Revoluční elektroakupunktura mění životy pacientů s přerušenou míchou

Revoluční elektroakupunktura mění životy pacientů s přerušenou míchou

Bolestivé stavy, nervová ochrnutí, alergie a celou řadu dalších diagnóz pozitivně ovlivňuje inovativní léčebná metoda, kterou ve Státních léčebných lázních Janské Lázně aplikuje MUDr. Peter Olšák. Přelomový způsob využití elektroakupunktury přináší výsledky, o něž se zajímají odborníci na celém světě. A nejen oni – k Janským Lázním upínají své naděje dospělí i dětští pacienti po závažných úrazech nebo onemocněních. „Metodu elektroakupunktury vyvíjím od roku 2016. Největším milníkem se stala léčba pacientů s úplným přerušením míchy,“  říká rehabilitační lékař.

Jak a komu elektroakupunktura pomáhá

Případy šestnáctiletého chlapce s přerušenou míchou nebo dvaatřicetileté ženy ochrnuté do prsou dolů vstoupily do mediálního světa koncem roku 2023. Jak hoch, tak mladá žena dělají díky elektroakupunktuře vedené MUDr. Olšákem nečekané pokroky. Výrazného zlepšení zdravotního stavu se dočkala i dvanáctiletá dívka, stejně jako další stovky pacientů.

„Na spoustu nemocí dokáže působit i klasická akupunktura – stačí se podívat na stránky WHO, kde je přes sto diagnóz, pro jejichž léčbu je akupunktura na základě klinických studií vhodná,“ poukazuje lékař s tím, že jím vyvinutou metodou lze akupunkturní body ovlivnit nejen vpichem jehly, ale zároveň elektrickým proudem.

Klinické účinky elektroakupunktury popisují ve vědeckých časopisech stovky studií. Jejich hodnocení ale není podle lékaře vždy úplně jednoduché. Vždy musí být pečlivě zvážena metodika postupu. Na rozdíl od hodnocení léčiv vyžaduje hodnocení účinků elektroakupunktury dobré odborné znalosti, aby nedošlo k mylné interpretaci výsledků.

Co je metoda AC-TIVE ENF

Stimulace prostřednictvím vpichu a elektrického proudu není podle MUDr. Olšáka žádnou novinkou. Přelomový je ovšem způsob, se kterým pracuje metoda AC-TIVE ENF: „Je unikátní v tom, že při ní dráždíme několika různými proudy. Tyto proudy a lokalizace bodů se v průběhu terapie pět až šestkrát změní. Zároveň je pacient aktivním účastníkem procedury, může svou vůlí průběh léčby ovlivnit, a dokonce už v rámci aplikace provádět některé pohyby.“

Metodu vyvíjí od oku 2016. Postupy stále zdokonaluje tak, aby bylo možné pacientovi pomoci efektivně a v co nejkratší době. „V minulosti jsem léčil především dospělé ochrnuté pacienty, kolem roku 2019 jsem elektroakupunkturu začal aplikovat také u dětí,“ uvádí rehabilitační lékař.

Postupem času narazil ve vývoji metody na některé technické limity aplikací. Ve spolupráci s Vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého v Olomouci, Technologickou agenturou ČR a dalšími kolegy zpracoval projekt, ve kterém se podařilo vyvinout a otestovat inovativní akupunkturní jehlu. Ta díky svým vlastnostem může léčbu ještě více zefektivnit.

Důležitou roli hraje individuální přístup

Pro účinné využití elektroakupunktury je důležitá i diagnostika. Podle MUDr. Olšáka se z medicíny občas trochu vytrácí individuální přístup. „Snaha vytvořit na všechny diagnózy stejný postup léčby nemusí vždy přinést ovoce. Každý člověk je svým způsobem originál. V léčbě je nutné v souladu s definicí evidence-based medicine respektovat nejen samotné vědecké studie, ale také názor a zkušenosti lékaře a v neposlední řadě respektovat i preference a schopnosti pacienta. Tím bylo toto hodnocení v roce 1996 definováno a bohužel se nám celistvost tohoto postupu někdy vytrácí,“ je přesvědčen.

Před aplikací elektroakupunktury metodou AC-TIVE ENF tak zjišťuje, jestli pacient netrpí onemocněním, které by mohlo být překážkou v léčbě. Jde především o to, zda nemá kardiostimulátor, inzulínovou pumpu, jiné implantované elektrické přístroje, nebo není v rizikové fázi těhotenství.

Minimum nežádoucích účinků, maximální efekt

Pokud je popisovaná léčba prováděna správně, má minimální rizika. Pacienta prakticky nelze poškodit – kromě modřiny, která se objeví po vpichu jehly. Další výhodou například v léčbě nervových ochrnutí je její rychlost a efektivita. A v neposlední řadě je potřeba zmínit velmi nízké finanční náklady (ve srovnání s některými dalšími postupy).

