Indikační seznam

Indikační seznam pro lázeňskou léčebnou péči pro dospělé

Ind. sk. I/I* – ZHOUBNÉ NÁDORY

Do 12 měsíců po ukončení protinádorové léčby. KLP-21 dnů.
Opakování možné pouze u Hodgkinovy nemoci, opakování možné 1x v průběhu 36 měsíců od základního pobytu.

Ind. sk. IV – NEMOCI PORUCH VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

IV/2 Stavy po totální thyreoidektomii. Do 6 měsíců po chirurgickém zákroku. KLP-21 dnů, PLP-21 dnů, opakování jen u komplikací.
IV/3 Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy. Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu, KLP-21 dnů.

Ind. sk. V – NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

V/1* Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích (do 6 měsíců od operace). Stavy po transplantaci plic do 12 měsíců po chirurgickém zákroku. Dolní cesty dýchací KLP-28 dnů, horní cesty dýchací KLP-21 dnů.
V/2 Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení, stavy po fonochirurgické léčbě. KLP-21 dnů, při opakování PLP-21 dnů.
V/3 Stavy po komplikovaném zánětu plic. Do 4 měsíců od ukončení hospitalizace, KLP-21 dnů.
V/4 Bronchiektazie, recidivující záněty dolních cest dýchacích. KLP-21 dnů s možností prodloužení, opakování možné 1x za rok.
V/5 Asthma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc. KLP-28 dnů, FEV méně než 60% nebo kortikoidy systémově více než 6 měsíců. PLP-21 dnů, opakování možné 1x za rok.
V/6 Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení. KLP- 28 dnů, PLP-21 dnů, opakování možné 1x za rok.
V/7 Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací. KLP-21 dnů, v případě nemoci z povolání KLP-28 dnů, opakování možné 1x za rok.

Ind. sk. VI – NEMOCI NERVOVÉ

VI/1 Chabé obrny, postpoliomyelitický syndrom, obrna lícního nervu. KLP-28 dnů, u polio opakování možné 1x za rok.
VI/2 Polyneuropatie. KLP-28 dnů, PLP-21 dnů SS 0-3, nutno EMG, možno opakovat 1x v průběhu 24 měsíců.
VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem. KLP-21 dnů, po neúspěšné 6-ti týdenní ambulantní léčbě nebo do 3 měsíců po ukončení hospitalizace. Opakovaní možné jako PLP-21dnů.
VI/4 Zánětlivé onemocnění CNS. KLP-28 dnů, do 6 měsíců po ukončení hospitalizace, opakování možné 1x za 36 měsíců.
VI/5 Parézy po CMP. KLP-28 dnů, do 6 měsíců po ukončení hospitalizace, opakování možné 1x do 36 měsíců od začátku prvního pobytu.
VI/6 Stavy po operacích a poraněních CNS a PNS. KLP-28 dnů, do 6 měsíců od operace nebo úrazu, opakování možné 1x za 36 měsíců.
VI/7 Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi. KLP-28 dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VI/8 Nervosvalová onemocnění. KLP-28 dnů, opakování možné 1x za rok.
VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy. KLP-21 dní, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VI/10 DMO. KLP-28 dní, do 21 let věku opakování možné 1x ročně, od 21 let věku opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VI/11 Parkinsonova nemoc. KLP-21 dní, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.

Ind. sk. VII – NEMOCI POHYBOVÉHO APARÁTU

VII/3* Ostatní séronegativní spondylartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče. KLP-28 dnů, PLP-21dnů, opakování možné 1x za rok.
VII/5* Osteoporóza. KLP-21 dnů, PLP-21dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VII/6* Bolestivé syndromy šlach, burz, úponů svalů a kosterních svalů nebo kloubů. KLP-21 dnů, PLP-21dnů, u nemocí z povolání opakování možné 1x za rok.
VII/7* Koxartróza, gonartróza v soustavné ambulantní péči, III. st.. KLP- 21 dnů, PLP-21dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců, u kontraindikované operace 1x za rok.
VII/8* Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie. KLP- 21 dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VII/9* Chronický vertebrogenní algický syndrom. KLP-21 dnů, PLP-21dnů do 3 měsíců po ukončení hospitalizace nebo po 6-ti týdenní neúspěšné ambulantní léčbě.
VII/10 Stavy po totální endoprotéze. KLP-28 dnů, do 3 měsíců od operace nebo úrazu, v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci.
VII/11 Stavy po úrazech a operacích pohybového aparátu. KLP-28 dnů, do 6 měsíců od operace, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.

U vybraných indikací v odůvodněných případech může revizní lékař prodloužit komplexní lázeňskou léčbu nad základní dobu pobytu.

Indikace označené * nejsou v našich lázních smluvené pro klienty Oborové zdravotní pojišťovny (207).

Indikace označená * je v našich lázních smluvena jen pro klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny (111) a Vojenské zdravotní pojišťovny (201).

