Léčba dospělých - Janské Lázně

LÉČBA DOSPĚLÝCH

Nabídku samopláteckých pobytů najdete ZDE.

O léčbě

Léčba v Janských Lázních

Přírodními léčivými zdroji Janských Lázní je termální minerální voda a lokální podhorské klima, které jsou využívány v léčebné terapii.

Nezanedbatelným faktorem zdárného léčení je také okolní příroda Krkonošského národního parku, poskytující našim klientů nepřeberné možnosti procházek a dalších aktivit.

Základem léčby je individuální cvičení s fyzioterapeutem podle doporučení lékaře a aktuálního zdravotního stavu klienta.

Využíváme komplexní certifikované metody

Využíváme komplexní certifikované metodyjako reflexní lokomoci prof. Vojty, Kabatovu metodu PNF, Bobath koncept, basální podprogramy podle Čápové, SM-systém MUDr. Smíška, cvičení v závěsném systému Redcord, McKenzie metodu, analytické protahování a posilování podle svalového testu či vyšetření spasticity aj.

Tyto metody doplňujeme specificky zaměřeným skupinovým cvičením a fyzikální terapií, jako je elektroléčba včetně elektrostimulace, magnetoterapie a fototerapie (laser, biolampa).

Důraz klademe také na ergoterapii s nácvikem každodenních činností a logopedickou péči.

Nejmodernější a robotická rehabilitace

V naší léčebně nabízíme nejmodernější přístrojovou a robotickou rehabilitaci.

Přístroj Alter G určený pro nácvik chůze s programovatelným odlehčením klienta spočívající v antigravitačním efektu, kdy odlehčená chůze evokuje chůzi po Měsíci.

Přístroj LiteGait umožňuje nácvik chůze s nastavitelným odlehčením pomocní závěsného zařízení, kdy měřící senzory bezdrátově přenášejí data do tabletu k jejich analýze.

Systém Ness L300 Plus reedukuje svalstvodolní končetiny u pacientů s její sníženou motorickou funkcí, např. po mozkových mrtvicích.

Masáže a vodoléčebné procedury

Do léčebného plánu zařazujeme masáže a vodoléčebné procedury (vanové koupele, plavání a cvičení v bazénech).

K těmto procedurám v balneoprovozu využíváme termální minerální vodu z pramenů Janův a Černý. Složení a teplota vody mají výborné terapeutické účinky.

Tímto přírodním léčivým zdrojem je také plněn rehabilitační bazén v lázeňském Aquacentru.

Další léčebné prostředky

Dalšími léčebnými prostředky, se kterými pracujeme, jsou rašelinové zábaly, parafín, plynové injekce a kineziotaping (aplikace elastických pásek opatřených pryskyřicovým lepidlem, které mohou výrazně zlepšit rozsah pohybu, snížit bolest a otoky).

V léčebně je k dispozici také klinický logoped, psycholog a sociální pracovník.

Široké spektrum procedur

Naši klienti mají možnost čerpat z širokého spektra procedur předepsaných nebo doporučených lázeňským lékařem, ale také si mohou, podle svého zvážení, vybrat z volně prodejných procedur využívajících přírodního léčivého zdroje nebo prováděných zkušenými terapeuty a maséry.

Klidné ubytování v příjemném prostředí lázní

Ubytování našim klientům nabízíme v lázeňských budovách, které „dýchají“ atmosférou lázeňského klidu a pohody.

Většina lázeňských budov je v centru lázeňského města, ale vzhledem k poloze v malebném úzkém krkonošském údolí, je to i z těch nejvzdálenějších dependancí do centra lázní jen pár minut chůze.

Téměř všechna zařízení v našich lázních jsou bezbariérová a přizpůsobená imobilním klientům.

Úspěšně léčíme nemoci

V Janských Lázních úspěšně léčíme nemoci pohybového aparátu, včetně stavů po úrazech a operacích, nervová a nervosvalová onemocnění, obrny a roztroušenou sklerózu.

Výborných výsledků dosahujeme také v léčbě nemocí dýchacího ústrojí jako je astma, či stavů po operacích dýchacích cest.

Dále léčíme poruchy látkové výměny a žláz s vnitřní sekrecí a stavy po ukončené léčbě různých typů onkologických onemocnění.

Poskytovaná péče

Kromě lázeňské péče poskytujeme také lůžkovou rehabilitační péči v rámci Odborného léčebného ústavu (OLÚ).

Cílem rehabilitace, poskytované v odborné léčebně, je obnovit maximální funkční zdatnost klienta.

Délka pobytu se může více přizpůsobit jeho zdravotnímu stavu. Mohou ho absolvovat i pacienti, kteří se kvůli závažnosti zdravotního stavu nedostanou do lázní.

Typy lázeňská péče

V našich lázních poskytujeme tři typy lázeňské péče a záleží na Vás, vašem lékaři a zdravotní pojišťovně, který typ zvolíte.

Jednotlivé typy péče se liší způsobem proplácení zdravotní pojišťovnou.

Komplexní léčba

Náklady na léčení

Zdravotní pojišťovna hradí veškeré náklady na léčení, stravování a ubytování

Získání komplexní péče

Pro získání komplexní lázeňské péče požádejte svého ošetřujícího lékaře o vystavení Návrhu na lázeňskou péči, který nám bude zaslán po potvrzení revizním lékařem vaší zdravotní pojišťovnou.

Termín nástupu

Nástupní termín, který vám určíme, je závazný a může být změněn pouze ze závažných důvodů. Komplexní léčbu s l. pořadím naléhavosti musíte nastoupit nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, s II. pořadím naléhavosti do tří měsíců od data jeho vystavení.

Důležité informace

Za důležité považujeme popis pohybových možností pacienta a informaci, zda používá protetickou pomůcku jako berle, chodítko či invalidní vozík. Tyto informace slouží při rozhodování o ubytování pacienta (vzdálenost od rehabilitačních provozů, členitost terénu).

Příspěvková léčba

Náklady na léčení

Zdravotní pojišťovna hradí pouze náklady na léčení, což znamená, že ubytování a stravování si hradíte z vlastních prostředků.

Získání příspěvkové léčby

Požádejte svého ošetřujícího lékaře o vystavení Návrhu na lázeňskou péči, po jehož schválení revizním lékařem vaší zdravotní pojišťovny nám jej zašlete spolu se svými požadavky na kvalitu ubytování naší přijímací kanceláři. Ta vám písemně potvrdí vaše požadavky a zašle podrobnější informace k lázeňskému pobytu.

Termín nástupu

Příspěvkovou lázeňskou péči musíte nastoupit nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu na lázeňskou péči.

Důležité informace

Za důležité považujeme popis pohybových možností pacienta a informaci, zda používá protetickou pomůcku jako berle, chodítko či invalidní vozík. Tyto informace slouží při rozhodování o ubytování pacienta (vzdálenost od rehabilitačních provozů, členitost terénu).

Samoplátecká léčba

Náklady na léčení

Veškeré náklady si hradíte sami.

