Duchovní péče klientům a zaměstnancům lázní

Státní léčebné Lázně Janské Lázně při poskytování zdravotní péče respektují spirituální a náboženské hodnoty pacientů.

Duchovní péče je nabízena každému pacientovi v léčebně, zdravotnickému personálu, doprovodům
a návštěvám pacientů. Poskytuje doprovázení v duchovní oblasti (rozhovor i mlčení, čtení Bible a jiné literatury, modlitby, meditace atd.) všem potřebným bez rozdílu jejich vyznání, či světového názoru.

Pro duchovní služby je zřízena meditační místnost, která se nachází na hlavní chodbě (přízemí), která spojuje budovy Lázeňský Dům a Terra/Nový bazén.

Tato místnost slouží pro poskytování duchovní služby dle Vaší individuální domluvy.

O využití místnosti prosím informujte recepci v Janském Dvoře.

 

Kontakt na duchovní představitele v blízkosti Janských Lázní:

Římskokatolická církev

Duchovní správa – P. ThMgr. Teodor Mateusz Pająk, MSF,

Telefon:  491 612 124

E-mail: vaclav.trutnov@seznam.cz

Bohoslužby v Janských Lázních:

Kostel sv. Jana Křtitele – farní kostel

neděle 9:30, čtvrtek 16:00

 

Českobratrská církev evangelická

Farář Mgr. Tomáš Molnár

Telefon: 603 966 067

E-mail: tomas.molnar@evangnet.cz

Bohoslužby v Janských Lázních:

v letním období v Evangelickém kostele, v zimě v modlitebně v Sola Fide

neděle 8:30

Skip to content