Ambulance klinické logopedie pro děti

Naši odborníci jsou připraveni věnovat se vše vadám a poruchami řeči, hlasu či polykání

Naším záměrem je poskytovat ambulantní logopedickou péči dětem z trutnovského regionu s běžnými logopedickými diagnózami, pro které jsou jiná logopedická pracoviště hůře dostupná (pro vzdálenost nebo obsazenost). 

A dále dětem, které v Janských Lázních absolvují léčebný pobyt, během nějž je jim poskytována intenzivní logopedická intervence, ale které po jeho ukončení nemají možnost pokračovat v logopedické péči ambulantní formou. 

Jedná se převážně o dětské klienty s nejzávažnějšími poruchami komunikace: afázií, dysartrií a vývojovou dysfázií, tedy s takovými obtížemi v tvorbě či chápání řeči, které významně ztěžují, až znemožňují možnost dorozumívání. 

Další skupinou jsou děti s vývojovou či získanou s dysfagií, poruchou polykání. Ve všech těchto případech jde o specifickou klientelu, která vyžaduje od logopeda specializaci a erudici. Ambulantní terapie zaručí vašim dětem kvalitní terapii, kontinuitu a udržení dosaženého léčebného efektu.

Disponujeme velmi zkušenými, vysoce specializovanými logopedy a bohatě vybaveným logopedickým pracovištěm.

Objednání k logopedovi

K návštěvě se prosím objednejte telefonicky. Tak jsme schopni nejlépe přizpůsobit termíny potřebám klienta. V případě potřeby můžete kdykoliv využít také e-mailovou adresu.

Ordinační doba pro děti

Úterý: 15:30 – 17:30
Středa: 13:00 – 15:00

Nasmlouvané zdravotní pojišťovny

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 111
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209
  • RBP, zdravotní pojišťovna 213

Péče klinického logopeda je poskytována na základě doporučení od lékaře (pediatra, praktického lékaře pro dospělé, neurologa nebo foniatra, žádanka typu K – Poukaz k vyšetření / ošetření).

Kde ambulanci najdete

  • Přízemí budovy dětské léčebny Vesna. 
  • Na adrese Horní promenáda 268, 542 25, Janské Lázně.
  • Ambulance má pro vás vyhrazena 2 bezplatná parkovací místa před dětskou léčebnou Vesna.

Kdo o Vás bude pečovat

Naším posláním je pomáhat. Přijíždějí za námi lidé s mnoha zdravotními problémy i osobními těžkostmi.
Chceme, abyste odjížděli s úsměvem.

Špičkové zázemí a čistá příroda

Janské Lázně jsou městem obklopeným nádhernou přírodou Krkonošského národního parku, která má pozitivní vliv na léčbu. Léčebna v Janských Lázních využívá přírodního prostředí k léčbě pacientů. 

Ambulance v Janských Lázních disponuje špičkovým zázemím, které splňuje nejvyšší standardy v oblasti zdravotnické péče. Péči poskytují odborníci v oblasti logopedie.

Můžete se těšit na individuální přístup, nejmodernější metody a technologie.

Skip to content