Rehabilitace jde stále kupředu, a to mě baví

Rehabilitace jde stále kupředu.
A to mě baví…

Cílem léčebné rehabilitace je snaha o zpětné začlenění jedince do běžných každodenních aktivit. Do rehabilitace řadíme řadu metod a přístupů, ať už tradičních, nebo moderních.

Janské Lázně jako jedny z mála v zemi zapojují i virtuální realitu. Anna Prunerová, vedoucí rehabilitace léčebny dospělých, vyzdvihuje, že cvičení ve virtuálním prostředí zvyšuje motivaci ke cvičení a přispívá ke zlepšení fyzické kondice.

Rehabilitace VR
Rehabilitace VR

Začněme tedy postupy, které při práci s dospělými uplatňujete obvykle.

Při práci s pacienty se vždy orientujeme podle aktuálního zdravotního stavu. V rámci individuální fyzioterapie využíváme např. prvky Vojtovy reflexní lokomoce, kdy se snažíme stimulovat konkrétní body na těle s cílem vyvolat reflexní pohyby. Během skupinové terapie využíváme například metodu dle MUDr. Smíška, díky které se snažíme posilovat hluboký stabilizační systém pomocí speciálních lan.

Jak dlouho nabízíte pacientům rehabilitace prostřednictvím virtuální reality?

Od začátku letošního roku. Než jsme je ale zařadili do standardních procedur, prošel tento způsob rehabilitace pilotním testováním a ověřováním, a to jak na Vesně pro dětské pacienty, tak u nás pro klienty dospělé. Zkoušeli jsme například i skupinovou terapii. Výhodou bylo, že po skončení terapie mohli pacienti navzájem sdílet své pocity.

Pro koho je tato metoda vhodná a co přináší?

V podstatě pro širokou škálu pacientů, například pro neurologické, ortopedické případně i onkologické pacienty. Umožňuje třeba potlačení vnímání bolesti či zvýšení rozsahu pohybů v jednotlivých kloubech.

Oceňuje ji také personál?

Samozřejmě. Usnadňuje nám práci v tom, že pacient vše dělá sám a personál pouze dohlíží na správné provedení přes tablet, případně pacienta v průběhu terapie koriguje. Stále přibývá přístrojů, které se snaží usnadnit práci terapeutům a jsou v rámci terapie velmi efektivní. Jejich činnost ale úplně nenahradí. Protože k naší práci patří i komunikace s lidmi, schopnost je vyslechnout a podpořit.

To byl ten důvod, proč jste si obor rehabilitace zvolila?

Ano. Ráda pomáhám lidem. V dětství jsem se věnovala intenzivně sportům, kvůli několika zraněním jsem absolvovala několikrát fyzioterapii, a tento obor mě velmi oslovil.

Jak dlouho v Janských Lázních pracujete?

Přesně od 11. července letošního roku. Přijela jsem sem zejména kvůli krásné přírodě. V zimě se věnuji lyžování, v létě se snažím volný čas trávit v přírodě.

O rutině se tedy asi ještě mluvit nedá…

Ale ano, dny musí mít svůj řád. Každé ráno absolvuji hlášení, kde společně s lékaři, vrchní sestrou, psychologem, logopedem a dalšími kolegy probíráme události, které se staly za poslední den. V průběhu dopoledne procházím pracoviště a kontroluji, zdali je vše v pořádku. Odpoledne se věnuji především administrativě.

Kolik zaměstnanců jako vedoucí rehabilitace řídíte?

Aktuálně jde o 46 zaměstnanců mnoha profesí – fyzioterapeuti, ergoterapeuti, asistenti ergoterapie, vyškolení pracovníci na fyzikální terapii, maséři, rehabilitační sanitáři a referentky rozpisu procedur.

Čím vás práce s tak velkým týmem obohacuje?

Stále se učím naslouchat, řešit krizové situace, vymýšlet inovace na našem oddělení atd. Oceňuji skupinová mimopracovní setkání, kde je možnost dozvědět se o sobě něco více.

Co vás na rehabilitaci fascinuje?

Fyzioterapie jde stále kupředu, vyvíjejí se stále dokonalejší přístroje, vzniká čím dál tím více možností, jak pomáhat lidem a ideálně je vracet zpět do běžného života.

Výhodou také je, že terapeuti mají možnost celoživotního vzdělávání. Mezi naši klientelu patří například pacienti s neurologickým onemocněním, s ortopedickým onemocněním, s respiračním onemocněním a podobně. Každý pokrok je skvělý.

Odcházíte z práce často spokojená?

Stane se to tak tři až čtyřikrát do měsíce. Nejspokojenější jsem, když dokážu vyhovět požadavkům svých kolegů, pomoci jim k tomu, aby mohli odvádět co nejlepší výkony.

Kterých vlastností si u kolegů vážíte?

Pracovitosti, svědomitosti, vřelosti.

Na co se teď nejvíc těšíte?

Ve volném čase se vždy těším na svou čtyřměsíční neteř. Po profesní stránce se těším na období, až se trochu více aklimatizuji v nové práci.

Rehabilitace VR

Stačí jeden klik, a cvičíte třeba u řeky

Rehabilitovat ve virtuálním prostředí je mimořádně příjemné a motivující. Můžete se procházet lesem, sbírat ovoce, chytat ryby nebo na noční obloze hledat souhvězdí.

Jedinečnou instalaci virtuální reality pro účely rehabilitačního cvičení využívají od začátku letošního roku pacienti dětské i dospělé léčebny Státních lázní Janské Lázně.

Každá z více než 30 aplikací, které je možné alternovat podle individuálních potřeb pacientů, je naprogramovaná velmi intuitivně.

Napojení na centrální systém umožňuje zdravotníkům okamžitou diagnostiku, měření a hodnocení výsledků. 

To zjednodušuje sledování a analyzování pokroku pacienta a pomáhá s určením následného ideálního rehabilitačního programu.

Pokud vás cvičení ve virtuální realitě zajímá, sledujte facebookové stránky Lázní. Dozvíte se, jak rehabilitace fungují a v čem pomáhají.

PŘEDSTAVUJEME

Anna Prunerová (29 let)

Vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor fyzioterapie, a 1. lékařskou fakultu téže univerzity, obor adiktologie. Nejraději odpočívá v přírodě, a to buď se psem, nebo na koni.

Skip to content