fbpx

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik – vzdělávání zaměstnanců

V rámci programu Operační program Zaměstnanost, č. 043 byla Státním léčebným lázním Janským Lázním, s.p. poskytnuta podpora na vzdělávání zaměstnanců, která je spolufinancována z prostředků Evropské unie.

Specifický cíl programu:

Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků, jejich odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.
Investiční priorita:

- 1.3 Adaptabilita pracovní síly

Prioritní osa:

- Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti.

V rámci projektu bude možné realizovat vzdělávání pro zaměstnance Státních léčebných lázní Janských Lázní, s.p. Cílem tohoto projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Celkem bude do projektu zapojeno 64 osob.
Očekává se tedy zvýšení úrovně znalostí a dovedností zapojených zaměstnanců a v důsledku toho i zkvalitnění péče o podřízené zaměstnance a v konečném důsledku i o klienty lázní.
Předpokládané ukončení projektu: 31.8.2019

Skip to content