(Janské Lázně, 18. 4. 2019)  Postupnou výměnu parních rozvodů za horkovodní včera slavnostně zahájila společnost ČEZ Teplárenská s ředitelem Státních léčebných lázní Janské Lázně Martinem Voženílkem přestřihnutím pásky. Stavební práce započaly koncem března. Celková investice je vyčíslena cca na 100 milionů korun.

Parovod je ve vlastnictví léčebných lázní a uvedená energetická firma jej má dlouhodobě pronajatý. Důvodem výměny, která má být hotová v roce 2020, je zastaralost parovodu a tepelné ztráty.
Kvůli změně topného média v celém městě musí rekonstrukcí projít i výměníkové stanice v objektech lázní. Jejich úprava bude zároveň modernizací rozvodů, z nichž některé jsou i třicet let staré,“ uvedl ředitel lázní Martin Voženílek s tím, že nové technologie přinesou úspory ve spotřebě tepla a zkvalitní služby ubytovaným klientům. „Součástí bude i datové propojení nových technologií a centralizace informací o chodu a stavu výměníků na pracoviště technického úseku,“ doplnil jej manažer technického úseku lázní Petr Janovec.

Oprava komunikací i centrální kuchyň

Rekonstrukce parovodu na horkovod přinese ještě jeden významný efekt, a tím je úprava komunikace probíhající Janskými Lázněmi. První se dočkají nové silnice obyvatelé a návštěvníci přijíždějící od Svobody nad Úpou po silnici III/2961 k Janskému Dvoru na náměstí v Janských Lázních. V příštím roce potom bude tento nový úsek propojen s opravenou částí silnice u dolní stanice lanovky Černohorský Express.
Této situace využijí Státní léčebné lázně v roce 2020 k provedení rozsáhlé rekonstrukce svého lázeňského stravovacího provozu. „Na přechod k vytápění horkou vodou musíme reagovat výměnou některých gastrotechnologií, které jsou v současné době závislé na dodávce páry. Zároveň plánujeme kuchyně sjednotit do jedné - v dětské léčebně Vesna. Přinese nám to velkou úsporu provozních nákladů, zásadní úsporu na energiích a samozřejmě modernizaci stravovacího zařízení,“ uvedl Petr Janovec. Dodal, že lázně nyní připravují zadání pro analýzu a zpracování projektu na tuto rozsáhlou akci. „Uskutečnění celého plánu a jeho naplnění bude záviset od vypsaných dotačních titulů, protože si budeme muset vyčlenit peníze na spolufinancování. O celé záležitosti budou klienti i návštěvníci Janských Lázní informováni,“ dodal ředitel Martin Voženílek.