Léčba dětí - Janské Lázně

LÉČBA DĚTÍ

Nabídku na samoplátecké pobyty pro dětského pacienta s doprovodem i bez doprovodu s možností hotelového ubytování najdete ZDE.

Od 22. 3. 2019 do konce roku 2019 bude z důvodu rekonstrukce procedura v multisenzorické místnosti Snoezelen mimo provoz. Již nyní se můžete těšit na krásnější a větší místnost vybavenou moderními terapeutickými a relaxačními prvky.

O léčbě dětí

Dětská léčebna Vesna

Dětská léčebna Vesna je umístěna v krásném, klidném přírodním prostředí, které propůjčuje léčebně vysloveně horský ráz.

Výhodou dětské léčebny je umístění všech složek léčebné péče a ubytování v jednom objektu.

Léčebna má sedm lůžkových oddělení

Léčebna má sedm lůžkových oddělení, rozdělených podle rozsahu motorického postižení dětí a jsou plně zařízena pro příjem pacientů i s nejtěžšími poruchami hybnosti, základní a mateřskou školu, kino, tělocvičnu a venkovní hřiště s herními prvky.

Součástí balneoprovozu je moderní termální bazén se zvedacím dnem a bazének pro batolata.

Informace pro klienty

Na každém oddělení je zajištěna sesterská péče a na odděleních pro imobilní pacienty pomáhají s péčí o dětské pacienty sanitáři.

Bezbariérové řešení provozů a vnitřní vybavení poskytuje komfort i dětem na vozíčku.

Ve stanovených měsících roku je, především pro pacienty s nemocemi dýchacího ústrojí, k dispozici ubytování také v lázeňské dependanci Réva, která je vzdálena 5 minut chůze z lázeňského centra.

Skupinové cvičení a terapie

Tyto metody jsou doplněny specificky zaměřeným skupinovým cvičením a fyzikální terapií jako je elektroléčba včetně elektrostimulace, magnetoterapie a fototerapie (laser, biolampa).

Jsme vybaveni moderními rehabilitačními přístroji jako je unikátní vakuově kompresní přístroj Extremiter určený pro léčbu poruch prokrvení končetin, jejich váznoucího metabolismu a zhoršené trofiky nebo robotická rukavice Gloreha pro rehabilitaci rukou pacientů s neurologickými nebo posttraumatickými poškozeními.

Důraz je kladen na individuální ergoterapii s nácvikem každodenních činností a logopedickou péči.

Léčebná terapie

Přírodními léčivými zdroji Janských Lázní je termální minerální voda a lokální podhorské klima, které jsou využívány v léčebné terapii.

Nejdůležitější léčebnou složkou je individuální fyzioterapie s širokým spektrem léčebných postupů a metod. Aplikujeme jak analytické metody, tak syntetické metody, založené na propriocepci.

Využíváme komplexní certifikované metody jako je reflexní lokomoce podle prof. Vojty, Kabatova metoda PNF, Bobath koncept, bazální posturální programy (BPP) podle Čápové, sensomotorická stimulace, dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) podle prof. Koláře, cvičení v závěsném systému Redcord, SM-systém MUDr. Smíška.

Nabízíme široké spektrum léčebných procedur

Tyto metody jsou doplněny specificky zaměřeným skupinovým cvičením a fyzikální terapií jako je elektroléčba včetně elektrostimulace, magnetoterapie a fototerapie (laser, biolampa).

Jsme vybaveni moderními rehabilitačními přístroji jako je unikátní vakuově kompresní přístroj Extremiter určený pro léčbu poruch prokrvení končetin, jejich váznoucího metabolismu a zhoršené trofiky nebo robotická rukavice Gloreha pro rehabilitaci rukou pacientů s neurologickými nebo posttraumatickými poškozeními.

Důraz je kladen na individuální ergoterapii s nácvikem každodenních činností a logopedickou péči.

Výborných výsledků dosahujeme v léčení dětí a dorostu

Dětská léčebna Vesna v Janských Lázních se specializuje na léčení dětí a dorostu do osmnácti let s ortopedickými a nervovými onemocněními, včetně dětské mozkové obrny, obrn způsobených poruchou centrálního nebo periferního nervového systému, svalových dystrofií, po úrazech a ortopedických operacích.

