OLÚ pro dospělé

Léčebně rehabilitační péče pro dospělé

Cílem této péče je obnovení maximální funkční zdatnosti pacienta a může být poskytována:

1. pacientům ve stádiu stabilizace nemoci, tj. přímým překladem z lůžkových odd. nemocni zejména u těchto diagnóz:

 • stavy po CMP po odeznění akutního stadia nemoci
 • stavy po úrazech, operacích a dlouhodobé imobilizaci
 • poruchy hybnosti /plegie, parézy/ nejrůznějšího původu
 • stavy po totálních endoprotézách kloubů a osteosyntézách
 • stavy po operacích na páteři /spondylochirurgické výkony/
 • dekompenzované stavy chronických onemocnění páteře a kloubů

2. pacientům s chronickými potížemi pohybového aparátu nebo neurologickým onemocněním:

 • neúspěšně ambulantně léčeným s uvedením, jak ambulantní RHB probíhala (léčebné postupy)
 • jako jsou dekompenzovaní revmatici, vertebropati, dekompenzovaná chronická kořenová dráždění bez indikace k operaci i jiná dekompenzovaná neurologická onemocnění apod.

Důležitá informace pro pacienty OLÚ

Prosíme pacienty nastupující do Odborného léčebného ústavu na rehabilitační lůžko, aby si s sebou v den nástupu přivezli seznam aktuální medikace (léků, které aktuálně užíváte) ne starší než 10 dní s přesným dávkováním léků, který bude potvrzen praktickým či odborným lékařem včetně data a razítka příslušného lékaře. Z důvodu bezpečnosti pacientů nebudou pacienti bez tohoto potvrzení přijati k léčbě.

Návrhová činnost

 • návrh vystavuje buď ošetřující lékař v nemocnici nebo praktický lékař/praktický lékař pro děti a dorost (PL/PLDD)na základě doporučení specialisty (ortoped, RHB lékař, neurolog, chirurg atd.)
 • vyplněný formulář zašle ošetřující lékař nemocnice nebo PL/PLDD na zdravotní pojišťovnu ke schválení revizním lékařem
 • u hospitalizovaných pacientů se nemusí čekat na doručení schválení, stačí pouze informovat pojišťovnu! Pacient musí nastoupit nejpozději 10 dní po propuštění z nemocnice
 • v indikovaných případech je možné schválit i doprovod (zejména u dětí)

Hlavní kontakty

Naše webové stránky v současné době procházejí inovací a redakční úpravou. Děkujeme za pochopení.
© 2022 Státní léčebné lázně JANSKÉ LÁZNĚ, státní podnik, Česká republika. Všechna práva vyhrazena
Skip to content