Laserová terapie

Při laserové terapii se využívá charakteristických vlastností laserového paprsku.

V závislosti na parametrech aplikovaného laseru dochází v ozářené tkáni k místnímu zvýšení teploty, k biochemickým reakcím na makromolekulární úrovni nebo k urychlení reparačních mechanismů. Je nutné zmínit také jeho výrazný protizánětlivý a analgetický efekt.

Skip to content