fbpx

Genderový audit

[vc_row][vc_column][vc_column_text]„Po odstranění drobných formálních nedostatků uvedených v doporučeních a zavedení kontinuálního kontaktu s osobami na mateřské či rodičovské dovolené a při udržení stávajících procesů a jejich vysokého standardu budou moci Státní léčebné lázně Janské Lázně sloužit jako příklad dobré praxe,“ píše se v závěru zprávy auditu, který na zadání lázní vypracovala společnost Osvětová beseda.

Povinnost provést genderový audit uložilo lázním ministerstvo zdravotnictví. Před koncem loňského roku byla vyhotovena závěrečná zpráva. Věnovala se několika oblastem, z nichž vám přinášíme krátké shrnutí.

Zajištění rovnosti

Naprostá většina respondentů deklarovala, že organizace dodržuje princip rovných příležitostí a nediskriminuje nikoho kvůli jeho pohlaví, věku, etnickému původu, zdravotnímu stavu a podobně. „Celkovou atmosféru v zaměstnání hodnotí většina dotazovaných jako dobrou (60,3 %), dalších 11,7 % dokonce jako velmi dobrou. Pouze čtvrtina dotázaných (25,7 %) zvolila možnost mohla by být lepší a jen 5 osob zaškrtlo variantu špatná,“ uvádí audit.

Personální politika

Při přijímacím řízení nejsou uchazeči vystavováni otázkám na (plánované) rodičství, hlídání dětí, sexuální orientaci. „Naprostá většina lidí (91,1 %) v dotazníkovém šetření uvedla, že jim po nástupu do zaměstnání vedoucí i kolegové a kolegyně ochotně pomáhali a že nyní také oni sami (zde byl výsledek ještě lepší – 93,9 % kladných odpovědí) pomáhají nově příchozím,“ píše zpráva.

Zajímavé je i zjištění týkající se work-balance, kde šetření ukázalo: „Čtyři pětiny lidí (80,8 %) uvedly, že jim podnik umožňuje efektivně sladit profesní a soukromý život, výsledek potvrdily fokusní skupiny, v nichž se neobjevil nikdo, kdo by měl se sladěním práce a osobního života problém.“

Vnitřní kultura

Kladně jsou hodnoceny rovněž vysoce nastavené etické standardy, propracovaný protikorupční program i spolupráce lázní se vzdělávacími institucemi jako střední a vyšší zdravotní školy či vysoké školy. „Vedle protikorupčního programu mají lázně také etické kodexy pro zaměstnané, management i přístup ke klientům. Ve společnosti nedochází k systémové diskriminaci, zjistili auditoři.

Data sbírala auditorská společnost formou online i papírových dotazníků, focus groups a semistrukturovaných rozhovorů i konzultací. Online dotazník vyplnilo 214 lidí (50,6 % zaměstnaných ze všech věkových skupin). Mezi respondenty a respondentkami bylo nejvíce zdravotních sester (33 osob) a sanitářů/ek (31 lidí), dále 23 servisních zaměstnanců a zaměstnankyň (např. pokojských či uklízeček a uklízečů), 13 vedoucích oddělení, 10 lékařů/ek, 8 techniků správy a údržby či 7 referentů/tek. Celkem bylo v dotazníkovém šetření zastoupeno 34 profesí. Naprostá většina (93,9 %) lidí, kteří vyplnili dotazník, pracuje v lázních na plný úvazek.[/vc_column_text][vc_btn title="Přečtěte si další odborné články" color="primary" link="url:%2Fclanky%2Fodborne-clanky|||"][/vc_column][/vc_row]

Skip to content