Rozhodli jste se k nám přijet na léčebný pobyt? Zajděte ke svému praktickému lékaři a zjistěte, zda máte nárok na pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou. V kladném případě stačí jen vyřídit s lékařem příslušný poukaz / návrh a vyčkat na jeho schválení zdravotní pojišťovnou.

Nemáte nárok na pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou? Nevadí. Širokou nabídku léčebných pobytů naleznete zde. Nabídku wellness pobytů naleznete zde. V Janských Lázních úspěšně léčíme v rámci lázeňské péče většinu onemocnění dle platného indikačního seznamu. V rámci odborného léčebného ústavu léčíme řadu onemocnění s diagnózami dle platných smluv se zdravotními pojišťovnami. Indikační seznamy pro dospělé a děti a diagnózy léčené v rámci OLÚ naleznete zde.

Vyřízení návrhu / poukazu u lékaře

Doporučení na lázeňskou (komplexní či příspěvkovou) nebo rehabilitační péči (OLÚ) Vám podle svého uvážení a Vašeho zdravotního stavu napíše odborný lékař.

Praktický lékař na základě doporučení odborného lékaře vystaví příslušný návrh (poukaz), ve kterém navrhne typ péče (komplexní, příspěvková, rehabilitační v OLÚ) a navrhne vhodné léčebné zařízení. Sdělte lékaři, aby jako navrhované léčebné zařízení na prvním místě uvedl Janské Lázně. Je možné, že budete muset absolvovat nezbytná lékařská vyšetření. Praktický lékař následně odešle návrh spolu s povinnou zdravotnickou dokumentací Vaší zdravotní pojišťovně ke schválení.

V případě překladu z lůžka na lůžko se o návrh kompletně postará Váš ošetřující lékař ve zdravotnickém zařízení, kde jste hospitalizován.

Revizní lékař zdravotní pojišťovny rozhoduje o schválení či neschválení konkrétního typu péče a případného doprovodu. Na své rozhodnutí má 30 kalendářních dnů. Zdravotní pojišťovna Vás bude o schválení či neschválení Vašeho návrhu písemně informovat a v případě schválení nám zašle Váš návrh ke zpracování.

Vyřízení návrhu / poukazu v lázních

O přijetí či nepřijetí k léčbě rozhoduje vedoucí lékař léčebny na základě aktuální obsazenosti v době platnosti Vašeho návrhu.

Bude-li Váš návrh přijat, zašleme Vám obvykle do týdne od obdržení návrhu od zdravotní pojišťovny prvotní informace k pobytu společně s ceníkem doplňkových služeb. Předvolání Vám zašleme obvykle 1-2 týdny před nástupem k pobytu. O případném nepřijetí k léčbě Vás budeme informovat dopisem obvykle do týdne od obdržení návrhu od zdravotní pojišťovny a současně Váš návrh odešleme dalšímu navrhovanému zařízení.

Formuláře pro předběžnou rezervaci pobytu na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou

Formulář ve formátu DOC ke stažení zde.

Platnost návrhu

DospělíKomplexní lázeňská péče3 měsíce + výjimky stanovené indikačním seznamem (v případě nejasností nás prosím kontaktujte)
Příspěvková lázeňská péče6 měsíců
OLÚ3 měsíce
DětiKomplexní lázeňská péče6 měsíců
OLÚ6 měsíců
Skip to content