Terapie „pohádkovou“ místností: Janské Lázně otevřely místnost Snoezelen

Dětští pacienti Janských Lázní mohou využívat zajímavou terapeutickou metodu. Jejím základem je unikátní prostředí multismyslové místnosti Snoezelen.

Výraz „Snoezelen“ vznikl propojením dvou holandských slov „snuffelen“ (cítit čichové vjemy) a „doezelen“ (dřímat, pobývat, relaxovat). Tento terapeutický koncept vznikl v 70. letech minulého století v Holandsku a jeho zakladatelem je pan Ad Verheul se svými kolegy, kteří pracovali s postiženými pacienty. Ad Verheul se s kolegy snažil o aktivaci a zpříjemnění života svým postiženým pacientům pomůckami z rozličných materiálů, tvarů a barev. Na základě jejich reakcí začal budovat speciálně vybavená místa pro klienty a rozvíjel samotný koncept.

Snoezelen je speciálně vybavená relaxační místnost, která vypadá tak trochu jako z pohádky. Je plná barev, různých světel, stínů a neobvyklých předmětů různorodých tvarů a materiálů.

Pobyt v prostoru dětem zprostředkovává multisenzorickou stimulaci, tedy stimulaci hmatu, sluchu, zraku, čichu i chuti. Kromě toho také napomáhá zklidnění, navození relaxace a získávání nových osobních zkušeností. Klienti si na základě pobytu v místnosti vytváří příjemné asociace s prostředím i terapeutem, lépe se uvolní, což má výrazný vliv na jejich psychiku (odbourání stresu) a následně na celý zdravotní stav.

Terapii, trvající 45 minut, provádí s malým pacientem zkušený ergoterapeut. Ve Snoezelenu se mezi nimi umocňuje vzájemná důvěra. Pacient se v příjemné atmosféře, navozené světelnou stimulací, teplem, hudbou a dalšími podněty uvolní a zrelaxuje. Zároveň se neobvyklými podněty a vedením terapeuta aktivizuje k různým formám pohybu a objevování zvláštností prostředí. Pobyt v místnosti pozitivně ovlivňuje zdraví, uklidňuje, vyvolává pocity jistoty, bezpečí, důvěry, ale také probouzí zájem, aktivuje a vyvolává nové asociace a zkušenosti. Obecně lze říci, že Snoezelen koncept zlepšuje kvalitu života a to nejen samotným klientům, ale i jejich rodinám.

Hlavní kontakty

Naše webové stránky v současné době procházejí inovací a redakční úpravou. Děkujeme za pochopení.
© 2022 Státní léčebné lázně JANSKÉ LÁZNĚ, státní podnik, Česká republika. Všechna práva vyhrazena
Skip to content