Nácvik chůze

Individuální nebo skupinový nácvik chůze, zaměřený k naučení se používaní kompenzačních pomůcek, nebo obnovení mobility.

Skip to content