VŠE O LÉČBĚ

V Janských Lázních úspěšně léčíme nemoci pohybového aparátu, včetně stavů po úrazech a operacích, nervová a nervosvalová onemocnění, obrny a roztroušenou sklerózu. Výborných výsledků dosahujeme také v léčbě nemocí dýchacího ústrojí jako je astma, či stavů po operacích dýchacích cest. Dále léčíme poruchy látkové výměny a žláz s vnitřní sekrecí a stavy po ukončené léčbě různých typů onkologických onemocnění. Přírodními léčivými zdroji Janských Lázní jsou termální minerální voda a lokální podhorské klima, které jsou využívány v léčebné terapii. Nezanedbatelným faktorem zdárného léčení je také okolní příroda Krkonošského národního parku, poskytující našim klientů nepřeberné možnosti procházek a dalších aktivit

Základem léčby je individuální cvičení s fyzioterapeutem podle doporučení lékaře a aktuálního zdravotního stavu klienta. Využíváme komplexní certifikované metody jako reflexní lokomoci prof. Vojty, Kabatovu metodu PNF, Bobath koncept, basální podprogramy podle Čápové, SM-systém MUDr. Smíška, cvičení v závěsném systému Redcord, McKenzie metodu, analytické protahování a posilování podle svalového testu či vyšetření spasticity aj. Tyto metody doplňujeme specificky zaměřeným skupinovým cvičením a fyzikální terapií, jako je elektroléčba včetně elektrostimulace, magnetoterapie a fototerapie (laser, biolampa).

V našich lázních nabízíme nejmodernější přístrojovou a robotickou rehabilitaci. Přístroj Alter G je určený pro nácvik chůze s programovatelným odlehčením klienta spočívající v antigravitačním efektu, kdy odlehčená chůze evokuje chůzi po Měsíci. Přístroj LiteGait umožňuje nácvik chůze s nastavitelným odlehčením pomocní závěsného zařízení, kdy měřící senzory bezdrátově přenášejí data do tabletu k jejich analýze. Systém Ness L300 Plus reedukuje svalstvo dolní končetiny u klientů s její sníženou motorickou funkcí, např. po mozkových mrtvicích.

Do léčebného plánu zařazujeme masáže a vodoléčebné procedury (vanové koupele, plavání a cvičení v bazénech). K těmto procedurám v balneoprovozu využíváme termální minerální vodu z pramenů Janský a Černý. Složení a teplota vody mají výborné terapeutické účinky. Tímto přírodním léčivým zdrojem je také plněn rehabilitační bazén v lázeňském Aquacentru.

Dalšími léčebnými prostředky, se kterými pracujeme, jsou rašelinové zábaly, parafín, plynové injekce a kineziotaping (aplikace elastických pásek opatřených pryskyřicovým lepidlem, které mohou výrazně zlepšit rozsah pohybu, snížit bolest a otoky). Důraz klademe také na ergoterapii s nácvikem každodenních činností a logopedickou péči. V léčebně je k dispozici klinický logoped, psycholog a sociální pracovník. Naši klienti mají možnost čerpat z širokého spektra procedur předepsaných nebo doporučených lázeňským lékařem, ale také si mohou, podle svého zvážení, vybrat z volně prodejných procedur využívajících přírodního léčivého zdroje nebo prováděných zkušenými terapeuty a maséry.

Ubytování našim klientům nabízíme v lázeňských budovách, které „dýchají“ atmosférou lázeňského klidu a pohody. Většina lázeňských budov je v centru lázeňského města, ale vzhledem k poloze v malebném úzkém krkonošském údolí, je to i z těch nejvzdálenějších dependancí do centra lázní jen pár minut chůze. Téměř všechna zařízení v našich lázních jsou bezbariérová a přizpůsobená imobilním klientům.

V Lázních je klientům k dispozici zdravotně-sociální pracovník, který pomůže s řešením problémů, které vznikly v souvislosti s jejich onemocněním. Lázně umožňují též poskytování duchovních služeb ve speciální meditační místnosti, která je klientům volně přístupná. Duchovní služby jsou poskytovány dle individuální dohody s duchovními jednotlivých církví. Bližší informace a kontakty Vám sdělí na recepci.