Získání samoplátecké léčby

Samopláteckou lázeňskou péči si u nás objednejte přímo přes naši webovou stránku v části LÉČEBNÉ BALÍČKY či WELLNESS BALÍČKY nebo emailem, kde uvedete své požadavky na termín lázeňské péče, délku pobytu, standart ubytování a stravování.

Vaši objednávku písemně potvrdíme a zároveň Vám podáme bližší informace k pobytu v našich lázních.

Dále nabízíme

Spolupracujeme s firmami, sportovními kluby či školami, kterým jsme schopni sestavit relaxační či léčebný pobyt na míru.

Nabízíme možnost pronájmu Altánu a Kolonády k pořádání svatebních obřadů a hostin.

OLÚ - Léčebně rehabilitační péče pro dospělé

Cílem této péče je obnovení maximální funkční zdatnosti pacienta a může být poskytována:

1. pacientům ve stádiu stabilizace nemoci, tj. přímým překladem z lůžkových odd. nemocni zejména u těchto diagnóz:

 • stavy po CMP po odeznění akutního stadia nemoci
 • stavy po úrazech, operacích a dlouhodobé imobilizaci
 • poruchy hybnosti /plegie, parézy/ nejrůznějšího původu
 • stavy po totálních endoprotézách kloubů a osteosyntézách
 • stavy po operacích na páteři /spondylochirurgické výkony/
 • dekompenzované stavy chronických onemocnění páteře a kloubů

2. pacientům s chronickými potížemi pohybového aparátu nebo neurologickým onemocněním:

 • neúspěšně ambulantně léčeným s uvedením, jak ambulantní RHB probíhala (léčebné postupy)
 • jako jsou dekompenzovaní revmatici, vertebropati, dekompenzovaná chronická kořenová dráždění bez indikace k operaci i jiná dekompenzovaná neurologická onemocnění apod.

Důležitá informace pro pacienty OLÚ

Prosíme pacienty nastupující do Odborného léčebného ústavu na rehabilitační lůžko, aby si s sebou v den nástupu přivezli seznam aktuální medikace (léků, které aktuálně užíváte) ne starší než 10 dní s přesným dávkováním léků, který bude potvrzen praktickým či odborným lékařem včetně data a razítka příslušného lékaře. Z důvodu bezpečnosti pacientů nebudou pacienti bez tohoto potvrzení přijati k léčbě.

Návrhová činnost

Návrh vystavuje buď ošetřující lékař v nemocnici nebo praktický lékař/praktický lékař pro děti a dorost (PL/PLDD)na základě doporučení specialisty (ortoped, RHB lékař, neurolog, chirurg atd.)

 • vyplněný formulář zašle ošetřující lékař nemocnice nebo PL/PLDD na zdravotní pojišťovnu ke schválení revizním lékařem
 • u hospitalizovaných pacientů se nemusí čekat na doručení schválení, stačí pouze informovat pojišťovnu! Pacient musí nastoupit nejpozději 10 dní po propuštění z nemocnice
 • v indikovaných případech je možné schválit i doprovod (zejména u dětí)

Rehabilitační léčba - důležité info

Náklady na léčení

Zdravotní pojišťovna hradí veškeré náklady na léčení, ošetřovatelskou péči, stravování a ubytování. Nehradí dopravu do našeho zařízení a zpět, pokud není indikována ošetřujícím lékařem.

Získání rehabilitační péče

Pro získání lůžkové rehabilitační péče požádejte svého ošetřujícího lékaře o vystavení Návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, který nám bude zaslán po potvrzení revizním lékařem vaší zdravotní pojišťovnou.

Termín nástupu

Typ pobytu I musí pacient nastoupit do 10 dnů od propuštění z nemocnice, typ II musí pacient nastoupit do 1 měsíce, typ III musí pacient nastoupit do 3 měsíců od data vypsání návrhu. Nástupní termín, který vám určíme, je závazný a může být změněn pouze ze závažných důvodů po předchozí domluvě. Termín nelze rezervovat.

Důležité informace

Za důležité považujeme popis pohybových možností pacienta a informaci, zda používá protetickou pomůcku jako berle, chodítko či invalidní vozík. Tyto informace slouží při rozhodování o ubytování pacienta (vzdálenost od rehabilitačních provozů, členitost terénu).

Ubytování

Hlavní dvě lázeňské budovy sloužící pro ubytování dospělých klientů LÁZEŇSKÝ DŮM a JANSKÝ DVŮR se nacházejí v centru Janských Lázní na Náměstí Svobody, kde je rovněž lázeňský hotel TERRA*** Superior.

V těsné blízkosti centra jsou potom další dependance ČECHIE, BELLEVUE a EVROPA; dependance RÉVA a SLOVAN jsou potom v pohodlně dochozí vzdálenosti od centra.

Pokoje jsou vybaveny barevným TV-SAT, ledničkou, příručním trezorem a telefonem. Pro pacienty zdravotních pojišťoven je toto vybavení nadstandardní za příplatek.

Poloha

Lázeňský Dům se nachází v centru.

Ubytování

Počet lůžek: 55

 • 23 dvoulůžkových pokojů se sprchou a WC
 • čtyři dvoulůžkové pokoje bez příslušenství
 • jeden jednolůžkový pokoj bez příslušenství

Vybavení

 • sociální zařízení jsou na oddělení

V budově je centrální balneoprovoz, rehabilitační oddělení, elektroléčba, ordinace lékařů, RTG a biochemická laboratoř, jídelna.

Poloha

Janský Dvůr se nachází v lázeňském centru.

Ubytování

Počet lůžek: 107

 • pět jednolůžkových pokojů se sprchou a WC
 • 10 dvoulůžkových pokojů bez příslušenství
 • 41 dvoulůžkových pokojů se sprchou a WC

Vybavení

V objektu je centrální přijímací kancelář, recepce s nepřetržitou službou, ordinace lékařů a jídelny.

Veškerá zařízení jsou řešena bezbariérově, jsou přístupná těžce hybným pacientům i pacientům na invalidních vozících. Zajištěna je stálá sesterská a lékařská služba. Lázeňské budovy Lázeňský Dům a Janský Dvůr jsou propojeny spojovací chodbou. V obou budovách se nachází několik výtahů.

Poloha

Lázeňský hotel TERRA*** Superior se nachází v lázeňském centru. Budova je propojena spojovací chodbou s Lázeňským Domem, Aquacentrem a Fitness centrem.

Ubytování

Počet lůžek: 57

 • dvě apartmá (kategorie Lotus)
 • moderní dvoulůžkové (20 pokojů) a jednolůžkové pokoje (13 pokojů) s koupelnou se sprchou s tropickým deštěm a WC (2 pokoje s příslušenstvím jsou plně bezbariérové pro imobilní klienty)

Stravování

Klienti hotelu Terra se stravují v hotelové jídelně v 1. poschodí hotelu Terra.

Procedury

Probíhají v Lázeňském Domě a Janském Dvoře.