Léčíme také stavy po onkologické léčbě, poruchy látkové výměny a žláz s vnitřní sekrecí, včetně léčby obezity. Výborných výsledků dosahujeme též v léčbě nemocí dýchacího ústrojí jako je astma, alergie či stavů po operacích dýchacích cest.

Poskytuje lůžkovou rehabilitační péči

Kromě lázeňské péče poskytujeme také lůžkovou rehabilitační péči v rámci Odborného léčebného ústavu (OLÚ).

Cílem rehabilitace, poskytované v odborné léčebně, je obnovit maximální funkční zdatnost klienta a péče může bezprostředně navázat na akutní lůžkovou léčbu.

Délku pobytu určuje ošetřující lékař v léčebně.

Typy lázeňské péče

V našich lázních poskytujeme tři typy péče a záleží na Vás, vašem lékaři a zdravotní pojišťovně, který typ zvolíte.

Jednotlivé typy péče se liší způsobem proplácení zdravotní pojišťovnou.

Komplexní léčba

Náklady na léčení

Zdravotní pojišťovna hradí veškeré náklady na léčení, stravování a ubytování, příp. schválený doprovod dítěte.

Získání komplexní péče

Pro získání komplexní lázeňské péče požádejte ošetřujícího lékaře svého dítěte o vystavení Návrhu na lázeňskou péči, který nám bude zaslán po potvrzení revizním lékařem vaší zdravotní pojišťovnou.

Termín nástupu

Nástupní termín, který vám určíme, je závazný a může být změněn pouze ze závažných důvodů. Komplexní lázeňskou léčbu musíte nastoupit nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu.

Důležité informace

Za důležité považujeme popis pohybových možností pacienta, který také slouží při rozhodování o ubytování.

Rehabilitační léčba

Náklady na léčení

Zdravotní pojišťovna hradí veškeré náklady na léčení, ošetřovatelskou péči, stravování a ubytování, příp. schválený doprovod dítěte. Nehradí dopravu do našeho zařízení a zpět, pokudnení indikována ošetřujícím lékařem.

Získání rehabilitační péče

Pro získání lůžkové rehabilitační péče požádejte ošetřujícího lékaře svého dítěte o vystavení Návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, který nám bude zaslán po potvrzení revizním lékařem vaší zdravotní pojišťovnou.

Termín nástupu

Pacient musí do léčebny nastoupit do šesti měsíců od data vystavení návrhu. Nástupní termín, který vám určíme, je závazný a může být změněn pouze ze závažných důvodů po předchozí domluvě.

Důležité informace

Za důležité považujeme popis pohybových možností pacienta, který také slouží při rozhodování o ubytování.

Samoplátecká léčba

Náklady na léčení

Veškeré náklady si hradíte sami.

Získání samoplátecké léčby

Samopláteckou lázeňskou péči si u nás objednejte napřímo přes naši webovou stránku nebo emailem, kde uvedete své požadavky na termín lázeňské péče a délku pobytu.

Vaši objednávku písemně potvrdíme a zároveň Vám podáme bližší informace k pobytu v našich lázních.

Léčebně rehabilitační péče pro děti

 Následná rehabilitační léčba je určena pacientům s následujícími diagnózami:

 • E66 Obesita spojená s dalšími rizik. faktory a obezita u spoluprac. pacientů
 • dle zákl. dg. Syndrom perif. motoric. neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny)
 • G71 Svalové dystrofie a jiná sval. onemocnění
 • G80 Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení)
 • dle zákl. dg Jiné hybné poruchy centrál. původu, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabil., hybné poruchy po cévních příhodách mozkových či míšních, po úrazech a operacích CNS, hybné poruchy po poranění či postižení míchy.
  Poznámka: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci
 • dle zákl dg. Nemoci dýchací soustavy JO1-04, J06, J10-18, J47, J 20-22, J30-31, J35, 37, J39, J41-42, J44-45, J 84, J95, J98
 • E84 Cystická fibróza
 • dle zákl. dg. Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic
 • dle zákl. dg. Vrozené a získané ortopedické vady pohybového aparátu
 • dle zákl. dg. Stavy po úrazech a ortoped. operacích, k rehabilitaci nebo ke zhotovení protetické pomůcky, rehabilit. příprava před plánovanými operacemi
 • dle zákl. dg. Stavy po úrazech a ortopedických operacích, k rehabilitaci rehabilitační příprava před plánovanými operacemi
 • dle zákl. dg. Skoliózy, kyfoskoliózy, kyfózy, hyperlordózy, vadné držení těla
 • dle zákl. dg. Morbus Scheuermann, dorzopatie
 • M87, 89 Perthesova choroba – všechna stadia
 • dle zákl. dg. Spondylopatie a jiné dorsopatie včetně kořenových syndromů
 • dle zákl. dg. Entezopatie, synovitidy, syndrom hypermobility
 • T20-25, T29-32 Stavy po popáleninách