V našich lázních poskytujeme tři typy lázeňské péče a záleží zejména na Vašem lékaři a zdravotní pojišťovně, který typ zvolí. Jednotlivé typy péče se liší způsobem proplácení zdravotní pojišťovnou, počtem procedur a odlišným režimem na oddělení. Léčba v rámci Odborného léčebného ústavu (OLÚ) se podobá nemocničnímu režimu, režim lázeňské péče je obecně volnější.

Komplexní lázeňská péče

Zdravotní pojišťovna hradí klientovi veškeré náklady na léčebnou a ošetřovatelskou péči, stravování a standardní ubytování. Klient si může připlatit za ubytování nad rámec standardní úrovně. Je-li ošetřujícím lékařem indikována doprava do lázní, pak zdravotní pojišťovna hradí též tuto dopravu. Je-li klientovi schválen zdravotní pojišťovnou i doprovod, pak tomuto doprovodu hradí standardní ubytování a stravu zdravotní pojišťovna. Doprovodem může být pouze dospělá osoba způsobilá k právním úkonům a musí být klientovi k dispozici a pomáhat mu po celou dobu jeho pobytu.
Po dobu komplexní lázeňské péče je klient uznán dočasně práce neschopným (nemusí tedy čerpat dovolenou).

Příspěvková lázeňská péče

Zdravotní pojišťovna hradí klientovi náklady na léčebnou a ošetřovatelskou péči. Stravování a ubytování a případný doprovod si klient hradí sám. Příspěvkovou lázeňskou péči může dle platné legislativy poskytnout výhradně registrované zdravotnické zařízení lůžkové péče a není možné ji rozdělit na dílčí části, není tedy možné ubytovat se mimo lázeňské objekty nebo na léčbu docházet z domova. Během příspěvkové léčebné péče není klient uznán dočasně práce neschopným (pracuje-li, musí si tedy po dobu pobytu čerpat např. dovolenou).

Léčebně rehabilitační péče v odborném léčebném ústavu (OLÚ)

Léčebnou rehabilitační péči doporučuje ošetřující lékař pacientům ve stádiu stabilizace nemoci, obvykle v průběhu hospitalizace klienta, tj. přímým překladem z lůžkových oddělení nemocnic. Případně ji navrhuje praktický lékař pacientům s chronickými potížemi pohybového aparátu nebo neurologickým onemocněním. V našem zařízení jsou však přednostně přijímáni klienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operacích.

Zdravotní pojišťovna hradí standardní náklady na léčebnou a ošetřovatelskou péči, standardní ubytování a stravování. Klient si může připlatit za ubytování nad rámec standardní úrovně. Je-li ošetřujícím lékařem indikována doprava do lázní, pak zdravotní pojišťovna hradí též tuto dopravu. Byl-li klientovi schválen zdravotní pojišťovnou doprovod, pak standardní ubytování a stravu doprovodu hradí zdravotní pojišťovna. Doprovodem může být pouze dospělá osoba způsobilá k právním úkonům a musí být klientovi k dispozici a pomáhat mu po celou dobu jeho pobytu.

Po dobu léčebné rehabilitační péče je klient uznán dočasně práce neschopným (nemusí tedy čerpat dovolenou).

Pro přijetí k léčbě v OLÚ musí být klient oběhově a metabolicky kompenzovaný, musí spolupracovat (dospělí klienti), musí být schopen zatížení intenzivní rehabilitační léčbou, nesmí mít nosokomiální infekce a je předpoklad zlepšení jeho klinického stavu rehabilitací.

Nabídku poskytovaných procedur lze rozdělit do několika základních oblastí.

 • Léčebná tělesná výchova – skupinové či individuální léčebné rehabilitační cvičení
 • Fyzikální terapie – využívá působení fyzikálních vlastností na lidský organismus
 • Balneoterapie – léčba založená na využití termální vody
 • Ergoterapie – nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy

Zde najdete přehled vybraných procedur.