Poloha

Lázeňská dependance Čechie se nachází v centru lázeňské oblasti, za secesní Kolonádou.

Ubytování

Počet lůžek: 23

 • 9 dvoulůžkových pokojů s koupelnou, sprchou a WC společnými vždy pro dva pokoje
 • 5 jednolůžkových pokojů bez příslušenství

Vybavení

 • sociální zařízení jsou na poschodí
 • budova je jednoposchoďová, bez výtahů
 • v objektu jsou na poschodích čajové kuchyňky

Stravování

Klienti lázní se stravují v centrální jídelně Centrum, která je od penzionu vzdálena cca 3 min.

Procedury

Probíhají v Lázeňském Domě a Janském Dvoře od penzionu vzdálených cca 3 min.

Poloha

Lázeňská dependance BELLEVUE je vzdálena cca 5 min od lázeňského centra po hlavní komunikaci.

Ubytování

Počet lůžek: 21

 • dva jednolůžkové pokoje se sprchou, WC a balkónem
 • jeden jednolůžkový pokoj bez sociálního zařízení
 • ostatních devět pokojů je dvoulůžkových bez příslušenství

Vybavení

 • sociální zařízení jsou na poschodích

Stravování

Klienti lázní se stravují v centrální jídelně Centrum.

Procedury

Probíhají v Lázeňském Domě a Janském Dvoře.

Poloha

Lázeňská dependance EVROPA se nachází cca 5 min od lázeňského centra po hlavní komunikaci.

Ubytování

Počet lůžek: 57

 • šest dvoulůžkových pokojů se sprchou a WC
 • 27 jednolůžkových pokojů se sprchou a WC
 • devět jednolůžkových pokojů pouze se sprchou
 • devět jednolůžkových pokojů bez příslušenství

Vybavení

 • v jednotlivých poschodích jsou čajové kuchyňky
 • sociální zařízení jsou na poschodích
 • v budově je k dispozici výtah

Stravování

Klienti lázní se stravují v centrální jídelně Centrum.

Procedury

Probíhají v Lázeňském Domě a Janském Dvoře.

Poloha

Lázeňská dependance RÉVA se nachází mimo lázeňské centrum ve vzdálenosti cca 7 min.

Ubytování

Počet lůžek: 77

 • devět jednolůžkových pokojů se sprchou a WC
 • 34 dvoulůžkových pokojů se sprchou a WC

Vybavení

 • na poschodích jsou čajové kuchyňky
 • v budově je k dispozici výtah

Stravování

Klienti lázní se stravují v centrální jídelně Centrum.

Procedury

Probíhají v Lázeňském Domě a Janském Dvoře.

Poloha

Lázeňská dependance SLOVAN se nachází mimo lázeňské centrum ve vzdálenosti cca 7 min. vedle dependance Réva.

Ubytování

19 lůžek – 1x třílůžkový pokoj se sprchou a WC, 5x dvoulůžkový pokoj bez příslušenství, 6x jednolůžkový pokoj bez příslušenství

Vybavení

 • sociální zařízení jsou na poschodí
 • budova je jednopatrová, bez výtahů

Stravování

Klienti lázní se stravují v centrální jídelně Centrum.

Procedury

Probíhají v Lázeňském Domě a Janském Dvoře.

Stravování

Strava pro pacienty se připravuje dle lázeňského dietního systému.

Informace pro klienty

Všichni nastupující pacienti při prvním příchodu na jídlo předkládají servírce kartičku se jménem a dietou určenou lékařem. Servírka informuje o časovém rozvrhu vydávání stravy a přiřazuje místo v jídelně.

Strava je podávaná 3x denně. Snídaně, oběd a večeře možnost výběru ze 2 jídel; k obědům a večeřím jsou podávána teplá jídla, studené večeře se podávají ve čtvrtek a neděli. Příprava je prováděna v centrální kuchyni v suterénu jídelny Centrum. Odsud se rozváží na jednotlivé kuchyňky. Kuchyně i jednotlivé kuchyňky odpovídají hygienickým předpisům. Stravování probíhá v Janském Dvoře, v Lázeňském Domě pro klienty ubytované na 2. patře Lázeňského Domu a v centrální jídelně Centrum.

Nutriční terapeutky jsou k dispozici denně pondělí až pátek v salonku č. II v centrální jídelně Centrum. V průběhu týdne navštěvuje nutriční terapeutka během obědů jídelny v Lázeňském Domě a v Janském Dvoře.

Dietní systém pro pacienty nabízí:

(systém je platný a aktualizovaný od 1. 1. 2019 a týká se pouze Léčebny dospělých)

Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. pro Vás připravují stravu dle mnoha léčebných diet. Základní dieta a veškeré speciální diety, jsou-li předepsány lékařem, jsou pro Vás připravovány bez příplatku (neplatí pro doprovody). Speciální dietu, kterou Vám lékař nepředepsal, Vám rádi připravíme za příplatek. Základní diety jsou připravovány automaticky. V případě, že máte předepsánu či požadujete speciální dietu, prosíme, kontaktujte nutriční terapeutku.

Základní diety

Dieta č. 3 (Racionální)

Podává se pacientům, u kterých není potřeba žádného dietního omezení, tzn. jsou schopni přijímat normální stravu. Většinou se jedná o pacienty s onemocněním pohybového aparátu, po úrazech a pacienty s respiračním onemocněním, tzn. ve všech případech, kde není léčen trávicí trakt, nebo léčena metabolická funkce organismu. Klienti se základní dietou, tzn. bez dietního omezení, mají možnost výběru ze dvou menu.

Dieta č. 4,2 (Šetřící s omezením tuků)

Podává se pacientům, u kterých odeznívá akutní stadium onemocnění slinivky břišní a při onemocnění jater, žlučníku, či v období rekonvalescence žloutenky. Dieta je plnohodnotná, lehce stravitelná, dlouhodobě uživatelná, má snížený obsah tuku, proto má také mírně protisklerotický charakter. Dietu lze zároveň použít při funkční žaludeční dyspepsii, chronické gastritidě, vředové chorobě žaludku a dvanáctníku, při chronických chorobách jater, zánětu tlustého střeva v klidovém období bez průjmu, vleklé pankreatitidě a v pozdějším stadiu po prodělaném infarktu myokardu.

Dieta č. 8 (Redukční)

Podává se pacientům, kteří trpí obezitou. Ze stravy jsou vyloučeny potraviny, které obsahují volné koncentrované cukry (cukr, med, čokoláda, atd.), omezují se dávky potravin, které obsahují škrob ve formě polysacharidů (mouka, knedlíky, ovesné vločky, krupice, atd.). Dále jsou ze stravy cíleně vyloučeny volné tuky a omezen musí být také příjem potravin obsahujících tzv. skryté tuky. Hlavní jídlo se podává bez polévky, protože polévky podporují chuť k jídlu a představují zvýšení denního množství přijaté energie.

