Aktuální informace k pobytům

AKTUALIZACE K 1. 3. 2021

Tímto si Vás dovolujeme ubezpečit, že pacienty zdravotních pojišťoven i nadále přijímáme k léčbě. Před nástupem Vás budou kontaktovat pracovnice Přijímací kanceláře. Pro příjezd do našich lázní s sebou prosím mějte připraveno Předvolání k léčbě pro případné prokázání účelu cesty.

Vážení klienti,

rádi bychom Vás ujistili, že jako zdravotnické zařízení splňujeme veškerá hygienická nařízení stanovená Ministerstvem zdravotnictví ČR. K zajištění maximálního bezpečí klientů i zaměstnanců lázní máme zavedena hygienicko-bezpečnostní opatření. Naše lázně jsou bezpečné.

Školy mají povinnost od pondělí 12. 4. 2021 testovat přítomné děti a žáky ve svých školách antigenními testy na přítomnost antigenu viru SARS_CoV-2.

Školy při zdravotnických zařízení jsou z tohoto testování vyňati, testování se tedy nebude týkat žáků naší školy Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně Vesna.

Od 1. 3. 2021 přijímáme pouze pacienty zdravotních pojišťoven v dospělé i dětské léčebně.

Samoplátecké klienty na léčebné balíčky od 1. 3. 2021 nepřijímáme z důvodu Usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021, č. 217.

Na základě nařízení vlády nemůžeme i nadále poskytovat hotelové ubytování a wellness pobyty.

NÁSTUP PACIENTŮ (péče hrazená zdravotní pojišťovnou)

Při nástupu pacientů je nutné mít s sebou:

  • buď negativní test na COVID-19 (PCR či antigenní) starý maximálně 48 hodin NEBO
  • v případě prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 3 měsících potvrzení (potvrzení o pozitivním testu, pozitivní výsledek testu v SMS, potvrzení lékaře, potvrzení o přítomnosti protilátek) a podepsané čestné prohlášení.

V opačném případě budou pacienti zdravotních pojišťoven testováni v den nástupu přímo v Janských Lázních v rozmezí 8.00 – 12.00 hod.

V dětské léčebně Vesna v průběhu pobytu pravidelně testujeme doprovody dětských pacientů a pacienty bez doprovodu, ostatní klienty podle indikace lékařem na odběrovém místě přímo v lázních, a to bezplatně.

Výměna doprovodů pacientů (dětských i dospělých) je možná pouze ve výjimečných a závažných případech a to nejdříve po 14 dnech, po předchozím schválení primariátem léčebny. Při výměně doprovodu o víkendu je nutné doložit negativní test starý maximálně 48 hodin, v pracovní dny můžeme provést test přímo v lázních na odběrovém místě v době od 8.00 do 12.00. V případě prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 3 měsících je třeba doložit potvrzení o pozitivním testu a podepsané čestné prohlášení.

Aquacentrum a Fitness zůstávají v provozu pro pacienty zdravotních pojišťoven.

Pro veřejnost jsou tato zařízení uzavřena.

Kavárna Kolonáda a Expozice lázeňství je z důvodu vládních nařízení aktuálně uzavřena.

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví platí v našich lázních tato pravidla:

Na základě nařízení žádáme všechny osoby od 15 let věku o striktní dodržování NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ FFP2 ve vnitřních prostorech lázní. Děti ve věku 2 – 15 let mají povinnosit nousit pouze chirurgickou roušku, která jim bude denně měněna v dětské léčebně.

Respirátory či roušky můžete sejmout v případě individuální procházky po okolí, mimo obydlenou část města. Dále prosíme, abyste se neshlukovali ve skupinkách a dodržovali odstupy 2 metry.

Od 1. 3. 2021 mají klienti povinnosti si zajistit dostatečnou zásobu respirátorů na celou délku svého pobytu v lázních. Na centrální recepci v Janském Dvoře a v dětské léčebně Vesna si mohou klienti lázní zakoupit jednorázový respirátor za 20 Kč.

Během léčebného pobytu, který je delší než 1 týden, jsou klienti pravidelně testováni na COVID-19 stěrem na odběrovém místě přímo v lázních a to bezplatně.

Návštěvy klientů ve vnitřních prostorách lázní jsou z bezpečnostních důvodů zakázány.

Návštěvy samostatných dětí v dětské léčebně Vesna jsou umožněny pouze s negativním testem na COVID-19 (PCR či antigenní) starým maximálně 48 hodin.

Návštěvy imobilních pacientů v dospělé léčebně jsou umožněny pouze s negativním testem na COVID-19 (PCR či antigenní) starým maximálně 48 hodin.

V případě prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 3 měsících je třeba doložit potvrzení o pozitivním testu a podepsané čestné prohlášení.

V případě, že bude potřeba klientovi předat osobní věci a ošacení, bude předáno zdravotnickému personálu na recepci Janský Dvůr nebo na recepci dětské léčebny Vesna.

V budovách lázní jsou rozmístěny zásobníky s desinfekcí. Při vstupu do budov a společných prostor jsou všichni klienti povinni provést desinfekci rukou.

Každý klient musí při příjmu podepsat Prohlášení, že si není vědom, že by se v uplynulých 14 dnech setkal s osobou, která byla nakažena nemocí COVID-19 způsobenou novým typem koronaviru, či která se s takovou osobou setkala, či s osobou, která vykazovala známky respiračního onemocnění. Pacient svým podpisem dále prohlašuje, že bude dodržovat nařízení, usnesení a jiná opatření vlády a ministerstev ohledně nošení roušek, vyhýbání se společenskému kontaktu a dalších preventivních opatření. V případě nedodržování těchto nařízení může být pobyt klienta ukončen.

Před přijetím k pobytu je všem klientům měřena teplota. 

V případě projevu infekčního onemocnění mají klienti povinnost okamžitě kontaktovat lázeňský zdravotnický personál či pracovníky recepcí.

Jsou upřednostňovány bezkontaktní platby platebními kartami či mobilním telefonem.

Děkujeme za pochopení a dodržování potřebných opatření, díky kterým udržíme i nadále bezpečný chod lázní.

 

Mgr. Martin Voženílek
ředitel lázní

LÁZNĚ JSOU OTEVŘENÉ JEN PRO KLIENTY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

Skip to content