Kulturní a společenské akce pro děti

V době, kdy děti nemají procedury nebo školní vyučování se o ně starají kvalifikovaní vychovatelé. Předškolním dětem se věnují učitelky mateřské školky.

Nedílnou součástí lázeňské péče je i pestré využití volného času. Program činností se sestavuje s ohledem na individuální a mentální možnosti dětí.

Děti se mohou seznámit se základy různých výtvarných technik jako je paličkování, batikování, práce na hrnčířském kruhu, drátkování, práce se dřevem, pečení perníčků.

Starší děti se rády podílejí na spoluvytváření zábavy pro mladší (různé akce pro děti). K těmto činnostem se rádi připojí i rodiče.

Především se snažíme, aby od nás děti odcházely s pocitem duševní i fyzické vyrovnanosti.

Zájmové činnosti

procházky po okolí
výlety
zájezdy
sportovní činnost
zábavné hry

promítání filmů
divadelní představení
koncerty, besídky
karnevaly
různé soutěže (oblíbených soutěží uvádíme např. Kufr, Doremi, Chcete být milionářem)
sportovní odpoledne
stolní hry – šachy, dáma, tenis

rukodělné práce
práce s hlínou
pletení
háčkování
vyrábění náramků z bavlnek a korálků
ubrousková technika

Hlavní kontakty

Naše webové stránky v současné době procházejí inovací a redakční úpravou. Děkujeme za pochopení.
© 2022 Státní léčebné lázně JANSKÉ LÁZNĚ, státní podnik, Česká republika. Všechna práva vyhrazena
Skip to content