Dieta č. 9 (Diabetická)

Je určena pacientům s onemocněním diabetes mellitus. Strava má být plnohodnotná, pestrá. Mělo by být dodrženo správné časové rozložení mezi jednotlivými chody jídel. U pacienta se omezují dávky potravin, které obsahují složené cukry (škrob, mouka, atd.), vylučují se potraviny, které obsahují sacharidy (med, džem, čokoláda, atd.) a koncentrovaný cukr. Tato dieta je základním léčebným prostředkem a je určena k trvalému užívání. Důležité je rozdělit jídlo do pěti až šesti dávek denně, abychom zabezpečili rovnoměrný příjem sacharidů. U obézních diabetiků ve vyšším věku má vést k redukci váhy omezení množství sacharidů. Velice důležitá je tzv. druhá večeře u diabetiků na inzulinoterapii.

Dieta č. 9S (Diabetická šetřící)

Podává se při onemocnění diabetes mellitus ve spojení s některým onemocněním trávicího traktu. Ze stravy se vylučují cukry, je omezen příjem tuků, složení a úprava je lehce stravitelná, nenadýmavá a plnohodnotná.

Doplňkové speciální diety

Dieta č. 5S (Při akutním průjmu, zvracení)

Dieta je připravena pro období probíhajícího průjmu či zvracení. V této době budou podávány pouze suchary, černý čaj, banán, rýže vařená, mrkev vařená, bramborová kaše.

Dieta č. 5 (Bezezbytková)

Připravena pro rekonvalescenci po období průjmů či zvracení na dobu 2-3 dnů po odeznění obtíží (přechod z diety 5 na normální stravu).

Dieta bezlepková

Podává se pacientům s onemocněním tenkého střeva (celiakální sprue). Hlavní zásadou léčby je dodržování dlouhodobé bezlepkové diety. Ze stravy je nutné vyloučit potraviny, které obsahují lepek. Ten je hlavní součástí zrn obilovin – pšenice, ječmene, žita a ovsa.

 

Dieta při intoleranci laktózy – Bezlaktózová

Předepisována je při všech stavech, které jsou podezřivé z nedostatku enzymu laktázy. Jedná se o stavy vrozené, které se projevují těžkým průjmem po mléku. V lehčích případech stačí vyloučit ze stravy mléko a podávat mléko bezlaktózové, při těžších případech jsou ze stravy vyloučeny i mléčné výrobky. Vápník je nutné dodávat medikamentózně, především v období kojení, růstu a v těhotenství.

 

Příplatky za diety

Základní dieta je v jídelníčku pevně daná a pro klienty připravovaná bez příplatku. Speciální diety jsou bez příplatku poskytovány pouze v případě, že jsou předepsány lékařem. Pokud klient žádá speciální dietu bez předpisu lékaře, bude mu poskytnuta za příplatek 150,- Kč na den.

Pro doprovody je připravována základní dieta bezplatně. Za speciální dietu předepsanou lékařem platí doprovod příplatek ve výši 100,- Kč. Speciální dieta na žádost doprovodu, tzn. bez předpisu lékaře, bude připravena za příplatek 150,- Kč.

 

Doplňující informace

Kašovitou či mletou úpravu stravy lze bezplatně domluvit pro všechny druhy diet.

Váš požadavek na speciální dietu (předepsanou i nepředepsanou lékařem) prosím sdělte neprodleně po obdržení předvolání k pobytu nutriční terapeutce na telefonním čísle 499 860 161.

 

Máte stanovenou dietu?

Informujte nutriční terapeutku na tel. č. 499 860 161, e-mail: dietka@janskelazne.com.

Ceníky doplatků

Klienti na komplexní lázeňské léčbě

Ceník nadstandardních a doplňkových služeb
poplatky za služby nehrazené zdravotní pojišťovnou pro klienty na komplexní lázeňské léčbě.
platný od 1. 1. 2019

Klienti odborného léčebného ústavu

Ceník nadstandardních a doplňkových služeb
poplatky za služby nehrazené zdravotní pojišťovnou pro klienty odborného léčebného ústavu.
platný od 1. 8. 2019

Klienti na příspěvkové lázeňské léčbě

Ceník ubytování a doplňkových služeb
za služby nehrazené zdravotní pojišťovnou pro klienty na příspěvkové lázeňské léčbě.
platný od 1. 1. 2019

Užitečné informace

Co se bude dít před nástupem do lázní?

Předvolání a termín nástupu

Předvolání k nástupu na léčení obdržíte přímo z našeho léčebného zařízení, Státní léčebné lázně Janské Lázně. Termín nástupu je závazný a může být změněn pouze po předchozí včasné domluvě ze závažných důvodů.

O termínu nástupu Vás budeme informovat dopisem 5 až 10 dnů před nástupem nebo Vás budeme kontaktovat telefonicky.

Komplexní lázeňská péče a léčebně rehabilitační péče

Komplexní lázeňská péče (KLP) a léčebně rehabilitační péče (OLÚ) je určena klientům, kterým pobyt hradí plně zdravotní pojišťovna (ZP).

ZP hradí celodenní stravování, standardní ubytování ve dvoulůžkovém pokoji (bez nároku na nadstandardní vybavení), lékařské vyšetření, procedury a příp. ošetřovatelskou péči (OLÚ).

ZP nehradí dopravu do našeho zařízení a zpět, pokud není indikována ošetřujícím lékařem (OLÚ). Klient je během pobytu v pracovní neschopnosti.

Příspěvková lázeňská péče

Příspěvková lázeňská péče (PLP) je určena klientům, kterým zdravotní pojišťovna hradí pouze léčbu.

Ubytování a stravování si klient hradí sám a během pobytu není v pracovní neschopnosti.

Léčbu a ubytování musí mít klient ve stejném zdravotnickém zařízení, nelze se ubytovat mimo toto zařízení nebo na léčbu docházet z domova.

Jiný druh ubytování

Pokud klient požaduje jiný druh ubytování (např. jednolůžkový pokoj), než který je hrazen zdravotní pojišťovnou dle smlouvy, případně jiné nadstandardní služby, zaplatí si doplatek z vlastních prostředků.

Ceník ubytování a doplňkových služeb naleznete výše v záložce Ceník doplatků.

Dodržujete dietu?

V případě, že dodržujete dietu, sdělte ji prosím v dostatečném předstihu před nástupem nutriční terapeutce. Tel. 499 860 161 nebo email: dietka@janskelazne.com

Jestliže Vaše dieta vyžaduje speciální přípravu a není součástí našeho lázeňské dietního systému, bude připravena na Vaše přání za poplatek. Více naleznete v sekci „Stravování“.

Mohu si zarezervovat termín pobytu?

Ano, pokud Vám byla lékařem navržena komplexní či příspěvková lázeňská léčba. V případě návrhu na léčebně rehabilitační péči rezervace termínu možná není.

Pokračujte na záložku Předběžná rezervace

Co s sebou na lázeňskou léčbu?

