Vojtova metoda

Cílem této rehabilitační metody je vyvolat či obnovit vrozené svalové vzorce, které umožňují kvalitní stoj a chůzi u klientů s dětskou mozkovou obrnou, po CMP a s jinými neurologickými onemocněními.

Tlakem na specifické body na těle je tělo stimulováno k určitým vrozeným pohybům. Kromě samovolné pohybové aktivity dochází současně k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, pravidelnému hlubokému dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému zlepšení mentální aktivity.

Zveme Vás na zahájení lázeňské sezóny, které se koná v sobotu 1. 6. 2024.

Skip to content