte o sebe a své blízké. Zdravý životní styl s dostatečným prostorem pro regeneraci je nezbytnou podmínkou pro kvalitní život.

Je vždy méně náročné udržet dobrý zdravotní stav, než napravovat předchozí chyby.

Skip to content