Léčebná tělesná výchova

Individuální fyzioterapie

U indikovaných diagnostických skupin je nejdůležitější součástí léčebného plánu. Využívá všech základních metodik používaných v léčebné rehabilitaci – reflexní cvičení dle Vojty, proprioceptivní nervosvalová facilitace dle Kabata (PNF), metodika cvičení dle Mojžíšové, bazální posturální programy dle Jarmily Čápové, měkké techniky dle Lewitta, škola zad, McKenzie metoda, Bobath koncept, metoda Brunkow, UGUL – závěsné zařízení s individuálním přístupem ke klientovi, využití balančních ploch a míčů a cvičení s pružnými tahy.

Léčebná tělesná výchova – skupinová

Do skupin vybíráme klienty se stejnou či podobnou diagnózou, čímž docilujeme přiměřeného zatížení a ideální náplně cvičební jednotky. Využíváme zde např. SM-Systém MUDr. Smíška, senzomotoriku, dechová cvičení, školu zad apod. Skupinová chůze Provádíme nácvik kvalitnějšího chůzového stereotypu u mobilnějších klientů, skupiny jsou opět členěny podle jednotlivých diagnóz. U mobilních klientů je možno volit varianty individuálních procedur v celém léčebném plánu např. individuální chůze pomocí elektrického stimulátoru Bioness či WalkAide, chůze v závěsu v přístroji LiteGait, individuální dechová gymnastika, apod.

Skupinová chůze

Provádíme nácvik kvalitnějšího chůzového stereotypu u mobilnějších klientů, skupiny jsou opět členěny podle jednotlivých diagnóz. U mobilních klientů je možno volit varianty individuálních procedur v celém léčebném plánu např. individuální chůze pomocí elektrického stimulátoru Bioness či WalkAide, chůze v závěsu v přístroji LiteGait, individuální dechová gymnastika, apod.

K základním procedurám léčebné tělesné výchovy jsou dále předepisovány následující procedury:

 • AlterG – antigravitační trenažér pro nácvik chůze s odlehčením vyvinutý v NASA
 • Psychologická terapie
 • logopedická terapie
 • polohování
 • zábaly parafínové či peloidní
 • suché uhličité koupele
 • masáže klasické či lymfatické
 • Nordic Walking
 • rotoped
 • motomed
 • elektrický chodník
 • kineziotaping
 • konzultace se soc. pracovníkem

Fyzikální terapie

Fyzikální terapie je součást fyzioterapie, využívající různé formy fyzikálních energií k léčbě a prevenci poruch (jak strukturálních tak funkčních) převážně pohybového systému.

V rámci fyzikální terapie poskytujeme tyto procedury:

 • SIS – super indukční systém
 • motodlaha
 • bioptronová lampa
 • lymfoven
 • diadynamic
 • laser
 • magnetoterapie
 • Phyaction
 • stimulace el. proudy
 • ultrazvuk
 • VAS 07

Balneoterapie

Balneoterapie neboli vodoléčba je důležitou součástí léčebné péče, zmiňujeme se o ní podrobněji v této části. Balneoterapie v našich lázních je založena na využití termální minerální vody. Zdrojem je Janský a Černý pramen, který vyvěrá přímo pod budovou Lázeňský Dům. Touto léčivou vodou jsou napouštěny všechny bazény v areálu lázní a využívají ji veškeré vodoléčebné procedury.

K vodoléčebným procedurám náleží:

 • perličkové koupele
 • vířivé koupele
 • uhličité koupele
 • částečné vířivé lázně
 • skotské střiky
 • subaquální (podvodní) masáže
 • skupinové cvičení v bazénu

Bazén Lázeňský Dům

Původní historický bazén se nachází v přízemí Lázeňského Domu. Vedle velkého bazénu se nachází ještě malý bazén, sloužící pro cvičení ve vodě. Voda v malém bazénu je přihřívána z důvodu pobytu imobilních klientů.