„Aplikace trvá obvykle kolem 30 minut. Počet sezení je u každého pacienta jiný, záleží na diagnóze. U některých bolestivých stavů mohou stačit 2-3 sezení. U těžkých stavů ochrnutí jich může být i 50,“ konstatuje MUDr. Olšák.

Účinky metody závisí na mnoha faktorech. Jedním z nejdůležitějších je doba, která uplynula od poranění, a konkrétní diagnóza. „Obvykle ale poznáme, zda je pro pacienta efektivní, hned v prvních aplikacích,“ uvádí lékař.

Komfort především

Jak vypadá typický průběh aplikace elektroakupunktury? „Pacientovi se snažím vysvětlit co ho čeká a jaké bude mít pocity. Musíme společně vyladit hranici intenzity proudu, aby byla aplikace co nejkomfortnější. Platí zásada, že nesmí být pacientovi nepříjemná nebo bolestivá. Pak se snažím každého pacienta instruovat, jaký pohyb by mohl zkusit udělat a případně ho navádím, jak na to,“ popisuje lékař s tím, že pohyby, které zdraví lidé běžně provádí prakticky podvědomě, musí ochrnutí pacienti „znovu nalézt“. A to není zrovna lehký úkol, zvlášť pro osoby, které mají poškozené vnímání ochrnuté části těla.

Pokud vše probíhá dobře, je možné změnu pozorovat už po první provedené léčbě. Ale nemusí tomu tak být vždy. Někdy je potřeba více aplikací, aby mohl lékař jejich účinnost správně posoudit. Existují samozřejmě také případy, ve kterých není léčba přínosná vůbec. Pokud nedojde k žádnému zlepšení ani po třech aplikacích, obvykle se dále nepokračuje.

Ideální je kombinovat elektroakupunkturu s dalšími metodami. Práce v širším týmu přináší personální i profesní obohacení, také výsledky jsou při kombinaci léčebných metod lepší.

Pokrok pacientů monitoruje myograf

„Máme několik možností, jak sledovat efekty léčby. Základem je klinické vyšetření, využíváme hlavně videodokumentaci. Aktuálně začínáme testovat myograf, který nám zapůjčili vědci z Českého vysokého učení technického. A budeme hledat další nástroje a způsoby, jak ještě více zkvalitnit monitoraci výsledků,“ prozrazuje MUDr. Olšák.

Navzdory původním očekáváním rehabilitačního lékaře nehraje v úspěšnosti léčby příliš velkou roli věk pacienta: „Doteď na přednáškách promítám video pacientky z roku 2017, tehdy měla 78 let. Došlo u ní k částečnému poškození míchy, ochrnula na dolní končetiny. Zpočátku nález nevypadal dobře, ale po půl roce dokázala chodit bez jakýchkoliv pomůcek. I přesto ale většinou platí, že mladší lidé na léčbu reagují lépe.“

Ještě jednu „zajímavost“ MUDr. Olšák zmiňuje. Jako poměrně velký rizikový faktor horší efektivity léčby se ukázala nadměrná konzumace alkoholu. „Jeho destruktivní vliv na nervový systém je popisován, ale myslel jsem, že nebude tak výrazný. Týká se to ovšem jen pacientů, u kterých je pití alkoholu výrazně vyšší než u běžné populace. Zatím jsme toto exaktně neměřili, ale trochu mě to při sledování pacientů překvapilo,“ říká.

Nové jehly, nové postupy i osvěta

MUDr. Olšák rozhodně neusíná na vavřínech. Jak říká, pokud vše dobře půjde, chce časem v klinické praxi využít nové jehly, které zatím ještě nemají potřebnou certifikaci. Dosud je lze používat pouze experimentálně. „Také pořád bádám nad tím, jaké kombinace bodů a proudů zvolit, aby se efektivita stále zlepšovala. Budu rád, když pacientům pomůžeme zlepšit jejich soběstačnost na nejvyšší možnou míru,“ uvádí.

Stejně jako v předchozích letech, i letos přednáší na několika tuzemských či zahraničních konferencích. O výsledcích léčby pacientů s úplným přerušením míchy například informoval v rámci dubnového neurorehabilitačního kongresu, podzimní termíny už má téměř plné – v září se se svými poznatky vypraví na světový kongres lékařské akupunktury v Jižní Koreji.

Odborná veřejnost si jistě nenechá ujít ani XVIII. Janskolázeňské symposium zaměřené na neurodegenerativní onemocnění a s ním související poruchy. Konat se bude 8.-10. ledna 2025 a MUDr. Olšák na něm představí další pokroky v léčbě elektroakupunkturou metodou AC-TIV ENF.

Zveme Vás na zahájení lázeňské sezóny, které se koná v sobotu 1. 6. 2024.

Skip to content