Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu Antivirus A

V rámci programu Operační program Zaměstnanost, byla Státním léčebným lázním Janským Lázním, s.p. poskytnuta podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, která je spolufinancována z prostředků Evropské unie.

Cíl projektu:

Příspěvek se poskytuje za účelem částečné úhrady nákladů na náhrady mezd zaměstnancům
zaměstnavatele podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/20_138/0999999

Podpora zaměstnanosti - PDF ke stažení

Skip to content