Bazén Aquacentrum

Aquacentrum se nachází za Lázeňským Domem. Naši hosté mají pohodlný přístup do bazénu výtahem ze spojovací chodby mezi Lázeňským Domem a hotelem Terra nebo přímo z Obchodní ulice. Bazén má asymetrický tvar, jeho vodní plocha je cca 230 m², hloubka od 1,2 do 1,5m. Je zásobován termální vodou z léčivých pramenů Janského a Černého. Součástí bazénu jsou vodní atrakce jako vodní clona, protiproud, masážní a perličková lůžka a dvě vířivky, z nichž jedna je umístěna na venkovní terase.

Ergoterapie

Tato širokospektrá léčebná metoda činí neoddělitelnou součást lázeňských procedur. Ergoterapie je profese, která se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnávání. Usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti.
Individuální ergoterapii provádí diplomovaný ergoterapeut a postupuje individuálně a cíleně podle potřeb klienta. Soustředíme se na nácvik sebeobsluhy a přesunů samostatnosti při běžných denních činnostech za využití kompenzačních pomůcek. Dle možností klienta probíhá cílený nácvik nebo zdokonalení hrubé a jemné motoriky rukou, a to formou výtvarných a pracovních činností. Využíváme veškerých možných dostupných materiálů a postupů, upravených k potřebám klienta.
K dispozici máme i nejnovější robotický systém – Gloreha, který podporuje obnovu kloubní a funkční hybnosti ruky. Dále používáme interaktivní rehabilitační zařízení SUNBALL a HomeBalance.

Při skupinové ergoterapii využíváme výtvarných a pracovních činností. Používáme veškerých možných dostupných materiálů a postupů, upravených k potřebám klienta.

Dětská léčebna Vesna je jedním z největších léčebných a rehabilitačních zařízení v České republice, kde již řadu let úspěšně léčíme především děti s dětskou mozkovou obrnou a různými pohybovými onemocněními. Výborných výsledků dosahujeme také v léčbě nemocí dýchacího ústrojí jako je astma, opakované záněty dolních cest dýchacích a laryngitidy.

Dětská léčebna Vesna je umístěna v krásném, klidném přírodním prostředí, které propůjčuje léčebně vysloveně horský ráz. Výhodou dětské léčebny je umístění všech složek léčebné péče a ubytování v jednom objektu. Léčebna má sedm lůžkových oddělení, z nichž některá jsou plně zařízena pro příjem pacientů i s nejtěžšími poruchami hybnosti. Na každém oddělení je zajištěna sesterská péče a na odděleních pro imobilní pacienty pomáhají s péčí o dětské pacienty sanitáři. Je zde umístěna základní a mateřská škola, kino, tělocvična, herny, interiérové hřiště a venkovní hřiště s herními prvky. Součástí balneoprovozu je moderní termální bazén se zvedacím dnem a bazének pro batolata a inkontinentní děti. Bezbariérové řešení provozů a vnitřní vybavení poskytuje komfort i dětem na vozíčku. 

Pro ubytování pacientů především s nemocemi dýchacího ústrojí slouží lázeňská dependance Réva, která je vzdálena 5 minut chůze z lázeňského centra a 10-15minut chůze z léčebny Vesna.

V Lázních je klientům k dispozici zdravotně-sociální pracovník, který pomůže s řešením problémů, které vznikly v souvislosti s onemocněním dítěte. Lázně umožňují též poskytování duchovních služeb ve speciální meditační místnosti, která je klientům volně přístupná. Duchovní služby jsou poskytovány dle individuální dohody s duchovními jednotlivých církví. Bližší informace a kontakty Vám sdělí na recepci.

Léčebná terapie

Přírodními léčivými zdroji Janských Lázní je termální minerální voda a lokální podhorské klima, které jsou využívány v léčebné terapii. Nejdůležitější léčebnou složkou je individuální fyzioterapie s širokým spektrem léčebných postupů a metod. Využíváme komplexní certifikované metody jako je reflexní lokomoce podle prof. Vojty, Kabatova metoda PNF, Bobath koncept, bazální posturální programy (BPP) podle Čápové, sensomotorická stimulace, dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) podle prof. Koláře, cvičení v závěsném systému Redcord, SM-systém MUDr. Smíška.