 1. Cvičební oděv, pevnou sportovní obuv, plavky, koupací čepici, domácí obuv a toaletní potřeby. V případě potřeby si sebou vezměte vysoušeč vlasů, který není na pokojích k dispozici.
 2. Poslední lékařské zprávy a nálezy, došlo-li ke změně zdravotního stavu od podání návrhu.
 3. Používáte-li protetickou pomůcku (ortézy, berle, chodítko i invalidní vozík).
 4. Veškeré léky, které užíváte nejméně na dobu 4 týdnů (injekce, tablety).

 

Co s sebou na rehabilitační léčbu v Odborném léčebném ústavu (OLÚ)?

 1. Cvičební oděv, pevnou sportovní obuv, plavky, koupací čepici, domácí obuv a toaletní potřeby. V případě potřeby si sebou vezměte vysoušeč vlasů, který není na pokojích k dispozici.
 2. Osušky, ručníky.
 3. Poslední lékařské zprávy a nálezy, došlo-li ke změně zdravotního stavu od podání návrhu.
 4. Používáte-li protetickou pomůcku (ortézy, berle, chodítko i invalidní vozík).
 5. Seznam aktuální medikace (léků, které aktuálně užíváte) ne starší než 10 dní s přesným dávkováním léků, který bude potvrzen praktickým či odborným lékařem, včetně data a razítka příslušného lékaře.Z důvodu bezpečnosti klientů nebudou klienti bez tohoto potvrzení k léčbě přijati.

Co se bude dít v den nástupu do lázní?

Do lázní přijeďte do 12:00 a hlaste se v budově Janský Dvůr v přijímací kanceláři (naproti recepci).

S sebou mějte občanský průkaz, kartičku Vaší zdravotní pojišťovny, průkazku ZTP/P, předvolání na léčení s podepsaným prohlášením na jeho zadní straně, příp. poslední lékařské zprávy a nálezy, došlo-li ke změně zdravotního stavu od podání návrhu na léčbu a seznam aktuálně užívaných léků potvrzený lékařem (nástup do OLÚ).

Dodržení nástupu do 12:00 je nutné z důvodu vstupní lékařské prohlídky. Prvním stravováním je oběd, který se v den nástupu podává mezi 13 a 14 hodinou.

přijímací kanceláři uhradíte poplatek ve výši 15 Kč/den, který je vybírán lázeňským zařízením pro obec. (Poplatek nehradí mj. osoby mladší 18 let, osoby starší 70 let a pacienti s průkazem ZTP/P a jejich průvodci.) Případně poplatky za předem vyžádanou speciální dietu mimo rámec lázeňského dietního systému.

Praktické informace pro klienty

1. Příjezd a ubytování

V den nástupu pobytu se prosím dostavte mezi 7:30 až 12:00 do přijímací kanceláře lázní v lázeňské léčebně Janský Dvůr. V přijímací kanceláři se prokážete průkazem totožnosti a podepsaným předvoláním a platným průkazem zdravotní pojišťovny. Přijímací kancelář s Vámi vyřídí potřebné formality a poskytne Vám informace o místě Vašeho ubytování a stravování. Následně budete vyšetřeni lékařem, který Vám na základě tohoto vstupního vyšetření stanoví léčebný plán.

V den nástupu jste povinna / povinen uhradit v přijímací kanceláři poplatky za objednané služby a případné příplatky za ubytování, a dále lázeňský poplatek ve výši 15,- Kč za osobu a každý očekávaný započatý den pobytu. Bude-li pobyt zkrácen, bude Vám poplatek za příslušné dny vrácen. Lázeňskému poplatku nepodléhají osoby mladší 18 let a starší 70 let, držitelé průkazu ZTP/P a další osoby uvedené v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění.

Vjezd do obce Janské Lázně je možný na základě povolenky, kterou u Vás nahrazuje předvolání k pobytu. Parkování je možné na placených parkovištích neprovozovaných lázněmi a na parkovacích místech lázní za poplatek dle ceníku. Počet parkovacích míst lázní je omezen, tato místa není možné předem rezervovat a jejich dostupnost bohužel nemohou lázně garantovat.

Lázně na požádání zajišťují odnos objemných či těžkých zavazadel klienta na pokoj. Je možné si též objednat odnos zavazadel od autobusové zastávky Janské Lázně Kolonáda. Svá zavazadla si též můžete poslat předem na adresu Janského Dvora.

V den odjezdu je nutné Váš pokoj vyklidit nejpozději do 10 hodin. Zavazadla je možné uschovat na recepci Janský Dvůr.

2. Vybavení lázní

Lázně Vám poskytnou na dobu pobytu ložní prádlo a ručníky. V případě potřeby si za poplatek můžete vyprat ve vyhrazených společných prostorech osobní prádlo. V Lázeňském domě je možno bezplatně využít sušárnu. Žehličky a žehlicí prkna je možno si zapůjčit bezplatně u pokojských. Ve společných prostorech jsou k dispozici varné konvice.

Ve všech objektech lázní je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče (varné konvice, ponorné vařiče, televizní
a rozhlasové přijímače, tepelné elektrické zdroje a ostatní elektrické přístroje dále neuvedené), pokud není předložena platná revizní zpráva těchto spotřebičů vydaná revizním technikem. Zejména platí přísný zákaz používání ponorných ohřívačů (spirál). 

3. Co sbalit s sebou

V lázních budete potřebovat zejména vhodné oblečení (počítejte s tím, že v Janských Lázních je vždy o 2-5°C chladněji než v nížinách) a nezbytné toaletní a hygienické potřeby, případně vysoušeč vlasů.

Jste-li klientem lázní, dovezte si prosím s sebou zdravotní pomůcky a léky, které pravidelně užíváte, v takovém množství, aby Vám vystačili na celou dobu Vašeho pobytu. My Vám poskytneme pouze léky a zdravotní pomůcky nutné k řešení aktuálního zdravotního stavu např. v případě nemoci; pravidelně užívané léky a zdravotní pomůcky Vám bohužel poskytnout nemůžeme.

Jste-li klientem Odborného léčebného ústavu, dovezte si prosím seznam léků, které pravidelně užíváte, potvrzený Vaším ošetřujícím lékařem ne starší než 10 dnů. Je vhodné, abyste si s sebou přivezl/a tyto léky na první 3 dny pobytu. Užíváte-li speciální léky, které nejsou běžně dostupné, prosíme, přivezte si je s sebou nebo informujte lázně s dostatečným předstihem, abychom pro Vás tyto léky mohli zajistit. Dále si s sebou prosím vezměte nezbytné zdravotní pomůcky (berle, chodítko, vozík, naslouchátko, brýle apod.). Drobné zdravotní pomůcky (pleny apod.) Vám poskytneme, můžete si však dovézt též vlastní, preferujete-li konkrétní typ či výrobce.

Dále si s sebou vezměte plavky, domácí obuv, sportovní oděv, platné osobní doklady a průkaz zdravotní pojišťovny.

