Povinně zveřejňované informace - Janské Lázně

Povinně zveřejňované informacePovinně zveřejňované informace na základě usnesení vlády č.39 ze dne 16. 1. 2013

Postup poskytovatelů zdravotních služeb při vyřizování stížností

Interní protikorupční program

Politika kvality

Etický kodex

Veřejné zakázky

Ceník za poskytování informací

Prodej nepotřebného majetku
– v současné době státní podnik nenabízí žádný movitý a nemovitý majetek k prodeji

Přijaté dary
– viz stránka sponzorské dary

Certifikáty ISO 9001:2008

Výpis z veřejných rejstříků

Zveřejňované smlouvy

Všeobecné smluvní podmínky

Informace o Norských fondech v Janských Lázních

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu – společensky účelná pracovní místa

ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCE MEZI JANSKÝMI LÁZNĚMI A LÁZNĚMI SZCZAWNO-JEDLINA

Seznam advokátních kanceláří,
které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb:

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK, s. r. o.
adresa: Dražkovice 181, 533 333 Pardubice
IČO: 28782917

Smlouva nabyla platnosti dne 19. 11. 2013. Paušální odměna je stanovena ve výši 10.000 Kč měsíčně, v této sazbě je zahrnuto 7 hodin právních služeb měsíčně. Úhrada za každou další půlhodinu právních služeb nad rámec paušální sazby je stanovena na 1.000Kč + DPH