Ústavní rehabilitační léčbu doporučuje specialista (neurolog, lékař RFM, ortoped, chirurg), v případě překladu ošetřující lékař nemocnice.

Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně vystavuje na základě doporučení buď praktický lékař, u kterého je pacient registrovaný, v případě překladu ošetřující lékař oddělení nemocnice.

Tato rehabilitační péče nepodléhá indikačnímu seznamu pro lázeňská zařízení a nevztahují se na ní tedy žádná omezení, která vyplývají pro lázeňskou péči.

Ubytování dětí - dětská léčebna Vesna

Sedm lůžkových oddělení

Léčebna Vesna má sedm lůžkových oddělení rozdělených podle věku dětí a rozsahu jejich motorického postižení a jsou plně zařízena pro příjem pacientů i s nejtěžšími poruchami hybnosti.

Kapacita dětské léčebny

Budova disponuje více než 320 lůžky, včetně lůžek, která jsou k dispozici matkám nebo otcům, kteří tráví léčebný pobyt s dítětem jako jejich doprovod.

Ubytování dětí

Děti jsou ubytovány ve třílůžkových pokojích s vybavením přizpůsobeným věku a stupni postižení dítěte. Malé a těžce postižené děti jsou ubytovány na pokoji spolu se svou doprovodnou osobou.

Ubytování je možné také v Lázeňské dependanci Réva, o možnostech se informujte v přijímací kanceláři dětské léčebny Vesna +420 499 860 604, pkdeti@janskelazne.com

Možnost internetového připojení

V celé budově je možnost připojení WiFi.

Lázeňský dietní systém - dětská léčebna Vesna

Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. pro Vás připravují stravu dle mnoha léčebných diet. Základní dieta a veškeré speciální diety, jsou-li předepsány lékařem, jsou pro děti připravovány bez příplatku (neplatí pro doprovody). Speciální dietu, kterou dětem lékař nepředepsal, a speciální dietu pro doprovod Vám rádi připravíme za příplatek. Základní diety jsou připravovány automaticky. V případě, že máte předepsánu či požadujete speciální dietu, prosíme, kontaktujte nutriční terapeutku.

1. Základní dieta pro děti

 • 12/PK – dieta pro děti do 1 roku, nebo dle dohody – neslaná (nutná předchozí domluva s nutriční terapeutkou)
 • 12 – dieta pro děti od 1 roku do 2,99 let – již mírně slaná13/M – dieta pro děti od 3-5,99 let
 • 13/S – dieta pro děti od 6-10,99 let
 • 13/V – dieta pro děti od 11 let a více

2. Speciální diety pro děti připravované po dohodě s nutriční terapeutkou

 • 12/PK1,12/PK2, 12/PK3 – dieta pro děti se speciálními požadavky, neslaná
 • 13/0 – enterální výživa pro děti, které nemohou přijímat běžnou stravu ústy
 • 13/2 – dieta šetřící (při chronických, kompenzovaných onemocnění gastrointestinálního systému), vhodná i k mixování
 • 13/4 – dieta s omezením tuku (pro děti s onemocněním jater, žlučníku či slinivky břišní)
 • 13/8 – redukční dieta pro mladší děti
 • 13/8B – redukční dieta pro starší děti
 • 13/9 – dieta diabetická pro děti
 • 13/BL – dieta bezlepková
 • 13/BM – dieta bez mléka, nebo s omezením mléka
 • 13/VG – vegetariánská dieta pro děti
 • 13/ID, ID1,ID2… – individuální dieta – např. při výskytu více potravinových alergií (lepek, vejce, bílkovina kravského mléka) a jiné speciální požadavky

3. Základní dieta pro doprovody

 • DOP1 a DOP2 – racionální strava
 • Klienti se základní dietou, tzn. bez dietního omezení, mají možnost výběru ze dvou menu.

