Janské Lázně jsou jedinými lázněmi na české straně Krkonoš a rozprostírají se na úpatí Černé hory v nadmořské výšce přes 600 m.n.m., na jejíž vrcholek vede přímo z města kabinová lanová dráha.

Termální prameny

Své jméno získaly Janské Lázně díky léčivému termálnímu pramenu, objevenému podle kroniky panským zbrojnošem Janem z Chockova již roku 1006. První využívání pramene bylo ryze praktické. Termální voda sloužila k pohonu vodního kola, které uvádělo v činnost hamr na železnou rudu, který byl postaven v blízkosti pramene.

První zprávy o používání termální vody ke koupelím jsou až ze čtrnáctého století, kdy majitel panství z rodu Silbersteinů zde nechal zřídit primitivní lázeňské zařízení pro potřeby svého rodu. Zakladatelem lázní, které patří k nejstarším v  Čechách, byl pak v 17. století Jan Adolf Schwarzenberg. Z té doby existuje nejstarší dochovaná lékařská zpráva o Janských Lázních (J. Hettmayer 1676), jejímž autorem je zemský fyzik markrabství moravského.

Budování lázní

V roce 1675 začala výstavba prvních lázeňských budov, které nesly také své české jméno – Svatojánské Teplice. Roku 1876 se Janské Lázně oddělily od Svobody nad Úpou a staly se samostatnou obcí. Roku 1902 koupila lázně obec. Roku 1920 převzala lázně se vším zařízením, pozemky a prameny akciová společnost a nastalo období největšího rozvoje Janských Lázní. Roku 1928 byla uvedena do provozu kabinová lanová dráha na vrchol Černé hory.

Rozvoj léčebné péče

Světovou proslulost získaly lázně v 1. polovině 20. stol. úspěšnou léčbou následků obrn, především dětské, po vzoru amerických lázní Warm Springs. Janské Lázně se tak staly první léčebnou následků poliomyelitis v Evropě vůbec. Na tuto tradici, kvalitu a zkušenosti naše lázně úspěšně navazují i v současnosti. V rámci Marshalova plánu mělo dojít k vybudování nového lázeňského komplexu, po událostech v únoru 1948 však z politických důvodů k tomu nedošlo, i když již bylo započato s výkopovými pracemi.
Roku 1965 byly Janské Lázně povýšeny na město. Po změně státního režimu v roce 1989 přešly některé hotely a penziony do soukromých rukou, ale lázně jako takové zůstaly státním podnikem.

Sportovní středisko

Do podvědomí sportovního světa vstoupily Janské Lázně v roce 1925, kdy zde byly uspořádány Mezinárodní lyžařskou federací FIS jedny z prvních mezinárodních lyžařských závodů, uznaných později FIS za součást Mistrovství světa v lyžování.

Hlavní kontakty

Naše webové stránky v současné době procházejí inovací a redakční úpravou. Děkujeme za pochopení.
© 2022 Státní léčebné lázně JANSKÉ LÁZNĚ, státní podnik, Česká republika. Všechna práva vyhrazena
Skip to content