Nácvik chůze

Individuální nebo skupinový nácvik chůze, zaměřený k naučení se používaní kompenzačních pomůcek, nebo obnovení mobility.

Vážení hosté, z technických důvodů je parní sauna mimo provoz.

Skip to content