Bobath koncept

Rehabilitační metoda zaměřující se na to, co klient dovede bez dopomoci, s dopomocí nebo co nedovede.

Využívá se především u pacientů s dětskou mozkovou obrnou, u dětí s různými odchylkami od normálního psychomotorického vývoje, po cévních mozkových příhodách a u dalších neurologických onemocnění. Používají se různé pomůcky jako válce, míče, labilní plochy.

Vážení hosté, ve dnech 4. 12. - 11. 12. 2022 bude probíhat odstávka Aquacentra. Děkujeme za pochopení.

Skip to content