Aktuální informace k pobytům

Podmínky pro pobyt platné od 3.1.2022

Na základě platných Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví jsou stanoveny následující podmínky pro poskytnutí ubytování či lázeňského, léčebného či wellness pobytu:

1. Klient nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19.

2. Klient musí být při nástupu schopen prokázat, že splňuje jednu z následujících podmínek:

 • byl mu vystaven uznávaný certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní (uznávaným certifikátem je v případě zemí mimo ČR a EU písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR) (očkování);
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní (prodělání COVID-19);
 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 (PCR test); jde-li o:
  • klienty, kteří nejsou očkovaní a čerpají lázeňskou léčebně rehabilitační péči (komplexní nebo příspěvková lázeňská péče plně nebo částečně hrazená pojišťovnou nebo léčebné samoplátecké pobyty);
  • klienty do dovršení 18 let věku;
  • klienty, kteří se nemohou podrobit očkování proti onemocnění COVID-19 pro kontraindikaci (doloženo záznamem v ISIN);
  • klienty v procesu očkování.

Výše uvedené se netýká dětí do 12 let.

Při pobytu delším než 7 dnů budou klienti/pacienti zdravotních pojišťoven po uplynutí 7 dnů od nástupu a následně vždy po uplynutí 7 dnů od posledního testu testováni přímo v lázních.

V případě, že klient pobýval v uplynulých 14ti dnech v zahraničí, je povinen dodržet veškerá v současnosti platná pravidla o návratu z cizích zemí v souvislosti s onemocněním COVID-19 .

Aktuální pravidla jsou k nalezení na webové stránce ministerstva vnitra:
https://covid.gov.cz/opatreni/zahranici/navrat-ze-zahranici…

Seznam jednotlivých zemí se zařazením jejich rizikovosti je uveden na webových stránkách ministerstva zahraničí:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni…

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví platí v našich lázních tato pravidla:

Na základě nařízení vlády je pro osoby od 15 let věku nutné NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ FFP2 ve vnitřních prostorech lázní. Pacienti si musí zajistit dostatečnou zásobu respirátorů na celou dobu svého pobytu. Na recepcích nabízíme našim klientům možnost zakoupení jednorázových respirátorů.

Děti ve věku 2 – 15 let mají povinnost nosit jednu chirurgickou roušku, která jim bude denně zdarma měněna. Děti do 2 let věku ochranné prostředky používat nemusí.

Doprovody na dětské léčebně Vesna

Střídání doprovodů u dětských pacientů je možné pouze 1x za 14 dní.

Návštěvy

V současné době je platný zákaz návštěv.

Pro imobilní klienty je možné využít prostory recepce Janského Dvora a na DL Vesna halu dětské léčebny.

Léčebna dospělých: Návštěva se bude vždy hlásit na recepci Janského Dvora. Recepční poté bude kontaktovat ošetřovatelský personál.

DL Vesna: Návštěva se bude vždy hlásit na recepci Vesna. Recepční poté bude kontaktovat ošetřovatelský personál. Při výměně doprovodu o víkendu je nutné na recepci DL Vesna doložit splnění výše uvedených podmínek.

Podmínky umožnění návštěvy

Osoba navštěvující pacienta musí splnit stejné podmínky, jako klient nastupující na pobyt, které jsou uvedeny výše, a může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

V budovách lázní jsou rozmístěny zásobníky s desinfekcí. Při vstupu do budov a společných prostor jsou všichni klienti povinni provést desinfekci rukou.

Každý klient musí při příjmu podepsat Prohlášení, že si není vědom, že by se v uplynulých 14 dnech setkal s osobou, která byla nakažena nemocí COVID-19, či která se s takovou osobou setkala, či s osobou, která vykazovala známky respiračního onemocnění. Klient svým podpisem dále prohlašuje, že bude dodržovat nařízení, usnesení a jiná opatření vlády a ministerstev ohledně nošení respirátorů a dalších preventivních opatření. V případě nedodržování těchto nařízení může být pobyt klienta ukončen.

Dokument o bezinfekčnosti je potřeba dodat v písemné formě.

Před přijetím k pobytu je všem klientům měřena teplota. 

V případě projevu infekčního onemocnění mají klienti povinnost okamžitě kontaktovat lázeňský zdravotnický personál či pracovníky recepcí.

Jsou upřednostňovány bezkontaktní platby platebními kartami či mobilním telefonem.

Děkujeme za pochopení a dodržování potřebných opatření, díky kterým udržíme i nadále bezpečný chod lázní.

 

Mgr. Martin Voženílek
ředitel lázní

Hlavní kontakty

Naše webové stránky v současné době procházejí inovací a redakční úpravou. Děkujeme za pochopení.
© 2022 Státní léčebné lázně JANSKÉ LÁZNĚ, státní podnik, Česká republika. Všechna práva vyhrazena
Skip to content