Skupinové cvičení a terapie

Tyto metody jsou doplněny specificky zaměřeným skupinovým cvičením a fyzikální terapií jako je elektroléčba včetně elektrostimulace, magnetoterapie a fototerapie (laser, biolampa). Jsme vybaveni moderními rehabilitačními přístroji jako je unikátní vakuově kompresní přístroj Extremiter určený pro léčbu poruch prokrvení končetin, jejich váznoucího metabolismu a zhoršené trofiky. Důraz je kladen také na individuální ergoterapii s nácvikem každodenních činností a logopedickou péči.

Nabízíme široké spektrum léčebných procedur s použitím nejmodernějších přístrojů

Robotická rukavice Gloreha pro rehabilitaci ruky a prstů. Podporuje obnovu kloubní a funkční hybnosti ruky. Používá se u pacientů s neurologickými nebo posttraumatickými poškozeními.

BimeoPro pro intenzivní rehabilitaci horní končetiny s biofeedbackem. Umožňuje cvičení s podporou zdravé končetiny. Používá se u neurologických a posttraumatických pacientů.

Inowalk – tento nový robotický přístroj, který je na dětské léčebně Vesna v provozu od roku 2020, umožňuje pacientovi neschopnému stoje či chůze možnost zažít asistovaný a vedený pohyb ve vzpřímené pozici.

Meditutor – tento nový rehabilitační systém, který je na dětské léčebně Vesna v provozu od roku 2020, je určen pro rehabilitaci horní končetiny se zpětnou vazbou a vyznačuje se herně motivačním pojetím rehabilitace.

Nad rámec širokého spektra procedur předepsaných nebo doporučených lázeňským lékařem, si můžete vybrat též některé z volně prodejných procedur. Na vhodnost vybrané procedury pro Vaše dítě se prosím předem informujte u ošetřujícího lékaře v lázních. Volné termíny procedur Vám sdělí pracovníci časování procedur.

Každý měsíc se v dětské léčebně koná ortopedickoneurologické konsilium pod vedením lékařů z FN Motol. Každý týden k nám jezdí Protetika Hradec Králové, která pod vedením fyzioterapeuta zajišťuje protetické ortézy pro naše dětské pacienty.

V našich lázních poskytujeme dva typy lázeňské péče dětí a záleží na Vás, Vašem lékaři a zdravotní pojišťovně, který typ zvolíte. Jednotlivé typy péče se liší způsobem proplácení zdravotní pojišťovnou, počtem procedur a odlišným režimem na oddělení. Léčba v rámci Odborného léčebného ústavu (OLÚ) se podobá nemocničnímu režimu, režim lázeňské péče je obecně volnější.

Komplexní lázeňská péče

Dětská léčebna Vesna v Janských Lázních se specializuje na léčení dětí a dorostu do osmnácti let s ortopedickými a nervovými onemocněními, včetně dětské mozkové obrny, obrn způsobených poruchou centrálního nebo periferního nervového systému, svalových dystrofií, po úrazech a ortopedických operacích. Léčíme také stavy po onkologické léčbě, poruchy látkové výměny a žláz s vnitřní sekrecí, včetně léčby obezity. Výborných výsledků dosahujeme též v léčbě nemocí dýchacího ústrojí jako je astma, alergie či stavů po operacích dýchacích cest.

Zdravotní pojišťovna hradí dětem veškeré náklady na léčebnou a ošetřovatelskou péči, standardní stravování a ubytování. Klient si může připlatit za ubytování nad rámec standardní úrovně; počet nadstandardních pokojů v budově Vesna je však prozatím velmi omezený. Je-li dítěti schválen zdravotní pojišťovnou i doprovod, pak tomuto doprovodu hradí standardní ubytování a stravu zdravotní pojišťovna. Doprovodem může být pouze dospělá osoba způsobilá k právním úkonům a musí být dítěti k dispozici, pomáhat mu a vykonávat nad ním dozor po celou dobu jeho pobytu.

Léčebně rehabilitační péče v odborném léčebném ústavu (OLÚ)

Kromě lázeňské péče poskytujeme také lůžkovou rehabilitační péči v rámci Odborného léčebného ústavu (OLÚ). Cílem rehabilitace, poskytované v odborné léčebně, je obnovit maximální funkční zdatnost klienta a péče může bezprostředně navázat na akutní lůžkovou léčbu.

Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně vystavuje na základě doporučení buď praktický lékař, u kterého je pacient registrovaný, v případě překladu ošetřující lékař oddělení nemocnice. Tato rehabilitační péče nepodléhá indikačnímu seznamu pro lázeňská zařízení a nevztahují se na ní tedy žádná omezení, která vyplývají pro lázeňskou péči. Délku pobytu určuje ošetřující lékař v léčebně.

Zdravotní pojišťovna hradí dítěti standardní náklady na léčebnou a ošetřovatelskou péči, standardní stravování a ubytování. Je-li ošetřujícím lékařem indikována doprava do lázní, pak zdravotní pojišťovna hradí též tuto dopravu. Byl-li dítěti schválen zdravotní pojišťovnou doprovod, pak standardní ubytování a stravu doprovodu hradí zdravotní pojišťovna. Doprovodem může být pouze dospělá osoba způsobilá k právním úkonům a musí být klientovi k dispozici, pomáhat mu a vykonávat nad ním dozor po celou dobu jeho pobytu.

NOVINKA

Neurorehabilitace pacientů s DMO v dětské léčebně Vesna

Program je určen pro dětské pacienty do 18 let věku s diagnózou dětské mozkové obrny, které mají vyřízen návrh na léčebně rehabilitační péči v odborném léčebném ústavu (OLÚ).

Předmětem tohoto programu je komplexní intenzivní zdravotní péče v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie a klinická psychologie poskytovaná celkově v minimálním rozsahu 4 hodiny denně. Více…

Nabídku námi poskytovaných procedur lze rozdělit do několika základních oblastí.

 • Léčebná tělesná výchova – skupinové či individuální léčebné rehabilitační cvičení
 • Přístrojová a robotická rehabilitace – individuální rehabilitace s využitím nejmodernějších technologií
 • Fyzikální terapie – využívá působení fyzikálních vlastností na lidský organismus
 • Balneoterapie – léčba založená na využití termální vody
 • Ergoterapie – nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
 • Respirační terapie – procedury převážně pro děti s respiračními onemocněními

Zde najdete přehled vybraných procedur.

Léčebná tělesná výchova

Léčebná tělesná výchova – individuální

Je základní procedurou, hlavní metodou je Vojtova reflexní lokomoce, Bobath koncept, metoda Schrothové, sensomotorika dle Jandy a Vávrové, Kabatovská stimulace, mobilizace, měkké techniky, míčkování, atd. Při terapii využíváme míče, Bobath válce, balanční plošiny, TerapiMaster, posturomed, propriomed, motomed, elektrické chodníky, therabandy, apod.

Délka trvání procedury je 30 min./1x denně, u indikovaných pacientů i 2x denně.

Léčebná tělesná výchova – skupinová

Skupiny jsou sestavovány dle jednotlivých diagnóz a věku pacientů, např. pro správné držení těla, pro vozíčkáře, respirační cvičení, SM-systém, předškolní děti, školní děti apod.

Polohování

Účelem terapie je uložení pacienta do určených poloh a tím dosažení protažení měkkých tkání s cílem zvětšit rozsah pohybu. Jedná se o ovlivnění již vzniklých kontraktur nebo deformit. Využíváme různé pomůcky, jako např. klíny, válce, polštáře, vertikalizátory, polohovací stojany a stoly, apod..

Hipoterapie

Léčebná rehabilitace na koních. Pohyb koně učí přirozeným způsobem dítě koordinaci pohybů a reakcí. Využívá se typického chůzového mechanismu kroku koně a účinků pružnosti hřbetu, přenosu sensomotorických impulsů na sedícího nebo ležícího pacienta. Terapii provádí školení fyzioterapeuti za pomoci hipologa a asistentů. Kromě ovlivnění motoriky jezdce působí hipoterapie výrazně na psychiku.
Terapie se koná 1x týdně od května do října, za každého počasí. Hipoterapie probíhá v jízdárně ve Svobodě nad Úpou, kde je možnost jezdit venku i v hale.

