Terapie „pohádkovou“ místností: Janské Lázně otevřely místnost Snoezelen

Terapie pro děti - dětští pacienti Janských Lázní mohou využívat zajímavou terapeutickou metodu. Jejím základem je unikátní prostředí multismyslové místnosti Snoezelen.

Výraz „Snoezelen“ vznikl propojením dvou holandských slov „snuffelen“ (cítit čichové vjemy) a „doezelen“ (dřímat, pobývat, relaxovat). Tento terapeutický koncept vznikl v 70. letech minulého století v Holandsku a jeho zakladatelem je pan Ad Verheul se svými kolegy, kteří pracovali s postiženými pacienty. Ad Verheul se s kolegy snažil o aktivaci a zpříjemnění života svým postiženým pacientům pomůckami z rozličných materiálů, tvarů a barev. Na základě jejich reakcí začal budovat speciálně vybavená místa pro klienty a rozvíjel samotný koncept.

Snoezelen je speciálně vybavená relaxační místnost, která vypadá tak trochu jako z pohádky. Je plná barev, různých světel, stínů a neobvyklých předmětů různorodých tvarů a materiálů.

Pobyt v prostoru dětem zprostředkovává multisenzorickou stimulaci, tedy stimulaci hmatu, sluchu, zraku, čichu i chuti. Kromě toho také napomáhá zklidnění, navození relaxace a získávání nových osobních zkušeností. Klienti si na základě pobytu v místnosti vytváří příjemné asociace s prostředím i terapeutem, lépe se uvolní, což má výrazný vliv na jejich psychiku (odbourání stresu) a následně na celý zdravotní stav.

Terapii, trvající 45 minut, provádí s malým pacientem zkušený ergoterapeut. Ve Snoezelenu se mezi nimi umocňuje vzájemná důvěra. Pacient se v příjemné atmosféře, navozené světelnou stimulací, teplem, hudbou a dalšími podněty uvolní a zrelaxuje. Zároveň se neobvyklými podněty a vedením terapeuta aktivizuje k různým formám pohybu a objevování zvláštností prostředí. Pobyt v místnosti pozitivně ovlivňuje zdraví, uklidňuje, vyvolává pocity jistoty, bezpečí, důvěry, ale také probouzí zájem, aktivuje a vyvolává nové asociace a zkušenosti. Obecně lze říci, že Snoezelen koncept zlepšuje kvalitu života a to nejen samotným klientům, ale i jejich rodinám.

Zveme Vás na zahájení lázeňské sezóny, které se koná v sobotu 1. 6. 2024.

Skip to content