4. Speciální diety pro doprovody připravované po dohodě s nutriční terapeutkou

 • DP/BL – dieta bezlepková
 • DP/BM – dieta bez mléka, nebo s omezením mléka
 • DP/ID – individuální dieta, např. při výskytu více potravinových alergií, či jiných specifických požadavcích
 • DP/9 – diabetická dieta
 • DP/VG – vegetariánská či veganská dieta

5. Příplatky za speciální diety

Základní dieta je v jídelníčku pevně daná a pro děti připravovaná bez příplatku. Speciální diety jsou dětem bez příplatku poskytovány pouze v případě, že jsou předepsány lékařem. Pokud dítě žádá speciální dietu bez předpisu lékaře, bude mu poskytnuta za příplatek 150,- Kč na den.

Pro doprovody je připravována základní dieta bez příplatku. Za speciální dietu předepsanou lékařem platí doprovod příplatek ve výši 100,- Kč. Speciální dieta na žádost doprovodu, tzn. bez předpisu lékaře, bude připravena za příplatek 150,- Kč.

6. Doplňující informace

Kašovitou či mletou úpravu stravy lze bezplatně domluvit pro všechny druhy diet.

Váš požadavek na speciální dietu (předepsanou i nepředepsanou lékařem) prosím sdělte neprodleně po obdržení předvolání k pobytu nutriční terapeutce na telefonním čísle 499 860 609.

Konzultace poskytují nutriční terapeutky

tel. č. 499 860 609 či na dietkavesna@janskelazne.com

Klienti DL Vesna

Ceník služeb pro klienty DL Vesna
platný od 1. 1. 2020

Procedury DL Vesna

Ceník procedur pro klienty DL Vesna
platný od 2.1.2019 – 15.12.2019

Co se bude dít před nástupem do lázní?

1. Předvolání k nástupu

Předvolání k nástupu na léčení obdržíte přímo z našeho léčebného zařízení, Státní léčebné lázně Janské Lázně.

2. Termín nástupu

Termín nástupu je závazný a může být změněn pouze po předchozí včasné domluvě ze závažných důvodů. O termínu nástupu Vás budeme informovat dopisem 5 až 10 dnů před nástupem nebo Vás budeme kontaktovat telefonicky.

3. Náklady na léčení pro komplexní nebo rehabilitační péči

Komplexní lázeňská péče (KLP) a léčebně rehabilitační péče (OLÚ) je určena klientům, kterým pobyt hradí plně zdravotní pojišťovna (ZP).

ZP hradí celodenní stravování, standardní ubytování ve dvou až tří lůžkovém pokoji (bez nároku na nadstandardní vybavení), lékařské vyšetření, procedury a příp. ošetřovatelskou péči (OLÚ).

ZP nehradí dopravu do našeho zařízení a zpět, pokud není indikována ošetřujícím lékařem (OLÚ). Doprovod dítěte má pak nárok na pracovní neschopnost.

4. Nadstandardní služby

Pokud klient požaduje nadstandardní služby, zaplatí si doplatek z vlastních prostředků. Ceník nadstandardních služeb naleznete výše v záložce Ceník doplatků.

5. Dodržujete dietu?

V případě, že dodržujete dietu, sdělte ji prosím v dostatečném předstihu před nástupem nutriční terapeutce.

tel. 499 860 609 či dietkavesna@janskelazne.com

Jestliže Vaše dieta vyžaduje speciální přípravu a není součástí našeho lázeňské dietního systému, bude připravena na Vaše přání za poplatek 50 Kč/den.

Mohu si zarezervovat termín pobytu?

Ano, pokud Vám byla lékařem navržena lázeňská léčba. Na lůžkovou rehabilitační péči termín rezervovat nelze.
Rezervace termínu se vztahuje na kalendářní týden, nikoliv konkrétní den nástupu.