4. Stravování

V den příjezdu je oběd podáván v době od 13 do 14 hodin a večeře od 16:45 do 17:45 hodin. V den odjezdu končí Vaše stravování snídaní.

Od třetího dne pobytu je umožněn individuální výběr ze dvou druhů jídla u snídaně, oběda a večeře. Klient je povinen dodržovat časový harmonogram stravování, není oprávněn stravu odhlásit, a pokud stravu neodebere, nemá to vliv na vyúčtování lázeňské péče nebo léčebně rehabilitační péče.

Lázně připravují též stravu dle různých léčebných diet. Jednotlivé druhy diet jsou uvedeny na internetových stránkách Lázní. Základní diety (racionální) a speciální diety (zejm. šetřící, redukční, diabetická, diabetická šetřící, bezlepková a bezlaktózová) předepsané lékařem hradí zdravotní pojišťovna (s výjimkou klientů příspěvkové lázeňské péče). Cena speciálních diet nepředepsaných lékařem je uvedena v ceníku, který Vám též zasíláme.

Váš požadavek na speciální dietu (předepsanou i nepředepsanou lékařem) prosím sdělte neprodleně po obdržení předvolání nutriční terapeutce na telefonním čísle 499 860 161.

5. Pobyt v lázních

Procedury jsou poskytovány v pracovní dny a v sobotu od 07.00 do 15.30. Každá procedura je časovaná v určené časové jednotce. Změny v rozpisu procedur na žádost klienta jsou možné pouze po schválení ošetřujícím lékařem.

Vycházky lázeňských klientů mimo dobu předepsaných procedur jsou povoleny a jsou součástí léčebného režimu; vycházky po horách a na vzdálenější místa je však z důvodu bezpečnosti nutné hlásit na recepci lázní. Klienti OLÚ mají vycházky povoleny pouze na území Janských Lázní, k vycházkám mimo obec Janské Lázně je nutná propustka podepsaná primářem.

Klienti mají možnost využití posilovny a rehabilitačního bazénu s 50% slevou z platného ceníku, který je k dispozici na recepci Janského Dvora nebo v přijímací kanceláři a na webových stránkách lázní.

Přerušení léčebné péče je možné pouze z důvodu hospitalizace v nemocnici či na žádost klienta z vážných důvodů (není bez dalšího možné mj. z důvodu víkendu, státních svátků apod. bez ohledu na skutečnost, zda má klient na tyto dny naplánované procedury či nikoli). Opuštění Lázní přes noc se považuje za přerušení léčebné péče. Přerušení léčebné péče bez předchozího schválení vedoucím lázeňským lékařem je považováno za svévolné porušení léčebného režimu. Škody, které tím vzniknou lázním (zejm. ušlý zisk představující rezervaci lůžka a léčebných procedur po dobu odpovídající příslušné indikaci, které není možné obsadit jiným klientem) a zdravotní pojišťovně je klient povinen uhradit v plné výši.

6. Ostatní

Nedoporučujeme vozit do lázní cennější předměty a finanční hotovost s celkovou hodnotou nad 5.000,- Kč. K odkládání cenností a finanční hotovosti do 5.000,- Kč slouží trezorky v šatních skříních; nad tuto částku lázně neodpovídají za případné odcizení. Bankomat pro klienty je umístěn ve volně přístupném vstupním prostoru budovy Lázeňský dům a je možné jej využívat nepřetržitě.

V obci Janské Lázně je mj. k dispozici obchod s potravinami, restaurace, kavárny, pošta, kino. Přímo před Lázeňským domem je zastávka pravidelných autobusových linek.

Návštěvy jsou povoleny kdykoli mimo Váš denní léčebný režim a dobu nočního klidu. Lázně mohou návštěvy omezit či zakázat zejména z epidemiologických důvodů. Z hygienických důvodů jsou návštěvy se psy a jinými zvířaty ve všech prostorech Lázní zakázány. Návštěva osoby s asistenčním psem musí být s Lázněmi předem konzultována.

Byl-li Vám pojišťovnou schválen průvodce během pobytu (doprovod), pak standardní ubytování a stravu průvodci hradí zdravotní pojišťovna. Průvodce Vám pak musí být k dispozici a pomáhat Vám po celou dobu Vašeho pobytu.

Přejete-li si nechat si doručit poštovní zásilky do lázní, udávejte prosím adresu recepce Janského Dvora (SLL Janské Lázně, Janský Dvůr-recepce, Náměstí Svobody 38, 542 25 Janské Lázně).

Všeobecné informace o ochraně osobních údajů, včetně uvedení Vašich práv a kontaktních údajů na pověřence pro ochranu osobních údajů, jsou k dispozici na webových stránkách a v přijímací kanceláři Lázní.

Při Vašem příjezdu jste povinen seznámit se a v průběhu Vašeho pobytu dodržovat Vnitřní řád léčebny dospělých a dodržovat další pravidla uvedená ve Všeobecných podmínkách pro poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně a lázeňské léčebně rehabilitační péče pro dospělé. Oba dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách lázní, v informačních deskách na pokojích, na webových stránkách, na recepci a v přijímací kanceláři Lázní.

V případě mimořádných událostí, které by mohly ohrozit či znemožnit Váš nástup na pobyt v termínu uvedeném v předvolání, prosím neprodleně kontaktujte přijímací kancelář.

V případě dotazů, na které nenaleznete odpověď v tomto dopisu či na webových stránkách lázní, prosím kontaktujte přijímací kancelář na tel. 499 860 304 ve všední dny v čase 7:30-9:00 a 13:30-15:00, či emailem na adresu pkdospeli@janskelazne.com.

Pro písemný a telefonický styk s lázněmi prosím vždy uvádějte Vaše ID pobytu, které jste obdrželi v prvotních informacích.

Těšíme se na Vás.

Práva a povinnosti pacienta

Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo:

 • na poskytnutí zdravotní služby pouze s jeho svobodným [1] a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak. Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat. Má právo odmítnout léčbu, ukončit léčbu na vlastní žádost, s tím, že bude poučen o dalších souvislostech;
 • na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni;
 • na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních
  služeb;
 • zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb;
 • vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, který mu poskytuje zdravotní služby, to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče;
 • být seznámen s domácím řádem zdravotnického zařízení;
 • na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejichž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou;
 • na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům, tak že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí;
 • na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb;
 • pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy má při komunikaci související
  s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným
  a dorozumívajícími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou;
 • pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to takovým způsobem, aby nebyla narušována práva ostatních pacientů;
 • znát jméno, popřípadě jména a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky;
 • odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka;
 • přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu
  s domácím řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak;
 • má právo, aby byl srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu
  a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách, umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky, vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny;
 • přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví
  a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s domácím řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů;
 • pacient, který je osobou zbavenou způsobilosti k právním výkonům nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává;
 • pacient má právo na veškeré informace o zdravotním stavu, tedy má právo nahlížet do dokumentace, nebo dělat si kopie z vedené zdravotnické dokumentace;
 • pacient
 • pacient má právo odmítnout transport do jiného zdravotnického zařízení, v případě, že mu bude nabídnut;
 • pacient má právo na diskrétnost o veškerých shromažďovaných informacích;
 • být informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje.

