TISKOVÁ ZPRÁVA: Janskolázeňské symposium překračuje hranice naší země

Janské Lázně, 18. 12. 2017 / Janskolázeňské symposium je svým rozsahem největším rehabilitačním symposiem v České republice. Jeho XII. ročník se uskuteční od 11. do 13. ledna 2018 a sjede se na něj víc než stovka účastníků z lékařských i nelékařských profesí z Česka i ze Slovenské republiky a asi tři desítky účastníků přímo z pořádajících Janských Lázní. Odborným garantem symposia je prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. – český fyzioterapeut, odborně se zaměřující především na pohybovou patologii dětí. Je známý díky své péči o vrcholové české sportovce.

Odborné symposium vzniklo před třinácti lety jako dětské. „Nejdříve jsme se věnovali dětské mozkové obrně. Postupně přicházely další ročníky, a protože byly úspěšné, rozšířili jsme je o další témata,“ vzpomíná ředitel léčebné péče a primář dětské léčebny Vesna Janských Lázní MUDr. Vasil Janko. Dodal, že program je už tradičně rozdělený na Léčbu dospělých a Pediatrické dny a skládá se z neurologické a ortopedické části.

V „dospělé“ části bude Symposium 2018 zaměřeno např. na progresivní chronická neurogenní onemocnění. Jsou to onemocnění jako Charcot – Marie – Tooth  (CMT), Roztroušená skleróza mozkomíšní a další. „Program Pediatrických dnů obsahuje přednášky z dětské ortopedie, neurologie a rehabilitace a z oborů, které jsou nám blízké. Letos bude mít velké slovo logopedie,“ objasnil Vasil Janko.

Pediatrické dny se zaměří i na poruchu polykání u dětí

V Pediatrických dnech se odborníci v předchozích ročnících věnovali horní končetině – rameni až po loket včetně různých úrazů. Z horní končetiny letos u dětí přecházíme na dolní končetinu a začneme v oblasti kyčle a kosti stehenní. Tedy ortopedický okruh v dětské části bude věnovaný nemocem a úrazem v oblasti kyčle a kosti stehenní,“ uvedl Vasil Janko.

V neurologické části je velkým tématem dysfagie, což je porucha polykání, která se vyskytuje často u starších dospělých po iktu (cévní mozkové příhodě). „Avšak druhou největší skupinou postižených dysfagií jsou děti s dětskou mozkovou obrnou, vrozenými vadami vývoje v oblasti dutiny ústní, neurologickými onemocněními a onemocněními způsobenými úrazem, popálením či poleptáním,“ vysvětlil primář. Upřesnil, že když se úraz týká například centrálního nervového systému a dojde k poškození mozku, poruší se nervové dráhy, které zabezpečují polykací akt. „U nás se potkáváme spíše s těmi neurologickými případy poruchy polykání,“ dodal.

Dětské symposium má už svou dvanáctiletou tradici a tím, že přednášející jsou z celé republiky, má jednoznačně svoje místo v českém prostoru. „Snažíme se jej rozšiřovat o přednášející odborníky ze Slovenska. V minulosti jsme tu měli odborníky i z Grazu, dokonce tu přednášela světoznámá protetička Nancy Hilton, která znamená hodně na poli této odbornosti,“ připomněl Vasil Janko.

Třetí část Pediatrických dnů je složena z různých oborů. Bude v něm přednášet Prof. Petr Pohunek o bronchoskopii u dětí a MUDr. Mária Praženicová z Banské Bystrice o glaukomu jako součásti některých neurodegenerativních onemocnění. Zazní i několik přednášek psychologů a speciálního pedagoga, a přednášky od autorů z jiných lázní o jejich způsobech léčby. „Takto se snažíme „rozšiřovat obzory“, abychom kromě rehabilitace, neurologie a ortopedie rozvíjeli své vzdělání i v dalších oblastech,“  vysvětlil Vasil Janko.

Důležitá je spolupráce odborníků a významných pracovišť a porovnání výsledků léčby

Účast na symposiu má pro všechny účastníky několik významů. Hlavně se dozvědí nové věci z oborů, ve kterých pracují. Každý rok je něco nového a je důležité, aby odborníci zanechali na symposiu nové vědomosti a podněty, které jsou přínosem pro diskutované obory, a aby nadále rozvíjeli spolupráci mezi jednotlivými pracovišti, která na symposiu zastupují. Seznámí se s novinkami přímo ve Státních léčebných lázních Janské Lázně a budou si moci vyzkoušet nové přístroje, které před rokem zakoupila dětská léčebna Vesna.

„V neposlední řadě je důležité porovnávat přístupy a výsledky léčby pacientů tak na základě stejné metodiky, aby byly porovnatelné. Jedná se o takzvanou Medicínu založenou na důkazech, což je systematický přístup k léčbě, propojující nejlepší dostupné vědecké důkazy s klinickou zkušeností lékaře a s preferencemi a potřebami ošetřovaného pacienta,“ uzavřel primář dětské léčebny Vesna a ředitel léčebné péče SLL Janské Lázně Vasil Janko. Více o symposiu na: https://www.janskelazne.com/symposium2018/

Zdenka Hanyšová Celá,
komunikace s veřejností pro SLL Janské Lázně,
Tel. +420 777 348 529, e-mail: hanysova@hanycom.cz

O Státních léčebných lázních Janské Lázně, s. p.

V lázeňské péči a léčbě využíváme kromě přírodních léčivých zdrojů a celé řady dalších léčebných prostředků také moderní rehabilitační metody včetně unikátních robotických rehabilitačních přístrojů.

Léčíme široké spektrum onemocnění – ortopedická, nervová, nervosvalová, respirační, metabolická a onkologická. Přijíždějí k nám klienti s bolestmi zad, záněty a jinými chorobami nervů, pacienti po zánětech mozku a mozkových blan, po poliomyelitidě (dětské obrně), po cévních příhodách mozkových, po implantaci kloubních náhrad, po úrazech a operacích obratlových plotének, s netuberkulózními onemocněními dýchacích cest. Specifické postavení má dětská léčebna VESNA, kde se léčí dětští pacienti do věku 18 let s obdobným spektrem diagnóz jako v léčebně dospělých.

Naše lázně historicky poskytují širokou škálu lázeňské péče pro všechny skupiny zájemců o klasické lázeňské pobyty – od komplexní a příspěvkové péče, která je plně nebo částečně hrazena zdravotní pojišťovnou, přes samoplátecké pobyty až po speciální rekondiční pobyty využívané zejména firemní klientelou. Naší součástí jsou lázně pro děti a mimo lázeňské péče poskytujeme i lůžkovou rehabilitační péči; lůžka mají status lůžek odborného léčebného ústavu.

Skip to content