Pro lékaře

Informace a dokumenty pro léčbu dospělých

Indikační seznam pro lázeňskou léčebnou péči pro dospělé

Do 12 měsíců po ukončení protinádorové léčby. KLP-21 dnů. Opakování možné pouze u Hodgkinovy nemoci, opakování možné 1x v průběhu 36 měsíců od základního pobytu.

(Indikace není v našich lázních smluvená pro klienty Oborové zdravotní pojišťovny (207)

 • IV/2 Stavy po totální thyreoidektomii. Do 6 měsíců po chirurgickém zákroku. KLP-21 dnů, PLP-21 dnů, opakování jen u komplikací.

 • IV/3 Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy. Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu, KLP-21 dnů.
 • V/1 Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích (do 6 měsíců od operace). Stavy po transplantaci plic do 12 měsíců po chirurgickém zákroku. Dolní cesty dýchací KLP-28 dnů, horní cesty dýchací KLP-21 dnů. (Indikace je v našich lázních smluvena jen pro klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny (111) a Vojenské zdravotní pojišťovny (201)

 • V/2 Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení, stavy po fonochirurgické léčbě. KLP-21 dnů, při opakování PLP-21 dnů.

 • V/3 Stavy po komplikovaném zánětu plic. Do 4 měsíců od ukončení hospitalizace, KLP-21 dnů.

 • V/4 Bronchiektazie, recidivující záněty dolních cest dýchacích. KLP-21 dnů s možností prodloužení, opakování možné 1x za rok.

 • V/5 Asthma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc. KLP-28 dnů, FEV méně než 60% nebo kortikoidy systémově více než 6 měsíců. PLP-21 dnů, opakování možné 1x za rok.

 • V/6 Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení. KLP- 28 dnů, PLP-21 dnů, opakování možné 1x za rok.

 • V/7 Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací. KLP-21 dnů, v případě nemoci z povolání KLP-28 dnů, opakování možné 1x za rok.
 • VI/1 Chabé obrny, postpoliomyelitický syndrom, obrna lícního nervu. KLP-28 dnů, u polio opakování možné 1x za rok.

 • VI/2 Polyneuropatie. KLP-28 dnů, PLP-21 dnů SS 0-3, nutno EMG, možno opakovat 1x v průběhu 24 měsíců.

 • VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem. KLP-21 dnů, po neúspěšné 6-ti týdenní ambulantní léčbě nebo do 3 měsíců po ukončení hospitalizace. Opakovaní možné jako PLP-21dnů.

 • VI/4 Zánětlivé onemocnění CNS. KLP-28 dnů, do 6 měsíců po ukončení hospitalizace, opakování možné 1x za 36 měsíců.

 • VI/5 Parézy po CMP. KLP-28 dnů, do 6 měsíců po ukončení hospitalizace, opakování možné 1x do 36 měsíců od začátku prvního pobytu.

 • VI/6 Stavy po operacích a poraněních CNS a PNS. KLP-28 dnů, do 6 měsíců od operace nebo úrazu, opakování možné 1x za 36 měsíců.

 • VI/7 Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi. KLP-28 dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.

 • VI/8 Nervosvalová onemocnění. KLP-28 dnů, opakování možné 1x za rok.

 • VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy. KLP-21 dní, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.

 • VI/10 DMO. KLP-28 dní, do 21 let věku opakování možné 1x ročně, od 21 let věku opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.

 • VI/11 Parkinsonova nemoc. KLP-21 dní, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
 • VII/3 Ostatní séronegativní spondylartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče. KLP-28 dnů, PLP-21dnů, opakování možné 1x za rok. (Indikace není v našich lázních smluvená pro klienty Oborové zdravotní pojišťovny (207)

 • VII/5 Osteoporóza. KLP-21 dnů, PLP-21dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců. (Indikace není v našich lázních smluvená pro klienty Oborové zdravotní pojišťovny (207)

 • VII/6 Bolestivé syndromy šlach, burz, úponů svalů a kosterních svalů nebo kloubů. KLP-21 dnů, PLP-21dnů, u nemocí z povolání opakování možné 1x za rok. (Indikace není v našich lázních smluvená pro klienty Oborové zdravotní pojišťovny (207)

 • VII/7 Koxartrózagonartróza v soustavné ambulantní péči, III. st.. KLP- 21 dnů, PLP-21dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců, u kontraindikované operace 1x za rok. (Indikace není v našich lázních smluvená pro klienty Oborové zdravotní pojišťovny (207)

 • VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie. KLP- 21 dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců. (Indikace není v našich lázních smluvená pro klienty Oborové zdravotní pojišťovny (207)

 • VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom. KLP-21 dnů, PLP-21dnů do 3 měsíců po ukončení hospitalizace nebo po 6-ti týdenní neúspěšné ambulantní léčbě. (Indikace není v našich lázních smluvená pro klienty Oborové zdravotní pojišťovny (207)

 • VII/10 Stavy po totální endoprotéze. KLP-28 dnů, do 3 měsíců od operace nebo úrazu, v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci.