 

 

Pacient má při poskytování zdravotních služeb POVINNOSTI:

 • dodržovat navržený individuální léčebný postup. V případě, že pacient nemůže absolvovat navržený individuální léčebný postup, jeho povinností je nahlásit tuto skutečnost lékaři, aby mohla být zaznamenána do jeho zdravotnické dokumentace.
 • řídit se domácím řádem;
 • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli,
  o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních a sociálních služeb;
 • nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetření za účelem prokázání, zda je nebo není pod
  vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek;
 • uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb a dalších služeb, které mu byly poskytnuty
  s jeho souhlasem, a které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění;
 • stvrdit podpisem, že byl seznámen se svými právy a povinnostmi;
 • respektovat důstojnost zdravotnických a jiných pracovníků, podílejících se na zdravotní péči o pacienta.

[1] souhlas s poskytnutím zdravotních služeb se pokládá za svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku.

 

Formulář předběžné rezervace pro dospělé

Pokud Vám byla lékařem navržena komplexní či příspěvková lázeňská léčba. V případě návrhu na léčebně rehabilitační péči rezervace termínu možná není.

PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE 1500 Kč: vyžádaný termín nástupu v kalendářním měsíci, tzv. předběžná rezervace – pro klienty, kteří důvodně očekávají, že jim bude vystaven a schválen návrh na lázeňskou léčbu

VYŽÁDANÝ NÁSTUPU DO LÁZNÍ V KALENDÁŘNÍM TÝDNU 1500 Kč: pro klienty, jejichž schválený lázeňský návrh byl již doručen našim lázním a našimi lázněmi byl akceptován.

 • Rezervaci není možné provádět na lůžkovou rehabilitační péči (OLÚ)
 • Zde si stáhněte formulář pro předběžnou rezervaci
 • Rezervace musí být provedena písemně na adresu přijímací kanceláře (email, pošta)
 • Po potvrzení přijetí rezervace přijímací kanceláří bude klientovi přidělen variabilní symbol pro zaslání platby
 • Zaplacený rezervační poplatek musí být připsán na bankovní účet lázní nejpozději
  14 dní před nástupem do lázní
 • V případě předběžné rezervace musí být originál lázeňského návrhu schváleného pojišťovnou doručen na adresu lázní nejpozději 14 dní před plánovaným nástupem do lázní
 • Č. účtu pro Vaše platby 107-3460830287/0100

 Vrácení rezervačního poplatku ve výši 1000 Kč:

 • V případě neschválení návrhu ze strany zdravotní pojišťovny
 • V případě zaslání chybného typu poukazu
 • V případě indikace, kterou neléčíme

Vrácení rezervačního poplatku ve výši 1500 Kč:

 • V případě nemožnosti nastoupit ze zdravotních důvodů potvrzených lékařem (případně po konzultaci s lékařem lázní)
 • V ostatních individuálních případech

 

Z vážných provozních důvodů mohou lázně předvolat klienta k nástupu v jiném než požadovaném měsíci; v takovém případě vrátí klientovi celý uhrazený rezervační poplatek.

Kontakt:

Přijímací kancelář – tel.: 499 860 304, pkdospeli@janskelazne.com

Indikace

Indikační seznam pro lázeňskou léčebnou péči pro dospělé

Indikace označená * je v našich lázních smluvena jen pro klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny (111) a Vojenské zdravotní pojišťovny (201).

Ind. sk. I/I* – ZHOUBNÉ NÁDORY

Do 12 měsíců po ukončení protinádorové léčby. KLP-21 dnů.
Opakování možné pouze u Hodgkinovy nemoci, opakování možné 1x v průběhu 36 měsíců od základního pobytu.

Ind. sk. IV – NEMOCI PORUCH VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

IV/2 Stavy po totální thyreoidektomii. Do 6 měsíců po chirurgickém zákroku. KLP-21 dnů, PLP-21 dnů, opakování jen u komplikací.
IV/3 Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy. Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu, KLP-21 dnů.

Ind. sk. V – NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

V/1 Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích (do 6 měsíců od operace). Stavy po transplantaci plic do 12 měsíců po chirurgickém zákroku. Dolní cesty dýchací KLP-28 dnů, horní cesty dýchací KLP-21 dnů.
V/2 Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení, stavy po fonochirurgické léčbě. KLP-21 dnů, při opakování PLP-21 dnů.
V/3 Stavy po komplikovaném zánětu plic. Do 4 měsíců od ukončení hospitalizace, KLP-21 dnů.
V/4 Bronchiektazie, recidivující záněty dolních cest dýchacích. KLP-21 dnů s možností prodloužení, opakování možné 1x za rok.
V/5 Asthma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc. KLP-28 dnů, FEV méně než 60% nebo kortikoidy systémově více než 6 měsíců. PLP-21 dnů, opakování možné 1x za rok.
V/6 Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení. KLP- 28 dnů, PLP-21 dnů, opakování možné 1x za rok.
V/7 Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací. KLP-21 dnů, v případě nemoci z povolání KLP-28 dnů, opakování možné 1x za rok.

Ind. sk. VI – NEMOCI NERVOVÉ

VI/1 Chabé obrny, postpoliomyelitický syndrom, obrna lícního nervu. KLP-28 dnů, u polio opakování možné 1x za rok.
VI/2 Polyneuropatie. KLP-28 dnů, PLP-21 dnů SS 0-3, nutno EMG, možno opakovat 1x v průběhu 24 měsíců.
VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem. KLP-21 dnů, po neúspěšné 6-ti týdenní ambulantní léčbě nebo do 3 měsíců po ukončení hospitalizace. Opakovaní možné jako PLP-21dnů.
VI/4 Zánětlivé onemocnění CNS. KLP-28 dnů, do 6 měsíců po ukončení hospitalizace, opakování možné 1x za 36 měsíců.
VI/5 Parézy po CMP. KLP-28 dnů, do 6 měsíců po ukončení hospitalizace, opakování možné 1x do 36 měsíců od začátku prvního pobytu.
VI/6 Stavy po operacích a poraněních CNS a PNS. KLP-28 dnů, do 6 měsíců od operace nebo úrazu, opakování možné 1x za 36 měsíců.
VI/7 Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi. KLP-28 dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VI/8 Nervosvalová onemocnění. KLP-28 dnů, opakování možné 1x za rok.
VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy. KLP-21 dní, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VI/10 DMO. KLP-28 dní, do 21 let věku opakování možné 1x ročně, od 21 let věku opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VI/11 Parkinsonova nemoc. KLP-21 dní, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.

