Odborníci na Vojtovu metodu i rodiče nemocných dětí si Václava Vojty váží

Přes šedesát let pomáhá Vojtova metoda dětem i dospělým po celém světě zlepšovat pohyblivost a fungování svalů. Letošní rok byl ve znamení stého výročí narození jejího autora – významného českého a německého doktora – profesora Václava Vojty. Světoznámý odborník významně obohatil dětskou neurologii a oddělil ji od dospělé. Právě s jeho jménem je spojena úspěšná léčebná rehabilitace dětí, kterou poskytujeme pacientům s dětskou mozkovou obrnou a dalšími neurologickými onemocněními v dětské léčebně Vesna v Janských Lázních.

„Cvičíme Vojtovu metodu u fyzioterapeutky Dagmar Žákové, od samého začátku se o nás stará pan primář Vasil Janko, který je moc hodný. A zakladatele metody – profesora Václava Vojty si velmi vážím,“ říká maminka osmiletého Davídka, který má dětskou mozkovou obrnu.

„Profesor Václav Vojta pomohl tisícům dětí nejen s mozkovou obrnou. Působil v lázních Železnice, které se později staly součástí Státních léčebných lázní Janské Lázně. Jsme rádi, že toto náročné cvičení dětem pomáhá i v 21. století a že si jej maminky chválí.“

Fyzioterapeutický koncept je založený na reflexní lokomoci a vznikl na základě poznatků profesora Vojty o vývoji držení těla a pohybů dítěte. „Je nutno vzpomenout, že Václav Vojta byl žákem profesora Kamila Hennera, legendy české neurologie. Profesor Vojta byl tedy dalším nositelem pochodně,“ uvedl primář dětské léčebny Vesna MUDr. Vasil Janko.

Svůj koncept Vojta rozvíjel v Podkrkonoší

Po promoci na lékařské fakultě pracoval Václav Vojta, právě pod vedením profesora Kamila Hennera, na dětské neurologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice a od roku 1954 působil v dětské léčebně v Železnici, kde se začal věnovat výhradně dětským pacientům.Zřejmě tady i zastupoval, nebo sloužil, protože v jednom rozhovoru na otázku, kdy byl nejšťastnější, odpověděl, že v Železnici, když po něm lezla batolata,“ vzpomněl Vasil Janko.

Základem léčby v lázních v Železnici byla léčebná rehabilitace, která využívala speciální metody léčebné tělesné výchovy. „Nejvíce se používala metoda, kterou propracoval a do praxe uvedl právě MUDr. Vojta,“ píše Ladislav Stuchlík v Bělohradských listech č. 2/2011. Reflexní lokomokace – rehabilitační metoda léčby spastiků, dětí postižených dětskou mozkovou obrnou a jiným neurologickým onemocněním – vešla do povědomí právě jako Vojtův koncept. „Děti si v léčebně osvojily postupy cvičení. Na konci každého pobytu byla rodičům předvedena instruktáž o způsobu cvičení s dítětem. Postupem času byla léčba rozšířena i na další poruchy centrální nervové soustavy, tzn. na stavy po úrazech mozku, po zánětech mozku, po cévní příhodě mozkové a podobně,“ uvedl Václav Stuchlík s přispěním MUDr. Aloise Stehlíka v článku Lázně v Železnici, vytištěném v Bělohradských listech č. 2/2011.

Normalizace vyhnala Václava Vojtu z vlasti

Profesor Václav Vojta však nemohl svoji práci v Československu dále rozvíjet, v roce 1968 byl nucen emigrovat. V léčení dětských vývojových poruch pokračoval v západním Německu a stal se světově uznávaným odborníkem. Do naší země se vrátil po revoluci v roce 1989. Jak sám uvedl, nikdy by se mu metodu nepovedlo uvést v život, kdyby neměl důvěru rodičů svých dětských pacientů.

Důsledky normalizace v bývalém Československu na odkaz Václava Vojty komentuje i primář Vasil Janko: „Co se týče Vojtovské reflexní lokomoce jako principu, v normalizační ČSSR nebyla přímo „zakázaná“, ale jméno Vojta se moc neuvádělo. Například v publikaci z roku 1975, na kterou nedám dopustit, se kapitola nazývá „Reflexní terapie dětí s dětskou mozkovou obrnou, zavedená na dětské neurologii Fakultní nemocnice Karlovy Unievrzity v Praze“ a jméno Vojta jsem v textu neobjevil.“

Neurokineziologické vyšetřovací techniky vytvořené profesorem Vojtou se dnes po celém světě používají pro časnou diagnostiku motorických vývojových poruch u kojenců a malých dětí. Jsou základem pro co nejčasnější zahájení terapie – i když ještě nelze klinicky rozeznat žádné konkrétní poruchy.

Příběhy dětí z Vesny

Dětská léčebna Vesna je největším léčebným a rehabilitačním zařízením v České republice, kde používají tento koncept při péči o děti s dětskou mozkovou obrnou a pohybovým onemocněním. Lékaři a fyzioterapeuté jsou zde přímými pokračovateli odkazu profesora Václava Vojty a rodiče zde léčených dětí si Vojtovu metodu chválí.

Rodiče osmiletého Davídka, který má těžkou mozkovou obrnu po vážném úraze a je odkázán na náruč svých nejbližších i dalších pečovatelů, využívají maximum příležitostí pro rehabilitaci a cvičení, které jsou v Janských Lázních k dispozici. „Cvičíme Vojtovu metodu u fyzioterapeutky Dagmar Žákové, od samého začátku se o nás stará pan primář Vasil Janko, který je moc hodný a my jsme mu velice vděčni,“ říká maminka. „Zakladatele metody – profesora Václava Vojty si velmi vážím. Tenhle člověk by tu měl být napořád, udělal pro děti hodně moc, když vymyslel tak účinné cvičení. Přesto, že Davídek u „Vojtovky“ pláče, a lituje se, tak když skončíme, směje se, i když je hodně unavený.“

Vojtova metoda pomohla i osmileté Madlence: „Říkali mi, že kdyby ji cvičil někdo v Americe, tak by to tam vnímali jako týrání dětí,“ říká paní Olga, maminka osmileté holčičky, která je nadšená ze speciální metody: „Já na „Vojtovku“ nedám dopustit. Je to nejlepší metoda, která existuje a „děkuji“ za to, že se nám to stalo v Čechách, protože zdravotnictví v České republice je k nezaplacení. Svým přátelům na Ukrajině říkám, že zde máte zdravotnictví na takové úrovni, že si rodiče mohou dovolit stále lepší a lepší postupy.“

Paní Olga ještě objasnila, že Vojtovu metodu na Ukrajině sice praktikují, ale neumějí ji tak dobře a do hloubky, jako v Janských Lázních. „Proto vás všichni, co jsme tady s dětmi a „Vojtovku“ cvičíme, chválíme. Dostaneme tu totiž přesné instrukce, jak správně cviky provádět, jak správně mačkat bodíky na tělíčku dítěte a jak „nejít“ přes bolest. Jsem proto ráda, že žiju v Čechách, protože přicestovat z ciziny mohou opravdu jen dobře zajištěné rodiny, které to mohou pro své miminko udělat. Teď už je dcerka větší, přibyly jí i jiné cviky na kondici. A těším se, že to bude čím dál lepší.“

Zdenka Hanyšová Celá,
komunikace s veřejností pro SLL Janské Lázně,
Tel. +420 777 348 529, e-mail: hanysova@hanycom.cz

Skip to content