Jak do lázní - Janské Lázně

Jak do lázní

1. Odborný lékař

Napíše Vám doporučení/lékařskou zprávu na lázeňskou nebo rehabilitační péči podle svého uvážení a Vašeho zdravotního stavu.

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

 • endokrinologie
 • diabetologie
 • foniatrie
 • pneumologie
 • ftizeologie
 • alergologie
 • klinická imunologie
 • neurologie
 • rehabilitační medicína
 • fyzikální medicína
 • revmatologie
 • ortopedie
 • traumatologie pohybového ústrojí
 • neurochirurgie

2. Praktický lékař

 1. Vystaví Vám návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou podle doporučení odborného lékaře (nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci).
 2. Navrhne typ lázeňské péče (komplexní, příspěvkovou nebo rehabilitační)
 3. Navrhne zařízení vhodné pro léčbu daného onemocnění (podle indikačního seznamu), např. Janské Lázně.

3. Revizní lékař

 1. Komplexní (KLP) nebo rehabilitační (OLÚ) lázeňskou péči

  1. Schválí revizní lékař Vaší zdravotní pojišťovny.
  2. Zdravotní pojišťovna odešle schválený návrh přímo lázním.
  3. Lázně Vás písemně předvolají k nástupu.
  4. Při KLP a OLÚ během pobytu čerpáte pracovní neschopnost.
  5. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování a ubytování.

  Příspěvkovou (PLP) lázeňskou péči

  1. Schválí revizní lékař Vaší zdravotní pojišťovny.
  2. Návrh na lázeňskou péči do lázní odesíláte Vy nebo zdravotní pojišťovna.
  3. Zdravotní pojišťovna hradí pouze léčbu.
  4. Ubytování a stravování si hradíte sami a během pobytu nejste v pracovní neschopnosti. Léčbu a ubytování musíte mít ve stejném zdravotnickém zařízení, nelze se ubytovat mimo toto zařízení nebo na léčbu docházet z domova. V takovém případě by se jednalo o péči ambulantní.

4. Schválení návrhu, případné zamítnutí

Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní, rehabilitační ani příspěvkovou lázeňskou péči, můžete absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce.

Dárkové poukázky