Rezervační poplatek činí 1500 Kč:

 • Rezervace musí být provedena písemně na adresu přijímací kanceláře, email: pkdeti@janskelazne.com
 • Rezervaci kalendářního týdne nástupu na lázeňskou léčbu je možné provést písemně emailem až po doručení prvotní informace klientovi poštou, že schválený lázeňský návrh klienta byl přijímací kanceláří dětské léčebny Vesna přijat.

Vrácení rezervačního poplatku ve výši 1500 Kč:

 • V případě nemožnosti nastoupit ze zdravotních důvodů potvrzených lékařem (případně po konzultaci s lékařem lázní)
 • V ostatních individuálních případech

Kontakt:

Přijímací kancelář tel.: 499 860 604, pkdeti@janskelazne.com

Co s sebou do lázní?

 1. Potřebné vybavení podle seznamu.
 2. Poslední lékařské zprávy a nálezy, došlo-li ke změně zdravotního stavu od podání návrhu.
 3. Používáte-li protetickou pomůcku (ortézy, berle, chodítko i invalidní vozík).
 4. Veškeré léky, které užíváte nejméně na dobu 4 týdnů (injekce, tablety).

Co se bude dít v den nástupu do lázní?

1. První den v lázních

Do lázní přijeďte do 12:00 a hlaste se v dětské léčebně Vesna v přijímací kanceláři.

2. Co je nutné mít u sebe?

S sebou mějte očkovací průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, předvolání na léčení s podepsanou dezinfekčností na jeho přední straně, příp. poslední lékařské zprávy a nálezy, došlo-li ke změně zdravotního stavu od podání návrhu na léčbu a seznam aktuálně užívaných léků.

3. Dodatečné informace

Dodržení nástupu do 12:00 je nutné z důvodu vstupní lékařské prohlídky.

Prvním stravováním je oběd, který se v den nástupu podává mezi 13 a 14 hodinou.

V přijímací kanceláři uhradíte nadstandardní služby a vybavení dle platného Ceníku služeb.

Diagnózy pro léčebně rehabilitační péči

Odborný léčebný ústav pro děti a dorost

Cílem léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně (OLÚ) je obnovení maximální funkční zdatnosti klienta a je určena pacientům s těmito diagnózami:

 • E66 obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů
 • dle základní diagnózy syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny)
 • G71 svalové dystrofie a jiná svalová onemocnění
 • G80 dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení)
 • dle základní diagnózy jiné hybné poruchy centrálního původu, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy
 • degenerativní onemocnění ovlivnitelná rehabilitační léčbou, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových či míšních, po úrazech
  a operacích CNS, hybné poruchy po poranění či postižení míchy
 • metabolické a metabolické nemoci s narušením psychomotorického vývoje
 • dle základní diagnózy nemoci dýchací soustavy J01-04, J06, J10-18, J47, J20-22, J30-31, J35, J37, J39, J41-42, J44-45, J84, J95, J98
 • E84 cystická fibróza
 • dle základní diagnózy stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic
 • dle základní diagnózy vrozené a získané ortopedické vady pohybového aparátu
 • dle základní diagnózy stavy po úrazech a ortopedických operacích, k rehabilitaci nebo ke zhotovení protetické pomůcky, rehabilitační příprava před plánovanými operacemi
 • dle základní diagnózy skoliózy, kyfoskoliózy, kyfózy, hyperlordózy, vadné držení těla
 • dle základní diagnózy Morbus Scheuermann, dorzopatie
 • M87, M89 Perthesova choroba – všechna stádia
 • dle základní diagnózy spondylopatie a jiné dorsopatie včetně kořenových syndromů
 • dle základní diagnózy entezopatie, synovitidy, syndrom hypermobility
 • T20-25,T29-32 stavy po popáleninách
Poznámka: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebnou péči pro děti a dorost

(délka léčení 28 dní s možností prodloužení)

Ind. sk. XXI – ONKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ

XXI/1 Zhoubné nádory. Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. KLP-28 dnů.

Ind. sk. XXIV – NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ a ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ A OBEZITA

XXIV/2 Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory. Opakování možné 1x za rok, do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázání efektu předchozího pobytu. KLP-28 dnů.
XXIV/3 Tyreopatie, stavy po operaci štítné žlázy a benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy. Opakování možné 1x za rok, do 36 měsíců od začátku základního pobytu. KLP-28 dnů.

