Vojtova metoda

Cílem této rehabilitační metody je vyvolat či obnovit vrozené svalové vzorce, které umožňují kvalitní stoj a chůzi u klientů s dětskou mozkovou obrnou, po CMP a s jinými neurologickými onemocněními.

Tlakem na specifické body na těle je tělo stimulováno k určitým vrozeným pohybům. Kromě samovolné pohybové aktivity dochází současně k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, pravidelnému hlubokému dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému zlepšení mentální aktivity.

Rádi bychom Vás informovali, že v období od 04.06.-11.06. bude z technických důvodů uzavřeno Aquacentrum.

Zveme Vás na Zahájení lázeňské sezóny, které se koná v sobotu 3.6. 2023 od 10 hodin.

Skip to content