Doprava a parkovaní

Z důvodu omezené kapacity parkovacích ploch není možné parkovací místo rezervovat. V případě volné kapacity bude za poplatek ve výši Kč 50,-/den poskytnuto v den příjezdu na recepci.

Možné parkování klientů na zpoplatněných veřejných parkovištích

  • V Dolní promenádě - pod Betlémem
  • Parkoviště u Sola Fide a Arniky
  • Parkoviště u Quissisany
  • Centrální parkoviště u kabinové lanové dráhy Černá hora
  • Parkoviště pod hotelem Lesní dům

Vjezd do Janských Lázní je klientům lázní umožněn bezplatně na základě předvolání k léčbě, případně potvrzení o rezervaci (Předvolání k léčbě/potvrzení o rezervaci umožňuje klientům bezplatný vjezd do Janských Lázní)


Vzhledem k nízkému počtu parkovacích míst doporučujeme pro dopravu do našich lázních využít autobusového, případně vlakového spojení. Vlakové nádraží Svoboda nad Úpou je vzdálené cca 3 km (pravidelné autobusové spojení)

Informace o parkování

Vjezd do centra města je zakázán (mimo dopravní obsluhu nebo na povolení městského úřadu). Dopravní obsluhou se rozumí vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místě za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost (vyhláška č. 294/2015 Sb.).

V celém katastru města platí zákaz stání mimo vyhrazená parkoviště, v centru je zákaz zastavení.

Jednorázovou povolenku k vjezdu do města si lze zakoupit v platebních automatech (lze na 1 den až 7 dní) při vjezdu do centra a na Městském úřadě Janské Lázně (pouze v úředních hodinách). Platební automat je u silnice směrem od centrálního parkoviště do centra (hned za odbočkou k hotelu Omnia) a směrem od Svobody nad Úpou (spodní cesta) za odbočkou k Vesně u garáží lázní čp. 90. Cena povolenky na 1 den je 50 Kč za osobní vozidlo a 150 Kč za vozidlo nad 3,5 t.

K parkování lze využít především centrální parkoviště pod kabinovou lanovkou , kde je k dispozici cca 500 parkovacích míst a parkoviště pod hotelem Lesní dům  s kapacitou 80 parkovacích míst. Také parkoviště Hofmanky . Dále je možno využít parkoviště s parkovacím automatem v Dolní promenádě - pod Betlémem  s kapacitou 50 míst viz mapa a parkoviště v Lázeňské ulici o kapacitě 7 míst viz mapa. Další parkoviště s parkovacím automatem je v Obchodní ulici  před hotely Arnika a Sola Fide, kde lze využít 11 parkovacích míst + 5 míst pro vozidla s označením 01. 
Ceník parkování

Ve městě se pohybují strážníci Městské policie Trutnov, kteří kontrolují povolení k vjezdu a oprávněné využívání parkovacích ploch.

Dodržujte prosím dopravní předpisy a respektujte dopravní značení v celém městě.

Skip to content