Přístrojová a robotická rehabilitace

Innowalk Pro Small

Robotický přístroj pro pasivní pohybovou terapii dolních končetin a trenažér pro horní končetiny. Asistovaný pohyb ve vzpřímené pozici stimuluje motorické funkce a umožňuje bezpečný pohyb.

Medi Tutor

Herně motivační systém se zpětnou vazbou je určen pacientům s pohybovou dysfunkcí hlavy, trupu, horních a dolních končetin.

Senzomotorická rukavice Gloreha

Robotický systém pro rehabilitaci ruky a prstů, který podporuje obnovu kloubní a funkční hybnosti ruky. Lehká a komfortní rukavice umožňuje intenzivní a stimulující neuromotorickou terapii klientů s neurologickými nebo posttraumatickými poškozeními. Pasivní cvičení lze kombinovat s aktivním funkčním cvičením.

Fyzikální terapie

Termoterapie

Jedná se o předehřátí rašelinovými nosiči ve vodní lázni při teplotě vody 55°C. Indikujeme je před cvičením, polohováním, vytahováním zkrácených svalů, šlach a facií pro jejich myorelaxační, analgetický a antispastický účinek.

Elektroléčba

Používáme celé spektrum elektroanalgetických a léčebných metod.

Diadynamické proudy

U úrazových a bolestivých stavů a otoků.

Interferenční proudy

Působící přímo na svaly, nervy a látkovou výměnu buněk. Zlepšující trofiku. Používají se více u chronických stavů.

Träbertovy proudy

Mají výrazný analgetický a hyperemizační a relaxační účinek. Aplikuje se u stavů po úrazech, u ortopedických indikací, kde může dosáhnout protibolestivého účinku.

TENS (transkutánní elektroneurostimulace)

Využíváme k elektrogymnastice ochablých svalů před cvičením. Je to symptomatická terapie akutních a chronických stavů známé etiologie, neuralgie, fantomové bolesti, bolesti u nádorových onemocnění, u neztišitelných jednodušších a složitějších analgezií.

Elektrostimulace

Dráždění příčně pruhovaných svalů s úplnou nebo částečnou denervací. Využíváme u postoperačních a posttraumatických stavů.

Magnetoterapie

Její působení je vazodilatační, analgetické, protizánětlivé, protiedémové. Má myorelaxační, spasmolytické účinky, zrychluje hojení kostí a umělých tkání. Využíváme především u pacientů se DMO, myopatií, skolioz a u poúrazových stavů.

Bioptronová lampa (biolampa)

Účinný zdroj léčebného polarizovaného světla, pracujícího na principu polarizace světla. Biolampa má širokou oblast použití např. aplikace na pooperační jizvy, na staré jizvy, včetně koloidních. Pozitivní výsledky i při léčbě popálenin, dekubitů a u ekzémů.

VAS 07

Terapie pro distanční elektroléčbu s využitím bezkontaktní hloubkové aplikace elektrických proudů prostřednictvím magnetické indukce.

Lokální kryoterapie

Chladová parní terapie pomocí tekutého dusíku. Využívá se k léčbě pohybového aparátu, zmírňuje bolesti, snižuje zánětlivý proces a svalové napětí. Používá se i k léčbě popálenin.

EXTREMITER

Vakuově-kompresní terapie (VCT), jejímž cílem je příznivé ovlivňování organických i funkčních poruch periferního prokrvení, váznoucího metabolismu a zhoršené trofiky končetin vaskulární, post-traumatické, systémové (zvl. diabetické), neurocirkulační, degenerativní i zátěžové etiologie.

Bemer

Tento přístroj napomáhá ke stimulaci cévní reaktivity malých a nejmenších krevních cév. Pomocí terapie se zdokonaluje mikrocirkulace.

Masáže

Klasická masáž – odstraňuje ztuhlost, zkrácení a bolestivost svalstva. Napomáhá lepšímu prokrvení svalového a vazivového aparátu a posílení organismu.
Vazivová masáž – odstraňuje reflexně změny ve tkáních. Působí především na úrovni nervové.
Tlaková masáž – na ošetření pooperačních a popáleninových jizev.