Ind. sk. XXV – NETUBERKULÓZNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

XXV/1 Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení. KLP-28 dnů.
XXV/2 Chronická bronchitis a recidivující bronchitis. Opakování možné 1x za rok, do 48 měsíců od začátku základního pobytu. KLP-28 dnů.
XXV/3 Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let. KLP-28 dnů.
XXV/4 Bronchiektasie. KLP-28 dnů.
XXV/5 Asthma bronchiale. KLP-28 dnů.
XXV/6 Stavy po operacích a traumatech HCD a DCD, stavy po operacích malformací hrudníku. KLP-28 dnů.
XXV/7 Cystická fibróza, intersticiální plicní fibróza, sarkoidóza plic. KLP-28 dnů.

Ind. sk. XXVI – NEMOCI NERVOVÉ

XXVI/1 Syndrom periferního motoneuronu (chabé obrny). KLP-28 dnů.
XXVI/2 Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění. KLP-28 dnů.
XXVI/3 Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových příhod). KLP-28 dnů.
XXVI/4 Jiné hybné poruchy centr. původu: hybné poruchy po zánětech CNS, hybné poruchy po CMP a úrazu mozku.
KLP-28 dnů.
XXVI/5 Kořenové syndromy vertebrogenního původu. KLP-28 dnů.

Ind. sk. XXVII – NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

XXVII/1 Juvenilní chronická artritis, jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře. KLP-28 dnů.
XXVII/2 Vrozené či získané ortopedické vady. KLP-28 dnů.
XXVII/3 Stavy po úrazech a ortopedických operacích do 36 měsíců po úrazu či operaci. KLP-28 dnů.
XXVII/4 Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči. KLP-28 dnů.
XXVII/5 Osteochondrózy ve stádiu reparačním, Morbus Perthes, primární a sekundární osteoporóza. Nelze opakovat. KLP-28 dnů.
XXVII/6 Morbus Scheuermann. Nelze opakovat. KLP-28 dnů.
XXVII/7 Vertebrogenní algický syndrom. KLP-28 dnů.

Rehabilitační programy

Nabídku námi poskytovaných procedur lze rozdělit do několika základních oblastí.

 • Léčebná tělesná výchova – nejdůležitější součást léčebného plánu pro indikované skupiny diagnóz
 • Fyzikální terapie – využívá působení fyzikálních vlastností na lidský organismus
 • Balneoterapie – léčba založená na využití termální vody
 • Ergoterapie – nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy

Program procedur pro děti s respiračním onemocněním

 • Respirační terapie a další

Léčebná tělesná výchova

Individuální LTV

Je základní procedurou, hlavní metodou je Vojtova reflexní lokomoce, Bobath koncept, metoda Schrothové, sensomotorika dle Jandy a Vávrové, Kabatovská stimulace, mobilizace, měkké techniky, míčkování, …
Při terapii využíváme míče, balanční plošiny, TerapiMaster, posturomed, propriomed, ortopedy, motomed, elektrické chodníky, cvičební pryžové pásy, …
Délka trvání procedury je 30 min./1x denně, u indikovaných pacientů i 2x denně.

Skupinové LTV

Skupiny jsou sestavovány dle jednotlivých diagnoz a věku pacientů.

Polohování

Není aktivní formou cvičení. Jedná se o statický přístup pomocí externí posturální podpory, která kompenzuje interní nedostatečnost posturální stability dítěte. Využíváme různé adekvátní pomůcky, klíny, válce, polštáře, upravené židle, stojany, různé druhy ortéz, apod. Výběr poloh a adaptačních pomůcek se děje podle věku dítěte a prognózy stavu.

Hipoterapie

Léčebná rehabilitace na koních. Pohyb koně učí přirozeným způsobem dítě koordinaci pohybů a reakcí. Využívá se typického chůzového mechanismu kroku koně a účinků pružnosti hřbetu, přenosu sensomotorických impulsů na sedícího nebo ležícího pacienta. Terapii provádí školení fyzioterapeuti za pomoci hipologa a asistentů. Kromě ovlivnění motoriky jezdce působí hipoterapie výrazně na psychiku.

Terapie probíhá 3x týdně v období květen až září.

