Uzavírky silnic v Janských lázních v průběhu roku 2020 - info pro klienty léčebny dospělých

Vážení klienti,

v roce 2020 bude pokračovat konverze parovodů v úseku od cukrárny u Janského Dvora po sídliště na
Sluneční stráni a od cukrárny u Janského Dvora směrem k Révě. V souvislosti s tím dojde k uzavírce
silnice III/2961 (přes náměstí) v úseku od křižovatky u Janského Dvora po parkoviště u lanovky a to
v termínu od 1.4.2020 do 31.10.2020.

Průjezd přes křižovatku u Janského Dvora směrem k hlavnímu vstupu do Jánského Dvora a dále
k Révě bude uzavřen. Parkoviště před Lázeňským domem bude po celou dobu mimo provoz. Dovoz
klientů do Janského Dvora nebude možný a bude třeba využívat zadní vstup do Lázeňského domu, pro
pěší bude vstup do Janského Dvora zachován.

Součástí dopisu jsou mapy, na kterých jsou vyznačeny uzavírky s termíny uzavření dané části
komunikace.

V termínu 27.-29.4.2020 dojde k úplné neprůchodnosti v prostoru mezi Lázeňským domem
a Janským Dvorem i pro pěší! Bude nutné využívat spojovací chodbu ve 3.NP nebo náhradní vstup ze
silnice v 1.PP kolem kinosálu! Po tomto termínu bude umístěna lávka pro pěší a průchod bude umožněn.

S výše uvedenými uzavírkami dojde v termínu od 1.4. do 31.10.2020 k uzavření parkovišť:

  • parkoviště před čp. 1 Lázeňský dům
  • parkoviště na chodníku u Terry

Možné parkování klientů v průběhu prací bude:

  • parkoviště Sokolovna (SLL)
  • parkoviště u Plyšanky (městské - placené)
  • parkoviště u Sola Fide a Arniky (městské - placené)
  • parkoviště u Quissisany (městské - placené po 2 h parkování)
  • parkoviště - nově na 2020 - asfaltová plocha před vstupem na Malou kolonádu

Jedná se o městská parkoviště, která jsou zpoplatněna.

Příjezdová silnice III/2961 od Svobody nad Úpou po Janský Dvůr bude fungovat bez omezení, stejně
tak místní i dálková autobusová doprava.

Příjezd k přijímací kanceláři dospělých pouze po silnici III/2961! Ve Svobodě nad Úpou odbočit na
silnici ul. Lázeňská.

Děkujeme za pochopení.
Vedení lázní

Skip to content