Historie a současnost Janských Lázní

Historie

Své jméno získaly Janské Lázně díky léčivému termálnímu pramenu, objevenému podle kroniky panským zbrojnošem Janem z Chockova již roku 1006.

První zprávy o používání termální vody ke koupelím jsou až ze čtrnáctého století, kdy majitel panství z rodu Silbersteinů zde nechal zřídit primitivní lázeňské zařízení pro potřeby svého rodu. Zakladatelem lázní, které patří k nejstarším v Čechách, byl pak v 17. století Jan Adolf Schwarzenberg. Z té doby existuje nejstarší dochovaná lékařská zpráva o Janských Lázních (J. Hettmayer 1676), jejímž autorem je zemský fyzik markrabství moravského.

V roce 1675 začala výstavba prvních lázeňských budov, které nesly také své české jméno – Svatojánské Teplice. Roku 1920 převzala lázně se vším zařízením, pozemky a prameny akciová společnost a nastalo období největšího rozvoje Janských Lázní.

Světovou proslulost získaly lázně v 1. polovině 20. stol., kdy zde začala úspěšná léčba následků obrny. Janské Lázně se staly první léčebnou následků obrny (poliomyelitis) v Evropě vůbec. Na tuto tradici, kvalitu a zkušenosti naše lázně úspěšně navazují i v současnosti.

Současnost

Státní léčebné lázně Janské Lázně se nacházejí ve stejnojmenném malebném městečku Janské Lázně a provází je dlouhodobá pověst jednoho z nejlepších lázeňských zařízení v České republice. Je to také výchozí bod pro sportovní a rekreační aktivity v Krkonoších.
Přírodními léčivými zdroji Janských Lázní jsou termální minerální voda a lokální klima.
Lokální klima je podpůrným léčivým prvkem klimatoterapie, vhodné k léčbě chronických chorob, alergií a onemocnění dýchacího ústrojí včetně astma.

Dětská léčebna Vesna

Dětská léčebna Vesna se zaměřuje na léčbu dětí do 18 let a v roce 2013 začala poskytovat ozdravnou péči v rámci Odborného Léčebného Ústavu (OLÚ).

Výhodou pro dětské pacienty a všechny, kteří je doprovázejí, je, že veškerá léčba a ubytování se nacházejí v jedné budově. Veškeré venkovní i vnitřní prostory areálu jsou bezbariérové pro zajištění maximálního komfortu dětí s pohybovým postižením.

Skip to content