Neurorehabilitace pacientů s DMO v dětské léčebně Vesna

Program je určen pro dětské pacienty do 18 let věku s diagnózou dětské mozkové obrny, které mají vyřízen návrh na léčebně rehabilitační péči v odborném léčebném ústavu (OLÚ).

Předmětem tohoto programu je komplexní intenzivní zdravotní péče v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie a klinická psychologie poskytovaná celkově v minimálním rozsahu 4 hodiny denně.

Na jeden návrh OLÚ jsou předepisovány 2 pobyty, každý v délce trvání 28 dní

Pacient je schopen přijímat požadovaný objem komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče v rozsahu minimálně 4 hodin denně v oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie, klinická psychologie.

U pacienta jsou provedena následující hodnocení, a to vždy 1x na začátku prvního pobytu a 1x na konci druhého pobytu v těchto oblastech:

– Motorika a mobilita (hodnocení Gross Motor Function Measure – GMFM-88)
– Kognitivní a exekutivní funkce
– Poruchy komunikace a polykání – klinické vyšetření klinickým logopedem (u dětí s poruchami řeči nebo polykání)

Na konci druhého pobytu bude provedeno přehodnocení a při splnění stanovených hodnot může být pacient zařazen do dalšího cyklu dvoupobytového systému.

Na jeden návrh OLÚ jsou předepisovány 2 pobyty, každý v délce trvání 28 dní.

Oba dva musí být realizované v období nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců s minimálním odstupem 6 měsíců. Tyto dva pobyty tvoří jeden cyklus komplexní intenzivní léčebně-rehabilitační péče. Oba pobyty musí být absolvovány v dětské léčebně Vesna.

Návrh na tento typ léčebného programu předepisuje pediatr, jako návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně (OLÚ) na základě doporučení ošetřujícího lékaře – ambulantního specialisty.

  1. Lékař na návrhu doporučí dětskou léčebnu Vesna v Janských Lázních, kde je možno čerpat léčbu, a zasílá návrh na zdravotní pojišťovnu pacienta. Na návrhu vyznačí, že se jedná o ošetřovací den OD 00035.
  2. Revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny posuzuje splnění všech podmínek pro schválení návrhu. Případně upravuje platnost návrhu a zařízení, kde je možno léčbu čerpat. Pojišťovna zasílá schválený návrh přímo do zařízení uvedené v seznamu na prvním místě, tedy do dětské léčebny Vesna.
  3. Péče v OLÚ musí být zahájena nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu lékařem, pokud neurčí revizní lékař jinak.
  4. Termín nástupu určuje léčebné zařízení v závislosti na volné kapacitě a platnosti návrhu. Klienta vyzývá písemně nejpozději 14 dnů před nástupem zvacím dopisem s termínem nástupu.

Vesna fotogalerie

Co říkají spokojení klienti

LÁZNĚ JSOU OTEVŘENÉ, AKTUÁLNÍ INFORMACE K POBYTŮM A PODMÍNKY

Skip to content