 • VII/11 Stavy po úrazech a operacích pohybového aparátu. KLP-28 dnů, do 6 měsíců od operace, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.

U vybraných indikací v odůvodněných případech může revizní lékař prodloužit komplexní lázeňskou léčbu nad základní dobu pobytu.

Diagnózy pro léčebně rehabilitační péči

Odborný léčebný ústav pro dospělé

Cílem léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně (OLÚ) je obnovení maximální funkční zdatnosti klienta a může být poskytnuta pacientům.

a) Pacientům ve stádiu stabilizace nemoci, tj. přímým překladem z lůžkových oddělení nemocnic, zejména u těchto diagnóz:

 1. stavy po CMP po odeznění akutního stádia nemoci
 2. stavy po totálních endoprotézách kloubů a osteosyntézách
 3. stavy po úrazechoperacích a dlouhodobé imobilizaci
 4. poruchy hybnosti (plegie, parézy) nejrůznějšího původu
 5. stavy po operaci páteře (spondylochirurgické výkony)
 6. dekompenzované stavy chronických onemocnění páteře a kloubů

b) Pacientům s chronickými potížemi pohybového aparátu nebo neurologickým onemocněním:

 1. neúspěšně ambulantně léčení s uvedením, jak ambulantní rehabilitace probíhala (léčebné postupy)
 2. dekompenzovaní revmaticivertebropati, pacienti s dekompenzovanými chronickými kořenovými drážděními bez indikace k operaci i jinými dekompenzovanými neurologickými onemocněními apod.

Jak se pacient dostane do lázní

NOVINKA: Od roku 2022 Vám návrh KLP i OLÚ může vypsat nejen praktický lékař, ale i ambulantní specialista. Vždy musí být přiloženo doporučení na lázeňskou nebo rehabilitační péči.

Doporučení na lázeňskou nebo rehabilitační péči (OLÚ) pacientovi podle svého uvážení a zdravotního stavu napíše odborný lékař / lékař specialista (ortoped, RHB lékař, neurolog, chirurg atd.).

Je možné, že pacient bude muset absolvovat nezbytná lékařská vyšetření. PLDD (praktický lékař nebo ambulantní specialista) na základě doporučení odborného lékaře vystaví příslušný návrh (poukaz), ve kterém navrhne typ péče (komplexní, rehabilitační v OLÚ) a vhodné léčebné zařízení. Pokud jste si vybrali naši léčebnu, sdělte lékaři, aby jako navrhované léčebné zařízení na prvním místě uvedl Janské Lázně.

PLDD/ambulantní specialista následně odešle návrh spolu s povinnou zdravotnickou dokumentací zdravotní pojišťovně dětského pacienta ke schválení. V indikovaných případech je možné schválit i doprovod.

V případě, že se jedná o překlad z lůžka na lůžko, se o návrh kompletně postará ošetřující lékař ve zdravotnickém zařízení, kde je pacient hospitalizován.

Po odeslání návrhu a výše uvedených dokumentů na zdravotní pojišťovnu, rozhoduje o schválení či neschválení konkrétního typu péče a případného doprovodu zdravotní pojišťovna. Na své rozhodnutí má 30 kalendářních dnů. Zdravotní pojišťovna vás bude o schválení či neschválení návrhu písemně informovat. Jestliže vám pojišťovna návrh schválí, je odeslán z pojišťovny přímo k nám do lázní (popřípadě do jiných, vámi zvolených lázní).

O samotném přijetí či nepřijetí k léčbě pacienta rozhoduje vedoucí lékař léčebny na základě aktuální obsazenosti v době platnosti návrhu. Platnost návrhu je 6 měsíců ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou.

Bude-li návrh ze strany léčebny přijat, zašleme obvykle do týdne od obdržení návrhu od zdravotní pojišťovny první informace k pobytu společně s ceníkem doplňkových služeb. Samotné předvolání k léčbě zasíláme obvykle 1−2 týdny před nástupem k pobytu.

Skip to content