Ochrana osobních údajů - PL

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Drodzy Klienci, Najemcy i Współpracownicy,

W ten sposób umożliwiamy Ci przekazanie informacji o Twoich prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora, którym jest spółka State Medical Spa Janské Lázně, przedsiębiorstwo państwowe.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby były jak najbardziej zrozumiałe. Jeśli nadal coś jest dla Ciebie niejasne lub chciałbyś uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzanych przez nas danych, skontaktuj się z nami bezpośrednio, korzystając z poniższych kontaktów.


1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem danych osobowych, czyli osobą, która ustala cele i środki oraz decyduje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w wyżej wymienionym celu, jest spółka State Medical Spa Janské Lázně, przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně, REGON: 00024007, zarejestrowana w OR prowadzonym przez KS w Hradcu Králové pod nr. AXII 253

2. Jak i dlaczego przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Przetwarzając dane osobowe przestrzegamy odpowiednich przepisów prawa, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) oraz aktów wykonawczych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celu zapewnienia wszelkich naszych i Twoich praw i obowiązków wynikających w szczególności z przepisów prawa i umów. Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

3. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od osób trzecich w celu wykonania umowy między Tobą a naszym spa lub w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, lub te, które nam przekazałeś na podstawie zgody w określonym celu. Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko przez okres niezbędny do realizacji określonego celu, który wynika z przepisów prawa, umów, prawnie uzasadnionego interesu lub który wyraziłeś w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

4. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Możesz być absolutnie pewien, że postępujemy z Twoimi danymi osobowymi z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jesteśmy świadomi wrażliwości danych osobowych, dlatego chronimy Twoje dane osobowe w maksymalnym możliwym zakresie, który odpowiada poziomowi technicznemu dostępnych środków.

5. Komu jeszcze przekazujemy Twoje dane osobowe i dlaczego?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim świadczącym na naszą rzecz czynności wspierające – w szczególności zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym i wyłącznie w celu realizacji tych czynności. W niezbędnym zakresie możemy również przekazywać Twoje dane osobowe stronom trzecim w celu ich przetwarzania, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia naszego zobowiązania umownego lub prawnego lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. Te osoby trzecie występują wówczas w roli podmiotu przetwarzającego dane osobowe, a my udostępniamy im tylko te dane osobowe, które są niezbędne do danego celu i dbamy o to, aby one również ściśle chroniły Twoje dane osobowe. Starannie dobieramy podmioty przetwarzające dane osobowe realizujące ww. czynności, również na bieżąco je zmieniamy i uzupełniamy, dzięki tym aktualizacjom i zmianom jesteśmy gotowi przekazać Państwu pisemne lub mailowe zapytanie z aktualnym wykazem takich podmiotów, którym rozważamy przekazanie Twoich ww. danych.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do innych krajów.

6. Jakie masz prawa dotyczące swoich danych osobowych?

W odniesieniu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, masz następujące prawa, z których możesz skorzystać wobec nas jako administratora:

  • prawo do uzyskania potwierdzenia (nie)przetwarzania Twoich danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych, które Cię dotyczą, które przetwarzamy;
  • prawo do poprawiania lub uzupełniania swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne;
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli
  • spełnione są warunki określone przepisami prawa (w przypadku gdy
  • przepisy prawa nakazują nam przechowywanie Twoich danych osobowych (np. dokumentacji medycznej) przez określony czas, niestety nie możemy ich w tym czasie usunąć) ;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora.

Możesz skorzystać ze swoich praw, składając pisemne oświadczenie na adres naszej firmy lub na firmowy adres e-mail, jak określono w niniejszym memorandum informacyjnym.

Ponieważ część Twoich danych osobowych przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych newsletterach lub wysyłając wiadomość e-mail na adres gdpr@janskelazne.com.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Plk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, www.uoou.cz.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami lub bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: Państwowe Uzdrowisko Janské Lázně, przedsiębiorstwo państwowe, náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně, lub telefonicznie pod numerem +420 499 860 111 lub mailowo na adres e-mail gdpr@janskelazne.com.

Uważamy, że powyższe informacje były jasne i zrozumiałe.
Z poważaniem, mgr. Martin Voženílek, reż
W Janské Lázně 25.05.2018.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach programu Covid Spa (bony rabatowe na pobyty ze wsparciem państwa) znajdziesz tutaj.

Skip to content