V Janských Lázních pomáhají dospělým i dětem

V Janských Lázních pomáhají dospělým i dětem

Do Janských Lázní jezdí pacienti hlavně s pohybovými potížemi po náhradách velkých kloubů, cévních mozkových příhodách, s respiračními problémy. Léčí tady také děti s mozkovou obrnou

Janské Lázně jsou státními léčebnými lázněmi pro dospělé a dětské pacienty, kde léčí především onemocnění pohybového aparátu. „V naší dětské léčebně Vesna má pacient dětský exoskolet, tedy „chodítko“ umožňující chůzi handicapovaným lidem, v tomto případě dětem, jako první ve střední Evropě. Vyrobila mu jej přímo na míru firma MEBSTER,“ říká ředitel Janských Lázní Martin Voženílek.

Dětská léčebna Vesna se specializuje na léčbu dětí do 18 let mimo jiné s nervovými poruchami včetně svalové dystrofie

Na jaké zdravotní potíže se vaše lázně zaměřují?

Co se týče dospělých, přijímáme obvykle pacienty časně po náhradách velkých kloubů či cévních mozkových příhodách, kteří jsou překládáni přímo z akutních nemocničních lůžek ortopedických, neurologických, případně rehabilitačních. Dále pečujeme o pacienty se svalovými onemocněními (myopatie), o neurologické pacienty s roztroušenou sklerózou a dalšími diagnózami, i těmi se špatnou prognózou včetně amyotrofické laterální sklerózy. Jezdí k nám též pacienti po míšních poraněních nebo úrazech hlavy, po onkologické léčbě, pacienti s nemocemi dýchacího ústrojí a poměrně často i stavy po operacích štítné žlázy.

A léčba dětí?

V tom je unikátní dětská léčebna Vesna, která je jedním z největších a nejmodernějších zařízení svého druhu v České republice. Navazuje na dlouhou tradici léčby mozkové obrny, zejména dětské. Specializuje se na léčbu dětí a dospívajících do 18 let s nervovými poruchami včetně svalové dystrofie a dětské mozkové obrny, dále na léčbu onemocnění pohybového aparátu a stavů po úrazech a ortopedických operacích. Mimo jiné řešíme i metabolické poruchy a problémy se žlázami s vnitřní sekrecí včetně léčby obezity, ale i respirační onemocnění. Nově je zaveden program intenzivní neurorehabilitace pro pacienty s dětskou mozkovou obrnou k rozšíření terapeutických možností.

Pozorujete nějaké změny v tom, s jakými potížemi k vám pacienti jezdí?

Do naší léčebny přijíždějí klienti se širokým rozpětím diagnóz. Jedná se zejména o onemocnění neurologická, zastoupená v největší míře dětskou mozkovou obrnou, onemocnění ortopedická, stavy po operacích, po úrazech a po onkologické léčbě, nemoci dýchacích cest. Výrazný posun nastal v zapojení rodiny do léčebného procesu. Nyní probíhá naprostá většina pobytů s doprovodem rodinného příslušníka. Základní lázeňská léčba trvá 28 dnů, v rámci odborného léčebného ústavu se může prodloužit až na 8 týdnů. Dětem doporučujeme léčebný pobyt obvykle po dosažení druhého roku věku s doprovodem, po individuální domluvě lze i dříve.

A pokud jde o dospělé pacienty?

Na lázně to jsou zejména pohybové a respirační diagnózy. Zaregistrovali jsme větší počet respiračních pacientů léčených v souvislosti
s covidem, jinak se skladba pacientů v čase fakticky nemění. Léčíme také pacienty na rehabilitačních lůžkách odborného léčebného
ústavu, jedná se o široké spektrum lidí počínaje vertebropaty, kteří se léčí s bolestmi zad, přes stavy po náhradách kloubů, po úrazech,
mozkových mrtvicích až po nejtěžší stavy po kombinovaných úrazech včetně poranění mozku.

Nabízíte také wellness pobyty, zvyšuje se o ně zájem?

Zájem o wellnessové pobyty je velký a nárůst zaznamenáváme každoročně. Preferovanými pobyty jsou nejčastěji týdenní s masážemi, perličkovými koupelemi, rašelinovými a parafinovými zábaly. Ale též krátkodobé, respektive víkendové pobyty. Program je zaměřený na ty, kteří nemají mnoho volného času, ale přesto hledají cestu k obnově fyzických a psychických sil.

Jak se u vás odrazilo covidové období a následná vyšší finanční zátěž?

Covidové období bylo samozřejmě zatěžující vzhledem k nejistotě, která panovala. Co se týkalo samopláteckých pobytů, lázním velice pomohl dotační titul Covid Lázně, cílem byla podpora lázeňského cestovního ruchu a částečné nahrazení výpadku zahraniční klientely v lázeňských zařízeních v ČR. V současné době je zájem o samoplátecké pobyty stabilizovaný. Uvidíme, co přinese příští rok vzhledem k zdražování, které panuje téměř ve všech odvětvích.

Na jaké novinky u vás byste upozornil?

Rád bych zmínil například terapii pomocí virtuální reality a také molekulárního vodíku. Při terapii pomocí virtuální reality pacient rehabilituje ve virtuálním prostředí, což je pro něj mimořádně příjemné a motivující. Může se procházet lesem, sbírat ovoce, chytat ryby nebo na noční obloze hledat souhvězdí. Využíváme ji pro dětské i dospělé pacienty od začátku letošního roku. Tento způsob rehabilitace motivuje a stimuluje pacienty k posouvání jejich osobních hranic. Například pacienti po cévní mozkové příhodě si mohou v aplikacích vyzkoušet činnosti, které jim pomáhají vrátit se zpět do běžného života.

Při jakých potížích pomáhá molekulární vodík?

Molekulární vodíková terapie pomáhá převážně při akutních zánětlivých a zánětlivých revmatických onemocnění, proliferativních onemocnění, chronických a chronických autoimunitních chorobách, chronických poranění, únavovém syndromu, též při neurodegenerativních onemocněních, nemocí kůže a podobně.

Zdroj: zde
Autor: Blanka Drahošová

Skip to content