fbpx

Fyzioterapeuti z Janských Lázní a Szczawno-Zdrój se vzájemně inspirují

Fyzioterapeuti z Janských Lázní a Szczawno-Zdrój se vzájemně inspirují.
Ocenili možnosti vzdělávání, které se jim naskytly díky přeshraničnímu projektu.

(Janské Lázně, 2. 3. 2018) Memorandum o spolupráci v oblasti lázeňství na česko-polském příhraničí podepsali v úterý 27. 2. 2018 ředitel Státních léčebných lázní Janské Lázně Martin Voženílek a předseda představenstva polských Lázní Szczawno-Jedlina Paweł Skrzywanek. Stalo se tak na závěr společné konference v Janských Lázních, na které se potkali všichni účastníci mikroprojektu s názvem Výměna zkušeností v rehabilitaci v Janských Lázních a Szczawno-Zdrój, na který obdržela obě lázeňská zařízení finanční podporu z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Rehabilitační pracovníci z obou lázeňských zařízení tak završili rok trvající spolupráci, na základě které si při výměnných stážích vzájemně předávali své zkušenosti, sdíleli nové postupy řešení a poskytovali „know-how“. A také se učili jazyk svého souseda. Klíčovými tématy projektu byly rehabilitační a fyzioterapeutické postupy ve zdravotnickém zařízení na české a na polské straně.

„Jsem ráda, že jsem mohla zjistit, jak se pracuje v zahraničí. Byla to pro mě příležitost vyzkoušet si procedury, které u nás nemáme, například kryoterapii či hyperbarickou komoru, jedinou v Polsku,“ uvedla fyzioterapeutka Bianka, která pracuje v léčebně dospělých v Janských Lázních. Její kolega Jozef z dětské léčebny Vesna zase pochválil v lázních Szczawno-Jedlina přístroj Aquavibron: „Tahle aplikace byla výborná, byla to první věc, kterou jsme vůbec neznali.“ Bianka upřesnila podstatný rozdíl - polští kolegové se ve svých lázních soustředí především na prevenci, zatímco Janské Lázně jsou specifické svým zaměřením na léčebnou terapii při pohybových a neurologických onemocněních a výhodou je individuální fyzioterapie. Bianka i ostatní její kolegové oceňují možnosti vzdělávání, které jim díky projektu Janské Lázně poskytly. „Mým záměrem je i nadále se vzdělávat, obohacovat a rozvíjet, abych mohla kvalitně pomáhat klientům,“ dodala.

Polské účastníky projektu při stážích v Janských Lázních zaujaly moderní přístroje pro robotickou rehabilitaci v léčebně dospělých i v dětské léčebně Vesna. Právě zde si také mohli vyzkoušet Vojtovu metodu, díky které jsou lázně vyhlášené i ve světě.  „Vojtovu metodu známe ze školy a tedy jen teoreticky, nikdo z nás jsme osobní zkušenost z praxe v této metodě dosud neměli,“ uvedla polská fyzioterapeutka Beata. Úplnou novinkou pak pro ně v Janských Lázních byla například metoda MUDr. Smíška, oblíbená klienty při rehabilitaci zad a velkých kloubů.

Díky získaným zkušenostem mohou lázně na české a polské straně vyhodnotit potřebu stávající rehabilitační nabídky pro pacienty, rozšířit tak metody cvičení díky výměnným stážím a navrhnout nová vhodná školení pro rehabilitační pracovníky. Ti tak mohou povýšit a zatraktivnit nabídku procedur pro lázeňské hosty, ale hlavně dále obohatit své zkušenosti v oblasti rehabilitaci. Na konferenci v Janských Lázních padly první další možné okruhy spolupráce, na kterou se všichni účastníci moc těší.

Více informací poskytne: Zdenka Hanyšová Celá, komunikace s veřejností pro SLL Janské Lázně
Tel. +420 777 348 529, e-mail: hanysova@hanycom.cz

Skip to content