TISKOVÁ ZPRÁVA: Lázním v srdci Krkonoš se daří. Oblíbené jsou díky kvalitě poskytovaných služeb a své poloze pod Černou horou

O 26 procent v porovnání s rokem 2016 stoupl počet dospělých pacientů, odléčených v roce 2017 ve Státních léčebných lázních Janské Lázně. Bylo jich přes osm a půl tisíce. Dalších více než pět tisíc klientů samoplátců využilo léčebné a wellness balíčky i samostatné hotelové ubytování. Dětská léčebna Vesna každoročně odléčí téměř 1750 dětských klientů.

„Klienti, kteří si pobyt v lázních sami platí, u nás nejčastěji vyhledávají léčebné balíčky typu Léčebný lázeňský pobyt a Program proti bolesti zad. Díky skvělé poloze našich lázní na úpatí Černé hory v Krkonošském národním parku hosté celoročně využívají hotelové ubytování. V roce 2017 jsme u nás přivítali téměř 3 400 hotelových hostů,“ vysvětlila marketingová specialistka Zuzana Pichlová a dodala, že hosté si chválí především možnost každodenního využívání lázeňského Aquacentra s bazénem a vířivkami s teplou minerální vodou z místního přírodního léčivého zdroje a vysokou profesní úroveň lázeňských masérů a terapeutů. „K zájmu o samoplátecké pobyty a s nimi spojené hotelové ubytování přispěla i předloňská rekonstrukce hotelu Terra a loňská modernizace Janského Dvora. Na přelomu roku jsme modernizovali část balneo provozu v Lázeňském Domě a vybavili jej novými vodoléčebnými vanami.“

Do roku 2018 vstoupily Janské Lázně úspěšně

„Výnosy naší společnosti za rok 2017 dosáhly 293,6 milionu korun a meziročně tak stouply o 11,2 %“ uvedl ředitel lázní Martin Voženílek. Odhadovaný hospodářský výsledek za rok 2017 bude i přes nárůst osobních nákladů kladný, bude se pohybovat kolem 200 tisíc korun. Investice do dlouhodobého majetku dosáhly 29,8 mil. Kč.

Prioritou letošního plánu investic je péče o přírodní léčivý zdroj, další zkvalitňování ubytovacích služeb a nákup moderních rehabilitačních přístrojů. „Plánujeme vybavit rehabilitaci v léčebně pro dospělé robotickým zařízením pro rehabilitaci ruky, které je velmi užitečné např. pro pacienty po cévní mozkové příhodě. Budeme nadále modernizovat i vybavení balneo provozů novými vanami, rozvíjet wellness služby v Aquacentru, zahájíme stavební práce na rekonstrukci 6. patra dětské léčebny Vesna a v rozpočtu máme naplánované finance v řádu několik desítek miliónů korun na další investice důležité pro udržení bezproblémového chodu lázeňských budov. Vše samozřejmě bude záležet na budoucím managementu lázní.“, uvedl ředitel Martin Voženílek.

Martin Voženílek byl jmenován do funkce ředitele v září 2017 do doby, než vzejde nový ředitel z řádného výběrového řízení. „Osobně si přeji, abychom mohli začít pracovat na dlouhodobější koncepci rozvoje lázní. Od nástupu do funkce ředitele je mým záměrem vést lázně tak, aby byl zachován jejich bezproblémový chod a abychom zde klientům poskytovali i nadále služby na úrovni, na jakou byli zvyklí. V posledních pěti měsících jsme řešili nejen běžné provozní záležitosti, ale jsou za námi poměrné zásadní rozhodnutí pro budoucí rozvoj lázní. Týkala se možné rekonstrukce parovodu v Janských Lázních, který je v majetku podniku, kolektivního vyjednávání s odborovými organizacemi, zahájení prací na stabilizaci vrtu s přírodním léčivým zdrojem a sestavování business plánu na rok 2018.“

Lázně jsou lídrem v oblasti rozvoje odborné spolupráce

Janské Lázně jsou také aktivní v oblasti rozvoje spolupráce na odborné úrovni. Loni v říjnu zde uspořádali druhý ročník konference Cerebrocon určený zdravotnickým profesím jako jsou lékaři, zdravotně-sociální pracovníci, sestry, nutriční terapeuti, zdravotničtí asistenti, záchranáři, fyzioterapeuti, psychologové a další. Na podzim letošního roku se připravuje další ročník.

V lednu 2018 se konalo již XII. janskolázeňské symposium, které na prvopočátku vznikalo pouze se zaměřením na léčbu dětí. „Nejdříve jsme se věnovali dětské mozkové obrně. Postupně přicházely další ročníky, a protože byly úspěšné, rozšířili jsme je o další témata,“ vzpomíná ředitel léčebné péče a primář dětské léčebny Vesna Janských Lázní MUDr. Vasil Janko. Dodal, že program je už tradičně rozdělený na Léčbu dospělých a Pediatrické dny a skládá se z neurologické a ortopedické části. Konferencí se každoročně účastní na 200 zdravotnických pracovníků z řad lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, zdravotních sester, klinických logopedů a psychologů, kteří se dozvídají novinky z oborů a zanechávají na symposiu své vědomosti a podněty, které jsou přínosem pro diskutované obory.

Na konci března končí česko-polský mikroprojekt Výměna zkušeností v rehabilitaci v Janských Lázních a Szczawno-Zdrój, na který obdržela obě lázeňská zařízení finanční podporu z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Cílem projektu, který započal v dubnu 2017, je výměna zkušeností mezi rehabilitačními pracovníky Státních léčebných lázní Janské Lázně a polských lázní Szczawno-Jedlina, rozšíření nabídky rehabilitačních metod, rozvoj péče a další spolupráce. Cílovou skupinou projektu jsou rehabilitační pracovníci partnerských institucí.

Skip to content