Ind. sk. VII – NEMOCI POHYBOVÉHO APARÁTU

VII/3* Ostatní séronegativní spondylartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče. KLP-28 dnů, PLP-21dnů, opakování možné 1x za rok.
VII/5* Osteoporóza. KLP-21 dnů, PLP-21dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VII/6* Bolestivé syndromy šlach, burz, úponů svalů a kosterních svalů nebo kloubů. KLP-21 dnů, PLP-21dnů, u nemocí z povolání opakování možné 1x za rok.
VII/7* Koxartróza, gonartróza v soustavné ambulantní péči, III. st.. KLP- 21 dnů, PLP-21dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců, u kontraindikované operace 1x za rok.
VII/8* Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie. KLP- 21 dnů, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.
VII/9* Chronický vertebrogenní algický syndrom. KLP-21 dnů, PLP-21dnů do 3 měsíců po ukončení hospitalizace nebo po 6-ti týdenní neúspěšné ambulantní léčbě.
VII/10 Stavy po totální endoprotéze. KLP-28 dnů, do 3 měsíců od operace nebo úrazu, v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci.
VII/11 Stavy po úrazech a operacích pohybového aparátu. KLP-28 dnů, do 6 měsíců od operace, opakování možné 1x v průběhu 24 měsíců.

U vybraných indikací v odůvodněných případech může revizní lékař prodloužit komplexní lázeňskou léčbu nad základní dobu pobytu.

Indikace označené * nejsou v našich lázních smluvené pro klienty Oborové zdravotní pojišťovny (207).

Diagnózy pro léčebně rehabilitační péči

Odborný léčebný ústav pro dospělé

Cílem léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně (OLÚ) je obnovení maximální funkční zdatnosti klienta a může být poskytnuta pacientům

a) Pacientům ve stádiu stabilizace nemoci, tj. přímým překladem z lůžkových oddělení nemocnic, zejména u těchto diagnóz:

 1. stavy po CMP po odeznění akutního stádia nemoci
 2. stavy po totálních endoprotézách kloubů a osteosyntézách
 3. stavy po úrazech, operacích a dlouhodobé imobilizaci
 4. poruchy hybnosti (plegie, parézy) nejrůznějšího původu
 5. stavy po operaci páteře (spondylochirurgické výkony)
 6. dekompenzované stavy chronických onemocnění páteře a kloubů

b) Pacientům s chronickými potížemi pohybového aparátu nebo neurologickým onemocněním:

 1. neúspěšně ambulantně léčení s uvedením, jak ambulantní rehabilitace probíhala (léčebné postupy)
 2. dekompenzovaní revmatici, vertebropati, pacienti s dekompenzovanými chronickými kořenovými drážděními bez indikace k operaci i jinými dekompenzovanými neurologickými onemocněními apod.

Procedury

Nabídku námi poskytovaných procedur lze rozdělit do několika základních oblastí.

 • Léčebná tělesná výchova – součást léčebného plánu pro indikované skupiny diagnóz
 • Fyzikální terapie – využívá působení fyzikálních vlastností na lidský organismus
 • Balneoterapie – léčba založená na využití termální vody
 • Ergoterapie – nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy

Léčba v Janských Lázních

Léčebná tělesná výchova

Léčebná tělesná výchova – individuální

U indikovaných diagnostických skupin je nejdůležitější součástí léčebného plánu. Využívá všech základních metodik používaných v léčebné rehabilitaci – reflexní cvičení dle Vojty, proprioceptivní nervosvalová facilitace dle Kabata (PNF), metodika cvičení dle Mojžíšové, bazální posturální programy dle Jarmily Čápové, měkké techniky dle Lewitta,  škola zad, McKenzie metoda, Bobath koncept, metoda Brunkow, využití balančních ploch a míčů a cvičení s pružnými tahy.

Léčebná tělesná výchova – skupinová

Do skupin vybíráme klienty se stejnou či podobnou diagnózou, čímž docilujeme přiměřeného zatížení a ideální náplně cvičební jednotky.

Skupinová chůze

Provádíme nácvik kvalitnějšího chůzového stereotypu u mobilnějších klientů, skupiny jsou opět členěny podle jednotlivých diagnóz.

U mobilních klientů je možno volit varianty individuálních procedur v celém léčebném plánu (např. individuální chůze, individuální dechová gymnastika, a pod).

Doplňkově k základním procedurám Léčebné tělesné výchovy

 • dechovou gymnastiku
 • logopedii
 • polohování
 • posilování
 • rotoped
 • šlapačky
 • elektrický chodník
 • rumpálky
 • motomed
 • motodlahy

Balneoterapie

Balneoterapie neboli vodoléčba je důležitou součástí léčebné péče, zmiňujeme se o ní podrobněji v této části. Balneoterapie v našich lázních je založena na využití termální minerální vody. Zdrojem je Janův a Černý pramen, který vyvěrá přímo pod budovou Lázeňský Dům. Touto léčivou vodou jsou napouštěny všechny bazény v areálu lázní a využívají ji veškeré vodoléčebné procedury. V malém bazénu je voda přihřívána. Přihřívání je nutné z hlediska pobytu imobilních klientů v malém bazénu.

Rehabilitační termální bazén – Aquacentrum

Nachází se za Lázeňským Domem. Naši hosté mají pohodlný přístup do bazénu výtahem ze spojovací chodby mezi Lázeňským Domem a hotelem Terra nebo přímo z Obchodní ulice. Bazén má asymetrický tvar, jeho vodní plocha je cca 230 m², hloubka od 1,2 do 1,5m. Je zásobován termální vodou z léčivých pramenů Janova a Černého. Další součástí bazénu jsou vodní atrakce jako vodní clona, protiproud, masážní a perličková lůžka a dvě vířivky, z nichž jedna je umístěna na venkovní terase.

K vodoléčebným procedurám dále náleží:

 • perličkové koupele
 • vířivé koupele
 • uhličité koupele
 • částečné vířivé lázně
 • skotské střiky
 • skupinové cvičení v bazénu
 • vodní aerobik

Fyzikální terapie

V rámci fyzikální terapie poskytujeme tyto procedury:

 • bioptronovou lampu
 • diadynamic
 • laser
 • magnetoterapii
 • Phyaction
 • Pneuven
 • solux
 • stimulace el. proudy
 • ultrazvuk
 • VAS – 07
 • parafín
 • zábaly
 • masáže klasická a segmentální
 • klimatoterapie

Ergoterapie

Tato širokospektrá léčebná metoda činí neoddělitelnou součást lázeňských procedur. Ergoterapii provádí diplomovaný ergoterapeut a postupuje individuálně a cíleně podle potřeb pacienta.

Soustředíme se na nácvik sebeobsluhy a přesunů (vozíčkářů) samostatnosti při běžných denních činnostech za využití kompenzačních pomůcek. Dle možností pacienta probíhá cílený nácvik nebo zdokonalení hrubé a jemné motoriky rukou, případně nohou, a to formou výtvarných a pracovních činností. Využíváme veškerých možných dostupných materiálů a postupů, upravených k potřebám pacienta.

Dárkové poukázky