Diagnózy pro léčebně rehabilitační péči

Odborný léčebný ústav pro dospělé

Cílem léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně (OLÚ) je obnovení maximální funkční zdatnosti klienta a může být poskytnuta pacientům

a) Pacientům ve stádiu stabilizace nemoci, tj. přímým překladem z lůžkových oddělení nemocnic, zejména u těchto diagnóz:

 1. stavy po CMP po odeznění akutního stádia nemoci
 2. stavy po totálních endoprotézách kloubů a osteosyntézách
 3. stavy po úrazech, operacích a dlouhodobé imobilizaci
 4. poruchy hybnosti (plegie, parézy) nejrůznějšího původu
 5. stavy po operaci páteře (spondylochirurgické výkony)
 6. dekompenzované stavy chronických onemocnění páteře a kloubů

b) Pacientům s chronickými potížemi pohybového aparátu nebo neurologickým onemocněním:

 1. neúspěšně ambulantně léčení s uvedením, jak ambulantní rehabilitace probíhala (léčebné postupy)
 2. dekompenzovaní revmatici, vertebropati, pacienti s dekompenzovanými chronickými kořenovými drážděními bez indikace k operaci i jinými dekompenzovanými neurologickými onemocněními apod.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebnou péči pro děti a dorost

(délka léčení 28 dní s možností prodloužení)

Ind. sk. XXI – ONKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ

XXI/1 Zhoubné nádory. Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. KLP-28 dnů.

Ind. sk. XXIV – NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ a ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ A OBEZITA

XXIV/2 Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory. Opakování možné 1x za rok, do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázání efektu předchozího pobytu. KLP-28 dnů.
XXIV/3 Tyreopatie, stavy po operaci štítné žlázy a benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy. Opakování možné 1x za rok, do 36 měsíců od začátku základního pobytu. KLP-28 dnů.

Ind. sk. XXV – NETUBERKULÓZNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

XXV/1 Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení. KLP-28 dnů.
XXV/2 Chronická bronchitis a recidivující bronchitis. Opakování možné 1x za rok, do 48 měsíců od začátku základního pobytu. KLP-28 dnů.
XXV/3 Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let. KLP-28 dnů.
XXV/4 Bronchiektasie. KLP-28 dnů.
XXV/5 Asthma bronchiale. KLP-28 dnů.
XXV/6 Stavy po operacích a traumatech HCD a DCD, stavy po operacích malformací hrudníku. KLP-28 dnů.
XXV/7 Cystická fibróza, intersticiální plicní fibróza, sarkoidóza plic. KLP-28 dnů.

Ind. sk. XXVI – NEMOCI NERVOVÉ

XXVI/1 Syndrom periferního motoneuronu (chabé obrny). KLP-28 dnů.
XXVI/2 Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění. KLP-28 dnů.
XXVI/3 Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových příhod). KLP-28 dnů.
XXVI/4 Jiné hybné poruchy centr. původu: hybné poruchy po zánětech CNS, hybné poruchy po CMP a úrazu mozku.
KLP-28 dnů.
XXVI/5 Kořenové syndromy vertebrogenního původu. KLP-28 dnů.

Ind. sk. XXVII – NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

XXVII/1 Juvenilní chronická artritis, jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře. KLP-28 dnů.
XXVII/2 Vrozené či získané ortopedické vady. KLP-28 dnů.
XXVII/3 Stavy po úrazech a ortopedických operacích do 36 měsíců po úrazu či operaci. KLP-28 dnů.
XXVII/4 Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči. KLP-28 dnů.
XXVII/5 Osteochondrózy ve stádiu reparačním, Morbus Perthes, primární a sekundární osteoporóza. Nelze opakovat.
KLP-28 dnů.
XXVII/6 Morbus Scheuermann. Nelze opakovat. KLP-28 dnů.
XXVII/7 Vertebrogenní algický syndrom. KLP-28 dnů.

Diagnózy pro léčebně rehabilitační péči

Odborný léčebný ústav pro děti a dorost

Cílem léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně (OLÚ) je obnovení maximální funkční zdatnosti klienta a je určena pacientům s těmito diagnózami:

 • E66 obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů
 • dle základní diagnózy syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny)
 • G71 svalové dystrofie a jiná svalová onemocnění
 • G80 dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení)
 • dle základní diagnózy jiné hybné poruchy centrálního původu, hybné poruchy po zánětech mozku a míchy
 • degenerativní onemocnění ovlivnitelná rehabilitační léčbou, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových či míšních, po úrazech
  a operacích CNS, hybné poruchy po poranění či postižení míchy
 • metabolické a metabolické nemoci s narušením psychomotorického vývoje
 • dle základní diagnózy nemoci dýchací soustavy J01-04, J06, J10-18, J47, J20-22, J30-31, J35, J37, J39, J41-42, J44-45, J84, J95, J98
 • E84 cystická fibróza
 • dle základní diagnózy stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic
 • dle základní diagnózy vrozené a získané ortopedické vady pohybového aparátu
 • dle základní diagnózy stavy po úrazech a ortopedických operacích, k rehabilitaci nebo ke zhotovení protetické pomůcky, rehabilitační příprava před plánovanými operacemi
 • dle základní diagnózy skoliózy, kyfoskoliózy, kyfózy, hyperlordózy, vadné držení těla
 • dle základní diagnózy Morbus Scheuermann, dorzopatie
 • M87, M89 Perthesova choroba – všechna stádia
 • dle základní diagnózy spondylopatie a jiné dorsopatie včetně kořenových syndromů
 • dle základní diagnózy entezopatie, synovitidy, syndrom hypermobility
 • T20-25,T29-32 stavy po popáleninách
Poznámka: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.

LÁZNĚ JSOU OTEVŘENÉ, AKTUÁLNÍ INFORMACE K POBYTŮM A PODMÍNKY

Skip to content