Fyzikální terapie

Horké zábaly

Používají se 8 až 10 mm silné obklady z vlněného flanelu, které se nahřívají v páře. Indikujeme je před cvičením, polohováním, vytahováním zkrácených svalů, šlach a facií pro jejich myorelaxační, analgetický a antispastický účinek.

Elektroléčba

Používáme celé spektrum elektroanalgetických metod.

Diadynamické proudy

U úrazových a akutních stavů.

Interferenční proudy

Působící přímo na svaly, nervy a látkovou výměnu buněk. Zlepšující trofiku. Používají se více u chronických stavů.

Träbertovy proudy

Mají výrazný analgetický a hyperemizační účinek. Aplikuje se u stavů po úrazech, u ortopedických indikací, kde může dosáhnout protibolestivého účinku.

TENS (transkutánní elektroneurostimulace)

Využíváme k elektrogymnastice ochablých svalů před cvičením. Je to symptomatická terapie akutních a chronických stavů známé etiologie, neuralgie, fantomové bolesti, bolesti u nádorových onemocnění, u neztišitelných jednodušších a složitějších analgezií.

Elektrostimulace

Dráždění příčně pruhovaných svalů s úplnou nebo částečnou denervací. Využíváme u postoperačních a posttraumatických stavů.

Galvanoterapie

Léčebné využití stejnoměrného (galvanického) proudu se stálou intenzitou. Využíváme ji ke snížení dráždivosti sensitivních nervů, tlumení bolesti po operacích, zvýšení prokrvení kůže a svalů, zesílení protizánětlivé reakce.

Magnetoterapie

Její působení je vazodilatační, analgetické, protizánětlivé, protiedémové. Má myorelaxační, spasmolytické účinky, zrychluje hojení kostí a umělých tkání. Využíváme především u pacientů se DMO, myopatií, skolioz a u poúrazových stavů.

Bioptronová lampa (biolampa)

Účinný zdroj léčebného biostimulačního světla, pracujícího na principu polarizace světla. Biolampa má širokou oblast použití např. aplikace na pooperační jizvy, na staré jizvy, včetně koloidních. Pozitivní výsledky i při léčbě popálenin, dekubitů.

Masáže

Klasická masáž – uvolňuje bolest, napětí a ztuhlé svaly.

Tlaková masáž – na ošetření pooperačních a popáleninových jizev.

Balneoterapie

Balneoterapie

Balneoterapie patří sice svou náplní k procedurám fyzikální terapie, ale vzhledem k její důležitosti v rámci naší léčebné péče, zmiňujeme se o ní podrobněji v této části.

Vodoléčba

Vířivá koupel – vanová koupel o teplotě 34° – 37°C, ze dna vany probublává stlačený vzduch.

Perličková koupel – ze dna vany jemně probublává stlačený vzduch, který stoupá k povrchu a na kůži působí jemně masážně. Má zklidňující a uvolňující účinek.

Léčebné cvičení v bazénu

Provádí se ve skupinkách i individuálně, využíváme jak termických tak odporových účinků vody a zejména pak možností nadlehčování.

Plavání v bazénu

Bazén je opatřen posuvným dnem od 0,30 cm do 150 cm, podle schopností pacientů je dno nastavováno do požadované výšky. Využívají se termální prameny Janův a Černý o teplotě 27°C.

Ergoterapie

Tato širokospektrá léčebná metoda činí neoddělitelnou součást lázeňských procedur. Ergoterapii provádí diplomovaný ergoterapeut a postupuje individuálně a cíleně podle potřeb pacienta.

Soustředíme se na nácvik sebeobsluhy a přesunů (vozíčkářů) samostatnosti při běžných denních činnostech za využití kompenzačních pomůcek. Dle možností pacienta probíhá cílený nácvik nebo zdokonalení hrubé a jemné motoriky rukou, případně nohou, a to formou výtvarných a pracovních činností. Využíváme veškerých možných dostupných materiálů a postupů, upravených k potřebám pacienta.

Respirační terapie a další

Inhalace (individuální i skupinové)

Využívá se minerální vod, které zlepšují funkci sliznic dýchacích cest, působí protizánětlivě, zkapalňují hlen a usnadňují vykašlávání.

Dechová cvičení, jóga

Různé techniky dechové rehabilitace, využíváme u respiračních onemocnění. Učíme správné dýchání nosem, dochází zde k fyziologickému dráždění nosní sliznice. Další fází je spojení pravidelného dýchání s pohybem nebo vědomou relaxací.

