Přehled procedur 12 vybraných zajímavých procedur z naší nabídky

Ergoterapie – SunBall

Interaktivní rehabilitační zařízení na principu biologické zpětné vazby pro fyzioterapii, ergoterapii i specializovanou neurorehabilitaci.

Kombinuje fyzický a mentální trénink, napomáhá zvyšovat svalovou sílu, zlepšovat koordinaci a rozvoj kognitivních funkcí.

Závěsný systém Redcord

Systém lan umožňující terapii muskuloskeletálních a neurologických poruch, má rovněž význam při terapii bolestí zad a pohybového aparátu. Cvičení v tomto systému dokáže postupně zlepšit svalovou sílu, disbalanci a celkovou koordinaci.

Za pomoci popruhů může fyzioterapeut navodit relaxační či úlevovou pozici u bolestivých stavů, nebo naopak zvýšit sportovní výkon a prevenci zranění.

Subaquální masáž v termální minerální vodě

Masáž proudem vody v teplé vodní lázni, která díky účinku celkové teplé koupele a díky pohybům trysky masážní hadice uvolňuje svalstvo, zlepšuje kloubní pohyblivost, zároveň zmírňuje bolesti pohybového aparátu. Prokrvuje kůži a podkoží, a stimuluje lymfatický systém.

Bobath koncept

Rehabilitační metoda zaměřující se na to, co klient dovede bez dopomoci, s dopomocí nebo co nedovede.

Využívá se především u pacientů s dětskou mozkovou obrnou, u dětí s různými odchylkami od normálního psychomotorického vývoje, po cévních mozkových příhodách a u dalších neurologických onemocnění. Používají se různé pomůcky jako válce, míče, labilní plochy.

Antigravitační trenažér Alter G

Přístroj pro nácvik chůze s programovatelným odlehčením spočívající v antigravitačním efektu, kdy lze nastavit snížení tělesné hmotnosti klienta až na 20% jeho váhy, takže je nadnášen, jako by chodil po Měsíci.

Zařízení funguje na principu rozdílů tlaku vzduchu metodou vyvinutou v NASA. Je určen k rehabilitaci osob po úrazech, ortopedických operacích a neurologických pacientů.

Logopedická terapie

Terapie zabývající se nápravou vad a poruch řeči, rovněž poruchami hlasu a polykání.

Vojtova metoda

Cílem této rehabilitační metody je vyvolat či obnovit vrozené svalové vzorce, které umožňují kvalitní stoj a chůzi u klientů s dětskou mozkovou obrnou, po CMP a s jinými neurologickými onemocněními.

Tlakem na specifické body na těle je tělo stimulováno k určitým vrozeným pohybům. Kromě samovolné pohybové aktivity dochází současně k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, pravidelnému hlubokému dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému zlepšení mentální aktivity.

Elektroléčba – Extremiter

Přístroj pro vakuově-kompresní terapii horní nebo dolní končetiny. Střídáním podtlaku a přetlaku dochází ke zlepšení prokrvení, vyživování tkání, podporuje se opětovné otevírání cévních spojení a zmenšení otoků.

McKenzie metoda

Systém vyšetření a léčby založený na sledování mechanické odpovědi při opakovaných pohybech či setrvání v určité poloze. Pomáhá v léčbě obtíží a bolestí páteře, periferních kloubů a svalů.

Fyzioterapeut kombinuje specifické individuální cvičení a doporučení ohledně držení těla s manuálními technikami. Důraz je kladen na zácvik klienta v autoterapii a v preventivních opatřeních proti vzniku a rozvoji recidiv.

Ergoterapie – senzomotorická rukavice Gloreha

Robotický systém pro rehabilitaci ruky a prstů, který podporuje obnovu kloubní a funkční hybnosti ruky.

Lehká a komfortní rukavice umožňuje intenzivní a stimulující neuromotorickou terapii klientů s neurologickými nebo posttraumatickými poškozeními. Pasivní cvičení lze kombinovat s aktivním funkčním cvičením.

Cvičení v závěsu v kabině Ugul

Zařízení umožňuje terapeutům pomocí systému lan a popruhů cvičit s klientem v odlehčení. Lze procvičit tělo jako celek nebo jen jeho konkrétní část. Prostřednictvím tohoto systému je dosaženo provedení cviků v maximálním rozsahu i bez plného zatížení, čímž také dochází ke snížení bolestivosti.

Skupinové cvičení SM-systém MUDr. Smíška

„Stabilizační a Mobilizační Systém“ (SM-systém) se opírá o 34 let klinických zkušeností s touto cvičební metodou u klientů s bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti a u pacientů s akutními výhřezy plotének a u skolióz.

Cvičení má velký význam také v prevenci a léčbě poruch velkých kloubů a nožní klenby. Tuto metodu využívají i vrcholoví sportovci jako kondiční trénink s cílem zlepšit sportovní výkon a předejít degeneraci páteře a kloubů.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K POBYTŮM A PODMÍNKY

Skip to content