Aktuální informace k pobytům

AKTUALIZACE

SAMOPLÁTECKÉ POBYTY

V současné době je možné na všechny typy pobytů přijímat klienty lázní, kteří:

 • absolvovali nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, a následně s frekvencí minimálně jednou za 7 dní absolvují preventivní vyšetření prostřednictvím antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo
 • v posledních 180 dnech prodělali onemocnění COVID-19;
 • byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a:
  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

 

POSKYTOVÁNÍ HOTELOVÝCH SLUŽEB

V současné době lze ubytovací služby poskytnout pouze klientům, kteří nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dětí do 6 let věku:

 • prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
 • se při nástupu na pobyt prokáží negativním PCR testem nebo antigenním testem, který není starší než 48 hodin.

NÁSTUP PACIENTŮ (péče hrazená zdravotní pojišťovnou)

Při nástupu pacientů je nutné mít s sebou:

 • buď negativní test na COVID-19 (PCR či antigenní) starý maximálně 48 hodin NEBO
 • v případě prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech potvrzení (potvrzení o pozitivním testu, pozitivní výsledek testu v SMS, potvrzení lékaře, potvrzení o přítomnosti protilátek) a podepsané čestné prohlášení.

V opačném případě budou pacienti zdravotních pojišťoven testováni v den nástupu přímo v Janských Lázních v rozmezí 8.00 – 12.00 hod.

V dětské léčebně Vesna v průběhu pobytu pravidelně testujeme doprovody dětských pacientů a pacienty bez doprovodu, ostatní klienty podle indikace lékařem na odběrovém místě přímo v lázních, a to bezplatně.

Dětští pacienti do 6 let věku, kteří jedou na léčbu do lázní se nemusí od 31. 5. 2021 ničím prokazovat.

Výměna doprovodů pacientů (dětských i dospělých) je možná pouze ve výjimečných a závažných případech a to nejdříve po 14 dnech, po předchozím schválení primariátem léčebny. Při výměně doprovodu o víkendu je nutné doložit negativní test starý maximálně 48 hodin, v pracovní dny můžeme provést test přímo v lázních na odběrovém místě v době od 8.00 do 12.00. V případě prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech je třeba doložit potvrzení o pozitivním testu a podepsané čestné prohlášení.

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví platí v našich lázních tato pravidla:

Na základě nařízení žádáme všechny osoby od 15 let věku o striktní dodržování NOŠENÍ RESPIRÁTORŮ FFP2 ve vnitřních prostorech lázní. Děti ve věku 2 – 15 let mají povinnost nosit pouze chirurgickou roušku, která jim bude denně měněna v dětské léčebně.

Respirátory či roušky můžete sejmout v případě individuální procházky po okolí, mimo obydlenou část města. Dále prosíme, abyste se neshlukovali ve skupinkách a dodržovali odstupy 2 metry.

Od 1. 3. 2021 mají klienti povinnosti si zajistit dostatečnou zásobu respirátorů na celou délku svého pobytu v lázních. Na centrální recepci v Janském Dvoře a v dětské léčebně Vesna si mohou klienti lázní zakoupit jednorázový respirátor za 25 Kč.

Během léčebného pobytu, který je delší než 1 týden, jsou klienti pravidelně testováni na COVID-19 stěrem na odběrovém místě přímo v lázních a to bezplatně.

NÁVŠTĚVY

Návštěvy jsou možné pro klienty léčebny dospělých i v prostorách recepce JD či prostorách Benátské haly a na DL Vesna v hale dětské léčebny.

Léčebna dospělých: Návštěva se bude vždy hlásit na recepci Janského Dvora, kde se prokáže výše uvedenými požadavky. Recepční poté bude kontaktovat ošetřovatelský personál. Pro účely návštěv mohou pacienti s návštěvou využít i prostorů v Benátské hale.

DL Vesna: Návštěva se bude vždy hlásit na recepci Vesna, kde se prokáže výše uvedenými požadavky. Recepční poté bude kontaktovat ošetřovatelský personál. Pro účely návštěv mohou pacienti s návštěvou využít prostorů v hale.

Podmínky umožnění návštěvy

Osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem (ve čtvrtek může využít naše testovací centrum na Kolonádě); tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:

 1. a) absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 2. b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo
 3. c) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z výše uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

V případě prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech je třeba doložit potvrzení o pozitivním testu a podepsané čestné prohlášení.

V budovách lázní jsou rozmístěny zásobníky s desinfekcí. Při vstupu do budov a společných prostor jsou všichni klienti povinni provést desinfekci rukou.

Každý klient musí při příjmu podepsat Prohlášení, že si není vědom, že by se v uplynulých 14 dnech setkal s osobou, která byla nakažena nemocí COVID-19 způsobenou novým typem koronaviru, či která se s takovou osobou setkala, či s osobou, která vykazovala známky respiračního onemocnění. Pacient svým podpisem dále prohlašuje, že bude dodržovat nařízení, usnesení a jiná opatření vlády a ministerstev ohledně nošení roušek, vyhýbání se společenskému kontaktu a dalších preventivních opatření. V případě nedodržování těchto nařízení může být pobyt klienta ukončen.

Před přijetím k pobytu je všem klientům měřena teplota. 

V případě projevu infekčního onemocnění mají klienti povinnost okamžitě kontaktovat lázeňský zdravotnický personál či pracovníky recepcí.

Jsou upřednostňovány bezkontaktní platby platebními kartami či mobilním telefonem.

Děkujeme za pochopení a dodržování potřebných opatření, díky kterým udržíme i nadále bezpečný chod lázní.

 

Mgr. Martin Voženílek
ředitel lázní

LÁZNĚ JSOU OTEVŘENÉ, AKTUÁLNÍ INFORMACE K POBYTŮM A PODMÍNKY

Skip to content