Hra na flétnu

Je nedílnou součástí respiračního programu.

Sauna

Kombinace suchého a horkého prostředí a následným prudkým zchlazením ve vodě. Zlepšuje odolnost organizmu proti virovým onemocněním, cirkulaci krve a celkovou tělesnou kondici.

Klimatoterapie

Pobyt v krásném horském prostředí.

Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo:

 • na poskytnutí zdravotní služby pouze s jeho svobodným[1] a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak. Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat. Má právo odmítnout léčbu, ukončit léčbu na vlastní žádost, s tím, že bude poučen o dalších souvislostech;
 • na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni;
 • na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních
  služeb;
 • zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb;
 • vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, který mu poskytuje zdravotní služby, to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče;
 • být seznámen s domácím řádem zdravotnického zařízení;
 • na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejichž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou;
 • na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům, tak že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí;
 • na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb;
 • pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy má při komunikaci související
  s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným
  a dorozumívajícími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou;
 • pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to takovým způsobem, aby nebyla narušována práva ostatních pacientů;
 • znát jméno, popřípadě jména a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky;
 • odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka;
 • přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu
  s domácím řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak;
 • má právo, aby byl srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu
  a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách, umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky, vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny;
 • přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví
  a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s domácím řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů;
 • pacient, který je osobou zbavenou způsobilosti k právním výkonům nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává;
 • pacient má právo na veškeré informace o zdravotním stavu, tedy má právo nahlížet do dokumentace, nebo dělat si kopie z vedené zdravotnické dokumentace;
 • pacient
 • pacient má právo odmítnout transport do jiného zdravotnického zařízení, v případě, že mu bude nabídnut;
 • pacient má právo na diskrétnost o veškerých shromažďovaných informacích;
 • být informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.

 [1] souhlas s poskytnutím zdravotních služeb se pokládá za svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku.

 

Pacient má při poskytování zdravotních služeb povinnosti:

 • dodržovat navržený individuální léčebný postup. V případě, že pacient nemůže absolvovat navržený individuální léčebný postup, jeho povinností je nahlásit tuto skutečnost lékaři, aby mohla být zaznamenána do jeho zdravotnické dokumentace.
 • řídit se domácím řádem;
 • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli,
  o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních a sociálních služeb;
 • nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetření za účelem prokázání, zda je nebo není pod
  vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek;
 • uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb a dalších služeb, které mu byly poskytnuty
  s jeho souhlasem, a které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění;
 • stvrdit podpisem, že byl seznámen se svými právy a povinnostmi;
 • respektovat důstojnost zdravotnických a jiných pracovníků, podílejících se na zdravotní péči o pacienta.

Kulturní a společenské akce pro děti

V době, kdy děti nemají procedury nebo školní vyučování se o ně starají kvalifikovaní vychovatelé. Předškolním dětem se věnují učitelky mateřské školky.

Pestré využití volného času

Nedílnou součástí lázeňské péče je i pestré využití volného času. Program činností se sestavuje s ohledem na individuální a mentální možnosti dětí.

Především se snažíme, aby od nás děti odcházely s pocitem duševní i fyzické vyrovnanosti.

Zábava pro mladší i starší

Děti se mohou seznámit se základy různých výtvarných technik jako je paličkování, batikování, práce na hrnčířském kruhu, drátkování, práce se dřevem, pečení perníčků.

Starší děti se rády podílejí na spoluvytváření zábavy pro mladší (různé akce pro děti). K těmto činnostem se rádi připojí i rodiče.

Zájmové činnosti

Tvůrčí

 • rukodělné práce
 • práce s hlínou
 • pletení
 • háčkování
 • vyrábění náramků z bavlnek a korálků
 • ubrousková technika

Kulturní

 • promítání filmů
 • divadelní představení
 • koncerty, besídky
 • karnevaly
 • různé soutěže
 • sportovní odpoledne
 • stolní hry – šachy, dáma, tenis

Rekreační

 • procházky po okolí
 • výlety
 • zájezdy
 • sportovní činnost
 • zábavné hry
Dárkové poukázky