Ergoterapie

Ergoterapie

Ačkoli je ergoterapie součástí oddělení rehabilitace, zaslouží si vlastní popis. „Ergoterapie se zaměřuje na podporu správného psychomotorického vývoje dítěte. Ergoterapeut rozvíjí jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku, pohybovou koordinaci a rovnováhu, vizuomotorickou koordinaci, ale také smyslové vnímání, kognitivní a exekutivní funkce a samostatnost v aktivitách běžného života. Doporučením vhodných kompenzačních pomůcek pomáhá ke zlepšení kvality života dítěte,“ popisuje ergoterapeutka Renata Slovíková.

Ergoterapeutický tým je složen z ergoterapeutů a jejich asistentů, kteří pracují s dětskými klienty s dětskou mozkovou obrnou, poruchou autistického spektra, poúrazovými stavy, neurologickými poruchami horních končetin, genetickými syndromy a jinými kombinovanými postiženími. „Na základě vyšetření navrhuje ergoterapeut individuální terapeutický plán, který reflektuje zdravotní stav klienta.

K dosažení stanovených cílů používáme u dětí jako hlavní terapeutický prostředek hru. Důraz klademe především na terapii, která je zaměřená na aktuální a konkrétní potřeby dítěte a rodiny.

 Součástí je spolupráce s odborníky z našeho multidisciplinárního týmu,“ uvádí R. Slovíková s tím, že na Vesně probíhá ergoterapie individuální i skupinovou formou.

V lázních využívá ergoterapeut u dětí mimo jiné přístupy a koncepty jako třeba Snoezelen, bazální stimulaci, orofaciální stimulaci, muzikoterapii, prvky senzorické integrace, PaNat vzduchové dlahy, neurovývojovou terapii, DIRFloortime, Mirror Therapy a robotický systém Gloreha pro rehabilitaci ruky. Klientům jsou k dispozici také VR brýle – ocus pracující s virtuální realitou. Brýle slouží k podpoře pozornosti, aktivizaci a stimulaci.

Skip to content