Balneoterapie

Balneoterapie patří sice svou náplní k procedurám fyzikální terapie, ale vzhledem k její důležitosti v rámci naší léčebné péče, zmiňujeme se o ní podrobněji v této části.

Vodoléčba

Vířivá koupel – vanová koupel o teplotě 34° – 37°C, ze dna vany probublává stlačený vzduch.
Perličková koupel – ze dna vany jemně probublává stlačený vzduch, který stoupá k povrchu a na kůži působí jemně masážně. Má zklidňující a uvolňující účinek.

Plavání v bazénu

Bazén je opatřen posuvným dnem od 0,30 cm do 150 cm, podle schopností pacientů je dno nastavováno do požadované výšky. Využívají se termální prameny Janský a Černý o teplotě 27°C. Bazén je vybaven recirkulační úpravou vody za stálého chlorování. Voda v bazénu je průběžně obměňována, Teplota vody v bazénu je regulována počítačovým programem na teplotu 29°- 31°C.

Malý bazén

Plavání v malém bazénu napomáhá v psychomotorickém vývoji batolat, kojenců i starších dětí. Má kladný vliv na zdraví, otužování, dýchání, podpůrný aparát, trávení a spánek dítěte. Dochází k všestrannému posilování svalstva celého těla.
Je určen kojencům, batolatům a inkontinentním pacientům. Teplota vody je přihřívána na 33°C – 35°C.

Oba dva bazény jsou vybaveny novými zvedacími zařízeními pro imobilní pacienty.

Podvodní masáž

Jde o masáž určené oblasti těla, která je v době masáže ponořena pod vodou. Masáž je prováděna proudem vody z hadice.

Ergoterapie

Tato širokospektrá léčebná metoda činí neoddělitelnou součást lázeňských procedur. Ergoterapii provádí diplomovaný ergoterapeut a postupuje individuálně a cíleně podle potřeb pacienta.

Soustředíme se na nácvik sebeobsluhy a přesunů (vozíčkářů) samostatnosti při běžných denních činnostech za využití kompenzačních pomůcek. Dle možností pacienta probíhá cílený nácvik nebo zdokonalení hrubé a jemné motoriky rukou, případně nohou, a to formou výtvarných a pracovních činností. Využíváme veškerých možných dostupných materiálů a postupů, upravených k potřebám pacienta.
Probíhá jako individuální nebo skupinová ergoterapie, dle věku a schopností pacienta.

Snoezelen terapie

Tato terapie je v provozu od roku 2020, v nově zrekonstruované místnosti na 6.patře dětské léčebny Vesna. Jedná se o speciálně upravenou místnost se světelnými a zvukovými prvky pro děti s vývojovými poruchami, s mentálním a tělesným postižením a s poruchou autistického spektra.

Respirační terapie

Inhalace (individuální)

Využívá se minerální vody Vincentka, která zlepšuje funkci sliznic dýchacích cest, působí protizánětlivě, zkapalňuje hlen a usnadňuje vykašlávání.

Dechová cvičení, jóga

Různé techniky dechové rehabilitace, využíváme u respiračních onemocnění. Učíme správné dýchání nosem, dochází zde k fyziologickému dráždění nosní sliznice. Další fází je spojení pravidelného dýchání s pohybem nebo vědomou relaxací. Využíváme také míčkování hrudníku a obličeje a masáže.

Hra na flétnu

Je nedílnou součástí respiračního programu.

Sauna

Kombinace suchého a horkého prostředí a následným prudkým zchlazením ve vodě. Zlepšuje odolnost organizmu proti virovým onemocněním, cirkulaci krve a celkovou tělesnou kondici.

Klimatoterapie

Pobyt v krásném horském prostředí.

Hlavní kontakty

Naše webové stránky v současné době procházejí inovací a redakční úpravou. Děkujeme za pochopení.
© 2022 Státní léčebné lázně JANSKÉ LÁZNĚ, státní podnik, Česká republika. Všechna práva vyhrazena
Skip to content