KLP - komplexní lázeňská péče pro dospělé

Postaráme se o vaše zdraví v příjemném lázeňském prostředí.

Níže pro vás máme důležité informace ohledně vaší rezervace, ubytování, stravování, ceníky doplatků, možnosti doprovodu a praktické informace...

Rezervace

Termín nástupu do lázní určují lázně dle svých kapacitních možností. Je však možné rezervovat si nástup na pobyt v konkrétním kalendářním měsíci (konkrétní den v měsíci určí lázně). 

Tato možnost je určena jak klientům, jejichž schválený návrh na komplexní léčebnou péči byl doručen lázním, tak i pro klienty kteří pouze důvodně očekávají, že jim bude návrh na komplexní lázeňskou léčbu vystaven a schválen. 

Zde naleznete bližší informace o rezervaci pobytu v kalendářním měsíci.

Ubytování

Ubytování poskytujeme v hlavních lázeňských budovách Janský Dvůr a Lázeňský Dům, v lázeňském hotelu Terra*** Superior, umístěných v samotném centru Janských Lázní, a dále v lázeňských dependancích, umístěných v těsné blízkosti centra. 

Lázeňskou budovu a typ pokoje určují primárně lázně na základě vašeho zdravotního stavu s přihlédnutím k aktuální obsazenosti. Přejete-li si však ubytování v konkrétní budově či typu pokoje (např. jednolůžkový, nadstandardní apod.), obraťte se prosím co nejdříve na naši přijímací kancelář, která vám sdělí aktuální možnosti.

Zdravotní pojišťovna vám hradí ubytování kategorie standard, tedy lůžko v dvoulůžkovém pokoji bez nadstandardního vybavení. Nadstandardní ubytování je možné za příplatek uvedený v ceníku doplatků níže na této stránce.

Dovolujeme si vás upozornit, že kapacita pokojů v kategorii standard (plně hrazené pojišťovnou) je omezená. V případě, že budou pokoje této kategorie obsazené, může vám být pokoj s příplatkem lázněmi přidělen i bez vaší žádosti. Požadujete-li ubytování výhradně ve dvoulůžkovém pokoji kategorie standard (bez doplatku), oznamte nám to prosím písemně co nejdříve, nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení prvotních informací k pobytu.

Více o ubytování naleznete zde.

Stravování

Stravování pro klienty je zajištěno v jídelně v budově Centrum, umístěné vedle kavárny Kolonáda, a v jídelnách v hlavních budovách Lázní. Pro klienty ubytované v hotelu Terra*** Superior je stravování zajištěno přímo v hotelu.

V den příjezdu je oběd podáván v době od 13:00 do 14:00 hodin a večeře od 16:45 do 17:45 hodin. V den odjezdu končí vaše stravování snídaní. Od třetího dne pobytu je umožněn individuální výběr ze dvou druhů jídla u oběda a večeře (s výjimkou diet). 

Diety

Lázně připravují též stravu dle různých léčebných diet. Zde je k nahlédnutí lázeňský dietní systém pro dospělé. Základní diety (racionální) a speciální diety (zejm. šetřící, redukční, diabetická, diabetická šetřící, bezlepková a bezlaktózová) předepsané lékařem hradí klientům zdravotní pojišťovna. Cena speciálních diet pro doprovody či klienty, kterým nebyly předepsány lékařem, je uvedena v ceníku pro rok 2024.

Váš požadavek na speciální dietu (předepsanou i nepředepsanou lékařem) prosím sdělte neprodleně po obdržení předvolání nutriční terapeutce na telefonním čísle 499 860 161.

Ceník doplatků

Zdravotní pojišťovna vám hradí léčebnou a ošetřovatelskou péči a ubytování a stravování na standardní úrovni. Aktuální ceník nadstandardních a doplňkových služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou pro klienty komplexní lázeňské péče je k dispozici níže.

Ceník platný od 1. 1. 2024 je k dispozici zde.

Doprovod

Byl-li vám pojišťovnou schválen doprovod, pak standardní ubytování a stravu doprovázející osobě hradí zdravotní pojišťovna. Doprovod vám pak musí být k dispozici a pomáhat vám po celou dobu vašeho pobytu. Doprovodem může být pouze dospělá osoba způsobilá k právním úkonům a musí být klientovi k dispozici a pomáhat mu po celou dobu jeho pobytu. Není-li klient způsobilý k právním úkonům vůbec, či jen částečně, pak doprovodem musí být opatrovník klienta, či osoba, které opatrovník udělil plnou moc. Vzor plné moci je ke stažení zde.

Přejete-li si strávit pobyt v lázních s doprovodem, přestože vám nebyl pojišťovnou schválen, pak si doprovázející osoba sama hradí ubytování a stravování dle nabídky hotelového ubytování, která je k dispozici zde.

Ubytování doprovázející osoby společně s klientem je možné pouze v případě volné kapacity. V případě zájmu o ubytování doprovodu prosím kontaktujte obchodní oddělení na emailové adrese sales@janskelazne.com.

Praktické informace pro přijíždějící

Chystáte se k nám na komplexní lázeňský pobyt? Řadu praktických informací ohledně příjezdu, pobytu v lázních, tipů, co sbalit s sebou, a dalších užitečných informací naleznete zde.

Skip to content