Aktuální informace k pobytům

Podmínky pro pobyt platné od 1.9.2021

na základě Mimořádných opatření MZČR

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. srpna 2021 jsou stanoveny následující podmínky pro poskytnutí ubytování či lázeňského, léčebného či wellness pobytu:

  1. Klient nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19.
  2. Klient (s výjimkou dětí do 6ti let) musí být při nástupu schopen prokázat (je nutné písemné potvrzení v tištěné podobě), že splňuje jednu z následujících podmínek:
  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 (PCR test) nebo nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (antigenní test) s negativním výsledkem (PCR / antigenní test);
  • byl mu vystaven uznávaný certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní (uznávaným certifikátem je v případě zemí mimo ČR a EU písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR) (očkování);
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní (prodělání COVID-19);
  • podstoupil na místě rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování (použití laickou osobou), s negativním výsledkem (samotest na místě);
  • podstoupil rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb (on-line test);
  • absolvoval ve škole nebo školském zařízení podle jiného mimořádného opatření MZ nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (test ve škole);

Pacienti zdravotních pojišťoven, kteří neprokáží při nástupu splnění výše uvedených podmínek, budou otestováni v den nástupu přímo v lázních v době od 8.00 do 12.00 hod. Před provedením testu klient podepíše Čestné prohlášení – testování Covid, ve kterém čestně prohlásí, že nebyl v předchozích 7 dnech testován (v opačném případě je možné test provést v režimu samoplátce za poplatek 201,- Kč).

Hotelovým hostům z provozních důvodů testy při příjezdu nezajišťujeme. V případě, že hotelový host neprokáže splnění výše uvedených podmínek, nemůže být bohužel k pobytu přijat.

Pacienti OLÚ budou testováni v lázních po 7 dnech od posledního provedeného testu.

Při pobytu delším než 7 dnů budou klienti po uplynutí 7 dnů od nástupu a následně vždy po uplynutí 7 dnů od posledního testu testováni přímo v lázních.

  1. V případě, že klient pobýval v uplynulých 14ti dnech v zahraničí, je povinen dodržet veškerá v současnosti platná pravidla o návratu z cizích zemí v souvislosti s onemocněním COVID-19 (zejm. negativní antigenní či PCR testy v předepsaných termínech, případně karanténa po stanovenou dobu apod.). Aktuální pravidla jsou k nalezení na webové stránce ministerstva vnitra zde. Seznam jednotlivých zemí se zařazením jejich rizikovosti je uveden na webových stránkách ministerstva zahraničí zde.

INFORMACE K NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Pokud se vracíte z dovolené a nevíte, jaké podmínky se vztahují na jednotlivé země, podívejte se na aktuální podmínky na stránkách Ministerstva zahraničí ČR a Mapu cestovatele zde.

Další informace naleznete zde.

Přejeme Vám krásné léto a bezpečný návrat!

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví platí v našich lázních tato pravidla:

Na základě nařízení vlády je pro osoby od 15 let věku nutné NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ FFP2 ve vnitřních prostorech lázní. Pacienti si musí zajistit dostatečnou zásobu respirátorů na celou dobu svého pobytu. Na recepci JD nabízíme našim klientům možnost zakoupení jednorázových respirátorů. 

Děti ve věku 2 – 15 let mají povinnost nosit jednu chirurgickou roušku, která jim bude denně zdarma měněna. Děti do 2 let věku ochranné prostředky používat nemusí.

Během léčebného pobytu, který je delší než 1 týden, jsou klienti pravidelně testováni na COVID-19 stěrem na odběrovém místě přímo v lázních a to bezplatně.

NÁVŠTĚVY

Návštěvy jsou možné pro klienty léčebny dospělých i v prostorách recepce JD či prostorách Benátské haly a na DL Vesna v hale dětské léčebny.

Léčebna dospělých: Návštěva se bude vždy hlásit na recepci Janského Dvora, kde se prokáže výše uvedenými požadavky. Recepční poté bude kontaktovat ošetřovatelský personál. Pro účely návštěv mohou pacienti s návštěvou využít i prostorů v Benátské hale.

DL Vesna: Návštěvy jsou možné v hale dětské léčebny. Návštěva se bude vždy hlásit na recepci Vesna, kde se prokáže výše uvedenými požadavky. Recepční poté bude kontaktovat ošetřovatelský personál. Pro účely návštěv mohou pacienti s návštěvou využít prostorů v hale. Při výměně doprovodu o víkendu je nutné na recepci DL Vesna doložit splnění výše uvedených podmínek. O víkendu není možné provést test přímo v lázních.

Podmínky umožnění návštěvy

Osoba navštěvující pacienta musí splnit stejné podmínky, jako klient nastupující na pobyt, které jsou uvedeny výše, a může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

V budovách lázní jsou rozmístěny zásobníky s desinfekcí. Při vstupu do budov a společných prostor jsou všichni klienti povinni provést desinfekci rukou.

Každý klient musí při příjmu podepsat Prohlášení, že si není vědom, že by se v uplynulých 14 dnech setkal s osobou, která byla nakažena nemocí COVID-19, či která se s takovou osobou setkala, či s osobou, která vykazovala známky respiračního onemocnění. Klient svým podpisem dále prohlašuje, že bude dodržovat nařízení, usnesení a jiná opatření vlády a ministerstev ohledně nošení respirátorů a dalších preventivních opatření. V případě nedodržování těchto nařízení může být pobyt klienta ukončen.

Před přijetím k pobytu je všem klientům měřena teplota. 

V případě projevu infekčního onemocnění mají klienti povinnost okamžitě kontaktovat lázeňský zdravotnický personál či pracovníky recepcí.

Jsou upřednostňovány bezkontaktní platby platebními kartami či mobilním telefonem.

Bazén Aquacentra je v provozu.

Děkujeme za pochopení a dodržování potřebných opatření, díky kterým udržíme i nadále bezpečný chod lázní.

 

Mgr. Martin Voženílek
ředitel lázní

LÁZNĚ JSOU OTEVŘENÉ, AKTUÁLNÍ INFORMACE K POBYTŮM A PODMÍNKY

Skip to content