fbpx

I při opravě vrtu přírodního léčivého zdroje poskytujeme minerální koupele

Jeden z vrtů, ze kterého jímají Janské Lázně teplou minerální vodu, prochází v současné době rekonstrukcí. Cílem stabilizačních prací, které provádí odborná firma na základě výběrového řízení, je především zachování provozu stávajícího Velkého bazénu v Lázeňském Domě v původní historické podobě ve formě „pisciny“ a zajištění dostatku minerální vody pro potřeby Lázní i v budoucnosti.

„Naši hosté mohou užívat lázeňskou pohodu se vším všudy, protože žádná z plánovaných odborných prací nemá vliv na dodávky minerální vody pro potřeby klientů,“ uvedla marketingová specialistka Zuzana Pichlová. Dodala, že pouze Velký bazén v Lázeňském Domě je dočasně mimo provoz a minerální voda je v současnosti čerpána v dostatečném množství do všech dalších bazénů lázní, vířivek a vodoléčebných van. „Termální vodu dopravujeme jako obvykle minerálkovodem i do vodojemu v dětské léčebně Vesna, kde slouží k plnění bazénu se zvedacím dnem.“

Konstrukce vrtů již „volala“ po obnově

Přírodní léčivé zdroje teplé minerální vody v Janských Lázních jsou známé dle kroniky již více jak 1000 let a jsou tvořeny dvěma záchytnými vrty - Janským pramenem s hloubkou vrtu 54 metrů a Černým pramenem s hloubkou vrtu 25 metrů. Oba jsou Českým inspektorátem lázní a zřídel prohlášeny za přírodní léčivé zdroje a voda z nich slouží k léčení klientů lázní. Vrty byly vybudovány v roce 1956 a od této doby fungují v nezměněné podobě. „Konstrukce vrtů odpovídá době jejich vybudování a současný stav si již vyžádal stabilizační zásah a obnovu podzemních konstrukcí vrtu,“ uvedl technický manažer Petr Janovec a ubezpečil: „Údržba vrtů je naší povinností a vyplývá z příslušného Lázeňského zákona, dříve či později se takováto opatření dotknou každého podzemního zdroje minerální vody, jehož technický stav se dostane na hranici životnosti.“

Velký bazén je čistě přírodní nádrží

Hlavním pramenem, který poskytuje minerální vodu k léčbě lázeňských hostů, je Janský pramen, který je umístěn ve dně dnešního Velkého bazénu v Lázeňském Domě s volným propojením zadržené vody do podloží a okolí vlastního vrtu. „Bazén, ve kterém probíhá vodoléčba, je tedy čistě přírodní nádrží s minimálními úpravami termální vody pro zachování její čistoty. Díky tomu má status „pisciny“ – tento termín se používá pro nádrže s přirozeným odtokem do podloží v sakrálních stavbách,“ vysvětlil Petr Janovec. Vzdutí hladiny v piscině je zajištěno přetlakem vyvěrající vody z přírodního léčivého zdroje. Stejná voda za pomocí čerpací techniky plní i vodojemy a následně vodoléčebné vany pro lázeňské hosty.

V uplynulém období nechaly lázně vrt pravidelně monitorovat. „Pomocí automatického programu, který sbírá potřebná data o minerální vodě a zřídelní struktuře v podzemí, bylo zjištěno, že by v budoucnu mohly nastat problémy s technickým stavem konstrukcí jímacího vrtu,“ uvedl Petr Janovec důvod, proč se vedení Janských Lázní rozhodlo přikročit k preventivnímu zásahu, kvůli kterému bylo nutné Velký bazén dočasně odstavit. „Všechny další bazény a vany jsou v plném provozu a lázeňští hosté tak mohou i v současnosti plně užívat všech procedur bez omezení a čerpat léčivou sílu přírodní minerální vody,“ ubezpečila Zuzana Pichlová. 

Po monitoringu následoval detailní průzkum

Na monitoring léčivého zdroje navázal detailní průzkum, který provedla odborná firma Vodní zdroje Chrudim spol. s r.o., zastoupená hydrogeologem RNDr. Danielem Smutkem. „Průzkum spočíval v televizní prohlídce obou vrtů, v karotážních měřeních, zonálním vzorkování a georadarovém průzkumu dna Velkého bazénu. Odborníci taktéž prozkoumali analytické práce s daty za období 1986 - 2017. Na základě výsledků jsme přistoupili k vlastním stabilizačním opatřením,“ uvedl Petr Janovec, který dodal technické detaily: „Opatření spočívají především v posílení a obnově stávající ocelové pažnice vrtu speciálním materiálem na bázi PVC a utěsněním bočního úniku termální vody do nesoudržného horninového prostředí, včetně provedení nového monitorovacího vrtu o průměru 220 mm a hloubce 7 metrů, který bude sloužit pro sběr dat horninového prostředí pod budovou Lázeňského Domu. Součástí prací je i monitorování celé zřídelní struktury po dobu 12 měsíců.“

V létě bude hotovo

Práce byly již zahájeny osazením monitorovacích zařízení s podrobným sběrem naměřených dat a provádí je odborná firma Vodní zdroje Chrudim s.r.o., která vyhrála výběrové řízení. V červnu tohoto roku proběhnou vlastní sanační práce na konstrukci vrtu Janského pramene. „Pokud vše bude dle předpokladu odborníků, mělo by poté dojít k návratu napjaté – vzduté hladiny ve Velkém bazénu v Lázeňském Domě a jeho zapojení do běžného lázeňského provozu. To předpokládáme již v letních měsících letošního roku,“ řekl Petr Janovec.

Stabilizace přírodního léčivého zdroje bude léčebné lázně Janské Lázně stát 750 tisíc Kč (bez DPH).  Za průzkum, který se uskutečnil v loňském roce, zaplatily Janské Lázně 250 tisíc korun, předpokládané náklady na sanaci a monitoring jsou 500 tisíc korun.

Zdenka Hanyšová Celá

Skip to content